Rheolwr Cynllun Hafod y Gest, Cytundeb Parhaol, Porthmadog

Trosolwg

• Sicrhau rheolaeth effeithiol o Hafod y Gest a meithrin naws cymunedol a chefnogol mewn amgylchedd diogel

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £23,786 - £26,771 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/07/2018 (219 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Tŷ Silyn Penygroes Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL54 6LY

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Karen Worth

Ffôn: 01286 889218

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

DIBEN Y SWYDD:

• Sicrhau rheolaeth effeithiol o Hafod y Gest a meithrin naws cymunedol a chefnogol mewn amgylchedd diogel
• Gweithredu fel y prif gyswllt i’r Gymdeithas ar gyfer tenantiaid, darpar denantiaid a’r gymuned leol
• Sicrhau gwasanaethau rheolaeth tai â chefnogaeth ragorol i denantiaid
• Darparu cefnogaeth briodol i denantiaid i’w galluogi i gynnal eu tenantiaeth yn llwyddiannus; parchu a hyrwyddo eu hawliau, dewisiadau a’u hannibyniaeth
• Cydweithio’n effeithiol gyda’r darparwyr gofal ar safle ynghyd ag asiantaethau eraill sy’n darparu gwasanaethau gofal, cefnogaeth neu iechyd er mwyn cwrdd ag anghenion y tenantiaid a sicrhau rhediad esmwyth y cynllun
• Datblygu cyfleoedd cyfranogiad effeithiol i denantiaid

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais (word)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais (PDF)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)