Prif Weithredwr

Trosolwg

Mae'r Urdd am apwyntio arweinydd ysbrydoledig sy'n frwdfrydig dros y Gymraeg a thros blant a phobl ifanc i arwain y mudiad yn llwyddiannus i'r cyfnod nesaf gan gynnwys dathliadau'r canmlwyddiant, 2022

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: £67,618 (Pwynt 1) - £78,388 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 15/09/2017 (280 diwrnod)

Amser Cau: 09:00:00

Lleoliad

I'w drafod, ond yn un o swyddfeydd canlynol yr Urdd: Glan-llyn, Llangrannog, Caerfyrddin neu Gaerdydd

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Mai Parry Roberts

Ffôn: 01678 541030

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Y Prif Weithredwr sydd yn gosod cyfeiriad strategol i holl waith yr Urdd ac sy’n gweithredu fel llysgennad dros bopeth mae’n ei gynrychioli. Mae’n gyfrifol am roi arweiniad ac ysbrydoli 270 o staff a sicrhau cyfathrebu effeithiol gyda rhanddeiliaid a gwirfoddolwyr.

Manylion llawn: urdd.cymru/swyddi

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, mae croeso i chi gysylltu â Mai Parry Roberts (Prif Weithredwr dros dro) ar 01678 541030 neu mai@urdd.org

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)