Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 46 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Uwch Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus

Mae cyfle wedi codi i ymuno â Thîm Iechyd Cyhoeddus Betsi Cadwaladr, gan weithio mewn lleoliadau Ysgolion Iach a Chyn-Ysgolion Iach a Chynaliadwy.

Cyflogwr: Iechyd Cyhoeddus Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: Band 7 (£33,222 i £43,041)

Dyddiad Cau: 05/12/2018

Cydlynydd Prosiect Byw yn Annibynnol

Pwrpas y prosiect yw atal digartrefedd ymysg pobl ifanc trwy addysgu a chodi ymwybyddiaeth, mae wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Grŵp Cynefin.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,786 - £26,771

Dyddiad Cau: 29/11/2018

Gweinyddydd

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig, trefnus a dibynadwy sy’n meddu ar sgiliau rhyngbersonol, llythrennedd a rhifyddeg cryf i weithio fel Gweinyddydd ym mhrif...

Cyflogwr: Canolfan Gerdd William Mathias

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,000 - £22,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/12/2018

Swyddog Gweithredol Gweithrediadau’r Adran Gwaith a Phensiynau – Anogwr Gwaith sy’n Siarad Cymraeg

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn chwilio am bobl, sy’n siarad Cymraeg, i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, sydd eisiau delio â’r Adran drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Adran Gwaith a Phensiynau

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,699 - £26,477

Dyddiad Cau: 03/12/2018

Swyddog Datblygu’r Iaith Gymraeg - Prosiect Cynnig Rhagweithiol

I lwyddo yn y swydd hon, bydd angen ichi fod yn angerddol am ddefnyddio’r Gymraeg wrth gyflenwi gwasanaethau gofal iechyd. Byddwch yn cael cyfle i ddatblygu adnoddau, trefnu digwyddiadau hyrwyddo a...

Cyflogwr: Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £15,277 y flwyddyn (£25,463 pro rata)

Dyddiad Cau: 29/11/2018

Rheolwr y Gwasanaeth Cyfieithu

Rheoli gwasanaeth cyfieithu’r Brifysgol, gan sicrhau gwasanaeth cost effeithiol o ansawdd uchel i bob adran yn y Brifysgol.

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £34,189 - £38,460

Dyddiad Cau: 03/12/2018

Cyfieithydd

Rydym yn chwilio am gyfieithydd i ymuno â ni yn rhan amser am 25.9 awr yr wythnos ar ein safle Iâl. Mae hwn yn gontract cyfnod penodol hyd at 12 mis yn ystod absenoldeb mamolaeth.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £25,139 - £28,331

Dyddiad Cau: 30/11/2018

Cyfwelydd Ffôn (Gweithio o adref) x3

Mae IFF Research yn cynnig rolau cartref hyblyg iawn dros y wlad, gyda'r gallu i hwyluso daliadau 3-9yh, nosweithiau a phenwythnosau.

Cyflogwr: IFF Research

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £11.54ph + bonws

Dyddiad Cau: 14/12/2018

Swyddog Datblygu Cymunedol a Gwirfoddoli - Profiad Llyn Efyrnwy

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig, llawn angerdd, sydd â phrofiad o ymgysylltu â'r gymuned a datblygu gwirfoddoli ynghyd â sgiliau cyfathrebu rhagorol. Rydym yn chwilio am rywun i...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Powys

Cyflog: £19,602 - £26,136

Dyddiad Cau: 24/11/2018

Swyddog Cyfathrebu - Profiad Llyn Efyrnwy

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig, llawn angerdd, sydd â phrofiad o ymgysylltu â'r gymuned a datblygu gwirfoddoli ynghyd â sgiliau cyfathrebu rhagorol. Rydym yn chwilio am rywun i...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Powys

Cyflog: £19,602 - £26,136

Dyddiad Cau: 24/11/2018