Rheolwr Materion Elusennol

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig ac ysbrydoledig i arwain gwaith ym maes materion elusennol, cyfansoddiadol a llywodraethiant sy’n effeithio ar waith Mudiad Meithrin a’i aelodau...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: NJC 38-47 (£33,437 - £41,967)

Dyddiad Cau: 30/01/2018 (263 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Gweler y Swydd Ddisgrifiad

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gwenllian Lansdown Davies

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig ac ysbrydoledig i arwain gwaith ym maes materion elusennol, cyfansoddiadol a llywodraethiant sy’n effeithio ar waith Mudiad Meithrin a’i aelodau (Cylchoedd Meithrin ayyb). Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel. Byddai profiad blaenorol o’r maes gwaith a dealltwriaeth eang o waith Mudiad Meithrin yn fanteisiol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleon Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)