Rheolwr Llwyfan

Trosolwg

Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o ail-lansio S4C Clic, ac arwain strategaeth cynnwys ar gyfer cynnwys cyfredol ac archif. Mae hon yn rôl allweddol wrth i’n darlledwr cenedlaethol fynd i gyfeiriad...

Cyflogwr: S4C

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 21/11/2018 (152 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Mae S4C yn cynnig cyfleoedd gwaith hyblyg i staff. Mae swyddfeydd S4C yng Nghaerfyrddin, Caerdydd a Chaernarfon.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheolwr Llwyfan

Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o ail-lansio S4C Clic, ac arwain strategaeth cynnwys ar gyfer cynnwys cyfredol ac archif. Mae hon yn rôl allweddol wrth i’n darlledwr cenedlaethol fynd i gyfeiriad newydd.

Bydd Rheolwr Llwyfan S4C yn rhan o’r Tîm Strategaeth a Dadansoddi Digidol, a bydd yn arwain ar ddewis, dosbarthu a hyrwyddo cynnwys ar lwyfannau digidol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn atebol i’r Pennaeth Strategaeth a Dadansoddi Digidol.

Cyflog: Yn unol â phrofiad
Cytundeb: Parahol

Dylid anfon ceisiadau 12.00 y prynhawn ar ddydd Mercher 21 Tachwedd 2018 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)