Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol

Trosolwg

Prif rôl y Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol yw helpu'r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol i sicrhau'r safonau uchaf o ran llywodraethu effeithiol er mwyn ategu proses o wneud penderfyniadau sy'n...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Cyflog: Band 4 - Ystod cyflog £37,600 - £44,950 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 22/03/2019 (61 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Q2, Parc Imperial Casnewydd, Casnewydd, Cymru NP10 8AR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Joanne Nicholas

Ffôn: 01633 373296 / 07967655226

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Lleoliad: Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR

Contract: Parhaol, llawn-amser. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan-amser a rhannu swydd, yn y cyfweliad

Cyflog a Buddiannau: Band 4 - Ystod cyflog £37,600 - £44,950 y flwyddyn

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Oriau gwaith: 37

Adran: Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol

Yn atebol i: Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol

Cynhelir cyfweliadau ar 15 Ebrill 2019

Cyswllt: Joanne Nicholas, Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol.

Diben y Swydd
Prif rôl y Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol yw helpu'r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol i sicrhau'r safonau uchaf o ran llywodraethu effeithiol er mwyn ategu proses o wneud penderfyniadau sy'n effeithiol, cadarn ac sy'n cydymffurfio. Bydd deiliad y swydd yn helpu i gefnogi'r diwylliant, yr ymddygiadau, y systemau a'r prosesau sy'n cynrychioli sefydliad sy'n cael ei lywodraethu'n dda ac sy'n perfformio'n dda.

Gan weithio gyda'r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol a staff eraill, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am oruchwylio'r gwaith o reoli risg, gweithredu dyletswyddau corfforaethol gan gynnwys y cynllun Gweithredu Safonau'r Gymraeg, amcanion Cydraddoldebau a Llesiant a rhoi cymorth llywodraethu ym mhob rhan o'r sefydliad gan gynnwys y broses o ddatblygu a monitro mesurau perfformiad corfforaethol. Bydd deiliad y swydd hefyd yn darparu'r polisi a'r dull gweithredu ar gyfer rheoli prosiectau ym mhob rhan o'r sefydliad.

Bydd deiliad y swydd yn helpu'r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol i lunio adroddiad blynyddol a chynllun busnes blynyddol a bydd yn gyfrifol am adrodd ar berfformiad yn y sefydliad.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*