Rheolwr Cysylltiadau â’r Cyfryngau

Trosolwg

Mae'r swydd hon yn rhan o'r gwasanaeth Cyfathrebu ac yn atebol i'r Pennaeth Newyddion a Chysylltiadau â'r Cyfryngau. Mae'r tîm newyddion a chysylltiadau'r cyfryngau yn gyfrifol am hyrwyddo gwaith...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyflog: £35,609 - £46,692

Dyddiad Cau: 03/01/2019 (137 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Tŷ Hywel Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF99 1NA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 0300 200 6507

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y swydd: Rheolwr Cysylltiadau â’r Cyfryngau

Band cyflog: Band Rheoli 1 – SEO £35,609 - £46,692

Cyfeirnod y swydd: AC-051-18

Cyfnod: Parhaol

Gwasanaeth: Cyfathrebu

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Patrwm Gwaith: Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio’n hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu.

Archwiliad diogelwch: Yn dilyn asesiad, penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel ‘CTC’ ar gyfer y swydd hon. Os nad oes gan ymgeiswyr gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddant yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau’r broses fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Diben y swydd: Mae'r swydd hon yn rhan o'r gwasanaeth Cyfathrebu ac yn atebol i'r Pennaeth Newyddion a Chysylltiadau â'r Cyfryngau.
Mae'r tîm newyddion a chysylltiadau'r cyfryngau yn gyfrifol am hyrwyddo gwaith y Cynulliad ymysg y cyfryngau print, darlledu, arbenigol ac ar-lein. Mae'r tîm yn rhannu y wybodaeth ddiweddaraf gyda newyddiadurwyr am fusnes y Siambr, gwaith y pwyllgorau, gwaith Comisiwn y Cynulliad a gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd a gynhelir gan y Cynulliad.

Mae'r swydd hon yn allweddol er mwyn cyflawni nodau a blaenoriaethau'r Comisiwn o ran ymgysylltu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi'r Pennaeth Newyddion er mwyn sicrhau cynnydd sylweddol yn y ffordd mae'r Cynulliad yn rhannu gwybodaeth â phobl Cymru yn unol â uchelgais adroddiad y tasglu newyddion a gwybodaeth digidol, "Creu Deialog Ddigidol".

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn defnyddio crebwyll wleidyddol gref i gynllunio sut i gyhoeddi cyhoeddiadau a newyddion sy'n torri gan gynnwys rheoli cyfathrebu mewn argyfwng.

Fel uwch-reolwr o'r Gwasanaeth Cyfathrebu, bydd deilydd y swydd hefyd yn chwarae rhan allweddol yn niffinio a gweithredu gwasanaethau sy'n atgyfnerthu enw da rhyngwladol y Cynulliad fel senedd flaengar.

Dyddiad cau: 10.00 3 Ionawr 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb y swydd a’r person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)