Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol

Trosolwg

Mae S4C yn chwilio am Reolwr Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn arwain ar y gwaith o ddatblygu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol y sianel. Mae cyfrifon Facebook a Twitter S4C ymysg y cyfrifon Cymraeg...

Cyflogwr: S4C

Cyflog: £25,762 - £31,094 yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 31/08/2018 (204 diwrnod)

Amser Cau: 17:15:00

Lleoliad

Canolfan S4C:Yr Egin Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol

Mae S4C yn chwilio am Reolwr Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn arwain ar y gwaith o ddatblygu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol y sianel. Mae cyfrifon Facebook a Twitter S4C ymysg y cyfrifon Cymraeg sy’n cyrraedd y mwyaf o bobl bob wythnos. Felly mae angen i’r ymgeisydd llwyddiannus nid yn unig bod a phrofiad helaeth yn y maes ond hefyd deall cynulleidfa bresennol S4C a sut i dargedu'r carfannau hynny sydd ddim eto yn troi at gyfryngau cymdeithasol y sianel.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus arwain ar y gwaith o ddatblygu ffrydiau cyfryngau cymdeithasol y sianel gan gyd-weithio gyda chynhyrchwyr annibynnol ac adrannau mewnol er mwyn sicrhau fod y cynnwys mwyaf beiddgar yn ymddangos.

Cyflog: £25,762 - £31,094 yn unol â phrofiad
Cytundeb: Parhaol
Oriau: Llawn Amser
Lleoliad: Canolfan S4C yr Egin yng Nghaerfyrddin

Dylid anfon ceisiadau erbyn 17:15pm ddydd Gwener, 31 Awst 2018 at adnoddau.dynol@s4c.cymru, neu drwy’r post i’r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU

Ni dderbynnir CV

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*