Rheolwr Gyfarwyddwr

Trosolwg

Yn dilyn penodiad dros dro, mae Menter Môn yn chwilio am arweinydd busnes creadigol, egnïol a phrofiadol i adolygu, mireinio a chyflawni ei strategaeth ar gyfer y dyfodol trwy gyfnod heriol o newid.

Cyflogwr: Menter Môn

Cyflog: £53 - £63,000 a phensiwn

Dyddiad Cau: 24/11/2017 (362 diwrnod)

Amser Cau: 16:30:00

Lleoliad

Menter Mon Cyf Neuadd y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ann Parry

Ffôn: 01248 725700

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheolwr Gyfarwyddwr

Tua £53 - £63,000 a phensiwn:

Yn dilyn penodiad dros dro, mae Menter Môn yn chwilio am arweinydd busnes creadigol, egnïol a phrofiadol i adolygu, mireinio a chyflawni ei strategaeth ar gyfer y dyfodol trwy gyfnod heriol o newid. Bydd hyn yn gofyn am alluoedd rhyngddisgyblaethol a sgiliau cyfathrebu ac arwain cryf.

Mae gan Fenter Môn rôl bwysig yn ysbrydoli ffyniant yng Ngogledd Cymru ac mae sicrhau dyfodol ar gyfer y diben allgarol hwn yn hanfodol bwysig i’r swydd hon. Fel ymgeisydd, bydd gennych hanes llwyddiannus o arweinyddiaeth mewn swydd uwch.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n llawn trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*