Pennaeth

Trosolwg

Mae’r Llywodraethwyr yn dymuno penodi Pennaeth dynamig ac ysbrydoledig fydd yn parhau i godi ein dyheadau ac yn sicrhau cyfleoedd dysgu eithriadol cyson i’r myfyrwyr i gyd. Mae Ysgol Bro Dinefwr yn c

Cyflogwr: Ysgol Bro Dinefwr

Cyflog: £87,732 - £100,568 (L33 - L39)

Dyddiad Cau: 10/12/2018 (161 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Ysgol Bro Dinefwr, Heol Myrddin Ffairfach Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA19 6PE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01558 824800

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ysgol Bro Dinefwr

1203 ar y Gofrestr; 233 yn y Chweched Dosbarth
Graddfa Gyflog: £87,732 - £100,568 (L33 - L39)

PENNAETH
Yn eisiau cyn gynted a phosibl

Cyf: 018702

Mae’r Llywodraethwyr yn dymuno penodi Pennaeth dynamig ac ysbrydoledig fydd yn parhau i godi ein dyheadau ac yn sicrhau cyfleoedd dysgu eithriadol cyson i’r myfyrwyr i gyd. Mae Ysgol Bro Dinefwr yn chwilio am berson proffesiynol ymrwymedig sy’n meddu’r profiad o gynyddu a chynnal perfformiad a chodi a chynnal safonau ar gyfer pob aelod o gymuned yr ysgol.

Lleolir Ysgol Bro Dinefwr yn Nyffryn Tywi ogoneddus ac mae’n gwasanaethu ardal o draddodiadau amaethyddol a diwydiannol a’r gymuned ddawnus sydd yno. Mae iddi leoliad delfrydol sy’n llai nag awr o Ogledd-orllewin Abertawe gyda chysylltiadau trafnidiaeth dda.

Mae’r llywodraethwyr wedi ymrwymo i benodi Pennaeth sy’n:
- Arweinydd gyda hanes profedig o godi cyrhaeddiad a sicrhau’r cynnydd gorau oll i fyfyrwyr;
- Meddu’r weledigaeth, gwybodaeth, profiad a sgiliau i arwain yr ysgol Categori 2B boblogaidd hon;
- Adeiladu ar y cryfderau cyfredol a datblygu ymhellach botensial disgyblion a staff;
- Bod yn ymrwymedig i gynnal safonau uchel o ran cyrhaeddiad ac ymddygiad;
- Meddu’r gallu i ysbrydoli, ysgogi ac ennyn brwdfrydedd disgyblion a staff; a
- Bod yn agos-atoch, gyda’r sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg.

BYDD YR YMGEISYDD LLWYDDIANNUS YN DESTUN GWIRIAD MANWL GAN Y GWASANAETH DATGELU A GWAHARDD (DBS)

Dyddiad Cau: Canol Dydd ar Ddydd Llun, 10 Rhagfyr 2018

Rhestr Fer: Dydd Llun, 17 Rhagfyr 2018

Profion Seicometrig Ar-lein: Erbyn Dydd Gwener, 11 Ionawr 2019

Cyfweliadau: Dydd Llun a Dydd Mawrth, 21 a 22 Ionawr 2019

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Cais - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application Pack - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)