Rheolwr Gyfarwyddwr

Trosolwg

Yn dilyn cyfnod twf o 12 mlynedd, mae cyfle wedi codi i unigolyn brwdfrydig ac ymroddedig i arwain y fenter gymdeithasol flaenllaw hon i’r cam nesaf yn ei datblygiad.

Cyflogwr: Antur Teifi

Cyflog: £65-70k

Dyddiad Cau: 24/08/2018 (211 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Busnes Parc Antur Teifi, Aberarad Castell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA38 9DB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Marion Morris

Ffôn: 01239 710238

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Erbyn 2019, bydd gan Antur Teifi brofiad 40 mlynedd o ddatblygu a darparu cefnogaeth arloesol ar draws ystod eang o wasanaethau busnes a datblygiad economaidd yn y gymuned.

Yn dilyn cyfnod twf o 12 mlynedd, mae cyfle wedi codi i unigolyn brwdfrydig ac ymroddedig i arwain y fenter gymdeithasol flaenllaw hon i’r cam nesaf yn ei datblygiad.

Bydd gan y Rheolwr Gyfarwyddwr y sgiliau, gwybodaeth, gweledigaeth ac arweinyddiaeth i ysbrydoli gwaith Antur Teifi fel asiantaeth cefnogi busnes yng Nghymru.

Mae hwn yn gyfle gwych i arwain y fenter gymdeithasol sefydledig hon i’r lefel nesaf.

Mae Antur Teifi yn cynnig telerau ac amodau cyflogaeth ddeniadol. Os oes angen y wybodaeth hon arnoch mewn print bras, cysylltwch â ni. Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal a darparwr gwasanaeth.

Am ragor o wybodaeth a phecyn cais, cysylltwch â Marion Morris drwy ddefnyddio'r manylion cysylltu uchod.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*