Rheolwr Marchnata i'r Coleg

Trosolwg

I fod yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu cynllun Marchnata'r Coleg er mwyn cynnal strategaeth a chynllun busnes y Coleg. Byddwch yn arwain tîm marchnata'r Coleg er mwyn darparu ymgyrchoedd a...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £39,992 hyd at £47,722 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/08/2018 (223 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 205678

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheolwr Marchnata i'r Coleg

Rhif Swydd: AC02882

Hysbysebu Adran: Celfyddydau a’r Dyniaethau

Math o Gytundeb: Contract anghyfyngedig

Dyddiad Cau: 12-08-2018

Cyflog: £39,992 hyd at £47,722 y flwyddyn, ynghyd â buddion pensiwn USS

Gwybodaeth gefndirol

Mae adran Farchnata Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn dîm uchel eu perfformiad sydd yn cydweithio i gynnal a chryfhau brand y Brifysgol ac is-frand y Coleg, a'u henw da, drwy ddatblygu a gweithredu strategaeth farchnata gystadleuol sydd yn arwain y Coleg a'r Brifysgol ym mhob marchnad. Defnyddia'r tîm marchnata proffesiynol hwn ei sgiliau a'i gwybodaeth i ddatblygu ymgyrchoedd marchnata ac i ddarparu gwasanaethau sydd yn gyrru a hyrwydd diwylliant o farchnata ar draws y Brifysgol. Mae hyn cynnal amcanion strategol y Brifysgol i wella'r gwaith o recriwtio myfyrwyr ac yn rhoi llwyfan amlwg i lwyddiannau ymchwil a masnachol y Brifysgol.

I fod yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu cynllun Marchnata'r Coleg er mwyn cynnal strategaeth a chynllun busnes y Coleg. Byddwch yn arwain tîm marchnata'r Coleg er mwyn darparu ymgyrchoedd a gweithgareddau marchnata llwyddiannus, gan weithio'n agos gyda chydweithwyr yn y Colegau/Ysgolion a'r adrannau Ymgysylltu Byd-eang canolog.

Gwybodaeth Bellach

Ymholiadau anffurfiol: Heidi Waddington h.waddington@abertawe.ac.uk neu Emma Frearson e.m.frearson@abertawe.ac.uk

Dyddiad cau: Dydd Sul 12 Awst 2018

Dyddiad y cyfweliadau: Dydd Mawrth 28 Awst 2018

*Sylwer mai’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Awst: nid yw’r dyddiadau yn y PDF yn gywir*

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*