Rheolwr Cymraeg yn y Gweithle

Trosolwg

Mae Gwasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro yn chwilio am berson i gynllunio, datblygu a rheoli’r rhaglen Cymraeg yn y Gweithle ar raddfa strategol yn ogystal â bod yn gyfrifol am farchnata holl...

Cyflogwr: Cyngor Sir Penfro

Cyflog: Gradd 8: £28,221 - £32,233

Dyddiad Cau: 29/06/2018 (206 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cyngor Sir Penfro Crymych , Sir Benfro, Cymru SA41 3QH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Canolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli

Ffôn: 01437 770180

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Gwasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro yn chwilio am berson i gynllunio, datblygu a rheoli’r rhaglen Cymraeg yn y Gweithle ar raddfa strategol yn ogystal â bod yn gyfrifol am farchnata holl ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion yn y sir.

PWRPAS Y SWYDD
Cynllunio, datblygu a rheoli’r rhaglen Cymraeg yn y Gweithle ar raddfa strategol. Cyflwyno hyfforddiant o safon wedi’i deilwra i weithwyr busnes a sector cyhoeddus yn y gweithle. Rheoli a datblygu modiwlau hyfforddiant wedi’u teilwra. Rheoli rhaglen hyfforddiant i fodloni safonau newydd y Gymraeg ar draws yr awdurdod cyfan. Cynrychioli’r awdurdod ar bwyllgorau Iaith Gymraeg Cenedlaethol ac adrodd i Lywodraeth Cymru ar brosiectau penodol.

PRIF GYFRIFOLDEBAU
Datblygu Rhaglen
- Rheoli’r rhaglen Cymraeg yn y Gweithle ar draws y sir.
- Dynodi’n strategol gyfleoedd ariannu allanol potensial.
- Rheoli cyllidebau a pharatoi adroddiadau cynnydd i’r Ganolfan Genedlaethol ac i Lywodraeth Cymru.
- Cefnogi’r Ganolfan Genedlaethol i hyfforddi tiwtoriaid ar draws Cymru.
- Rheoli, cydlynu a datblygu cyrsiau wedi’u teilwra’n benodol i Gyngor Sir Penfro.
- Rheoli, hyrwyddo hyfforddiant yn y Gymraeg ar gyfer busnesau;
- Rheoli datblygiad y cwricwlwm – cynllunio rhaglenni ar gyfer Cymraeg yn y Gweithle yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru.
- Rheoli a gwerthuso gofynion hyfforddi staff a datblygiad y gweithlu;
- Rheoli cofnodion hyfforddiant a rhoi gweithdrefnau Buddsoddi mewn Pobl ar waith;
- Cyfweld / penodi tiwtoriaid newydd a chynorthwyo gyda’r rhaglen gynefino;
- Cefnogi Hyfforddiant Corfforaethol er mwyn darparu hyfforddiant yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg Cyngor Sir Penfro a Safonau newydd y Gymraeg;
- Rheoli’r gwaith o farchnata a hyrwyddo dosbarthiadau gan gynnwys defnyddio safleoedd y cyfryngau cymdeithasol.
- Cynrychioli Gwasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro yng nghyfarfodydd Cymraeg yn y Gweithle a Marchnata’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.
- Paratoi ceisiadau/tendrau am grantiau ar gyfer y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.
- Rheoli ac ymgymryd ag ymchwil farchnata yn Sir Benfro sy’n cynnwys edrych ar ddata’r cyfrifiad diwethaf a rhoi cymorth i’r rheolwr gwasanaeth ddatblygu rhaglen sy’n seiliedig ar ymchwil.
- Rheoli datblygiadau i’r dyfodol yn unol â’r polisi Iaith Gymraeg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)