Person Colur Dan Hyfforddiant

Trosolwg

Mae Boom Cymru yn chwilio am Berson Colur Dan Hyfforddiant i ymuno â thîm coluro profiadol ar gynhyrchiad drama o Ionawr 2019 ymlaen. Cyfnod: 7 wythnos o’r 7fed o Ionawr 2019

Cyflogwr: Boom Cymru

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 14/10/2018 (188 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Y Bont-faen

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Louise Harry

Ffôn: 02922450215

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gofynion y Rôl:
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio i’r Cynllunydd Coluro ac yn meddu ar gymhwyster coluro ffurfiol a/neu rywfaint o brofiad proffesiynol yn y maes, yn ogystal â dealltwriaeth dda o egwyddorion, gwaith a rôl coluro wrth gynhyrchu teledu a ffilm.

Cyfrifoldebau’r Rôl:
Cynorthwyo’r Cynllunydd Coluro a’r Is-gynllunydd Coluro yn yr holl ddyletswyddau er mwyn sicrhau bod gwaith yr adran yn cael ei gwblhau’n ddidrafferth.
Mae angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod ar gael i weithio ar amrywiaeth o leoliadau / gwneud ei ffordd ei hun i leoliadau yn ôl yr angen.
Bod ar gael i gynorthwyo ar set yn ôl yr angen – ar leoliad neu yn y swyddfa.
Cynorthwyo i gadw golwg ar lefel y stoc ar gyfer gwaith dyddiol yr adran, a sicrhau fod digon o offer yn yr adran bob amser.
Cyfathrebu gyda’r tîm a gydag adrannau eraill.
Y gallu i reoli a blaenoriaethu tasgau o fewn amser penodedig yn effeithlon.

Mae Boom Cymru yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac yn croesawu pobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol. Rydym yn ymroi i adlewyrchu a chynrychioli’r amrywiaeth a geir yn y Deyrnas Unedig ymhob agwedd o’n gwaith.
Mae eich Data Personol yn bwysig iawn i Boom Cymru a chaiff y wybodaeth a gyflenwir ei chasglu a'i phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru (http://boomcymru.co.uk/en/polisi-preifatrwydd/) Byddwn yn cadw eich CV am 6 mis, oni bai eich bod yn gofyn i ni ei ddileu yn gynharach.

Danfonwch CV at hr@boomcymru.co.uk cyn 17:00 ar 14 Hydref

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*