Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu Digidol

Trosolwg

Mae cyfle newydd, cyffrous wedi codi i berson talentog ym maes cyfathrebu ymuno â’r Cyngor Llyfrau er mwyn sefydlu presenoldeb yng Nghaerdydd a chreu cyfleoedd i gysylltu’n agosach gyda’r adrannau...

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 31/07/2018 (200 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Swydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 624151

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu Digidol

(swydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd)

Mae cyfle newydd, cyffrous wedi codi i berson talentog ym maes cyfathrebu ymuno â’r Cyngor Llyfrau er mwyn sefydlu presenoldeb yng Nghaerdydd a chreu cyfleoedd i gysylltu’n agosach gyda’r adrannau perthnasol yn y Senedd. Mae cylch gwaith y rôl yn eang, yn cwmpasu cysylltiadau corfforaethol a brandio, rheoli Cysylltiadau Cyhoeddus a chreu cynnwys digidol, a bydd yn ymwneud â holl ystod ein gweithgareddau. Mae’r rôl newydd hon yn benodiad allweddol, gyda chyfle i ddatblygu gyrfa, a bydd y sawl a benodir yn atebol i’r Prif Weithredwr. Dyma her i unigolyn egnïol a fydd yn mwynhau datblygu a llunio’r maes Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar gyfer elusen genedlaethol sy’n cefnogi’r diwydiant cyhoeddi.

Am fanylion pellach a ffurflen gais, cysyllter â’r Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2JB T 01970 624151 E castellbrychan@llyfrau.cymru

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 31 Gorffennaf 2018

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*