Rheolwr Gofal

Trosolwg

Mae Seren am apwyntio Rheolydd Gofal i fod yn rhan anatod o Dim Rheoli’r Cwmni mewn cyfnod cyffrous yn ei ddatblygiad.

Cyflogwr: Seren Ffestiniog

Cyflog: £30,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/11/2018 (143 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Unit 1 & 2 Llwyn Gell Industrial Estate Blaenau Festiniog, Gwynedd, Cymru LL41 3NE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adelyn Ellis

Ffôn: 01766 832378

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Seren am apwyntio Rheolydd Gofal i fod yn rhan anatod o Dim Rheoli’r Cwmni mewn cyfnod cyffrous yn ei ddatblygiad.

Sefydlwyd y cwmni, sydd yn elusen gofrestredig, yn 1995 ar gyfer cynnig cefnogaeth proffesiynol i bobol ag anableddau dysgu yn Ne Gwynedd ac mae bellach yn un o’r prif ddarparwyr yn y sir. Fel Rheolydd byddech yn gyfrifol am arwain tim o ofalwyr profiadol, cymwys a phroffesiynol er mwyn sicrhau y cynhelir a datblygir y gwasanaeth ar y lefel, safon ac ansawdd sydd eisoes yn bodoli.

Lleolir y swydd ym mhencadlys y cwmni yn Blaenau Ffestiniog. ‘Rydym yn chwilio am berson sydd a chefndir a phrofiad ym maes gofal a rheoli ac yn meddu cymwyster NVQ Lefel 4 mewn Gofal a Iechyd Cyhoeddus.

Cyflog cychwynnol yn £30,000 y flwyddyn. Wythnos waith 37 awr.

Dyddiad Cau 30ain o Dachwedd 5yp.

Am swydd ddisgrifiad llawn cysylltwch a awen@serencyf.org neu os am drafod ymhellach am fwy o wybodaeth ffoniwch Adelyn Ellis ar 01766 832378.

This is an advertisement for a Care Manager at Seren Ffestiniog Cyf where the ability to work extensively through both the Welsh and English languages is essential

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)