Rheolwr Llais Myfyrwyr

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol i fod yn gyfrifol am ddatblygu a rheoli gwaith y Tîm Llais Myfyrwyr yn Undeb Myfyrwyr Bangor, a gweithio'n agos gyda swyddogion etholedig Undeb y Myfyrwyr a...

Cyflogwr: Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Cyflog: £32,548 - £38,833 p.a. ar Raddfa 7

Dyddiad Cau: 18/06/2018 (217 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Undeb y Myfyrwyr Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL572TW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 383865

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR

UNDEB MYFYRWYR

Rheolwr Llais Myfyrwyr

CYF: BU01675

Cyflog: £32,548 - £38,833 p.a. ar Raddfa 7

Gwahoddir ceisiadau am y swydd lawn-amser barhaol uchod yn Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Bangor.

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol i fod yn gyfrifol am ddatblygu a rheoli gwaith y Tîm Llais Myfyrwyr yn Undeb Myfyrwyr Bangor, a gweithio'n agos gyda swyddogion etholedig Undeb y Myfyrwyr a datblygu a chefnogi cynrychiolaeth a democratiaeth myfyrwyr.

Yn meddu ar addysg i safon gradd (neu gyfwerth), byddwch yn gyfrifol am ddatblygu a cynnal cyfeiriad strategol yr adran yn unol â gweledigaeth yr Undeb a sicrhau y cyflawnir ein holl swyddogaethau democrataidd yn effeithiol. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio mewn amgylchedd cynrychioliadol a democrataidd gyda phortffolio cadarn o gymryd rhan ac ymwneud â'r sector Addysg Uwch/Elusennol. Mae profiad cadarn o arwain mewn sefydliad amrywiol a chymhleth yn hanfodol gyda'r gallu i ffynnu mewn amgylchedd cyflym dan arweiniad myfyrwyr.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau mor fuan ag sydd yn rhesymol bosib.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg, neu ymrwymiad i ddysgu’r iaith i’r lefel angenrheidiol, yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd ceisiadau ond yn cael eu derbyn trwy ein gwefan recriwtio ar-lein uchod.

Er hynny, os ceir anhawster i ddefnyddio'r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 18/6/2018

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*