Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 27 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Swyddog Datblygu - Gŵyr a Chymoedd y De

Nod y swydd yw i sicrhau llwybr esmwyth i gwsmeriaid o fewn eu hardal rhwng y gwasanaethau sydd ar gael ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio a’r darpariaethau sydd ar gael drwy’r RDP ehangach a LlC.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,109 - £30,692

Dyddiad Cau: 12/07/2017

Swyddog Gweithgareddau - Merlota

Mae angen unigolyn egnïol a brwdfrydig i weithio fel rhan o’r tîm gweithgareddau. Byddwch yn gyfrifol am rediad esmwyth y rhaglenni gweithgareddau ac yn canolbwyntio yn bennaf ar weithgaredd merlota'

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £15,015 - £17,151

Dyddiad Cau: 30/06/2017

Pennaeth Cyfadran Mathemateg & Rhifedd (Ail Hysbyseb)

Dymunwn benodi erbyn 1 Medi 2017 neu cyn gynted â phosibl wedi hynny, athro/athrawes brwdfrydig a chymwys i ymgymryd â swydd Pennaeth y Gyfadran Mathemateg a Rhifedd.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: £22467 - £38250 & Lwfans CAD 1a £8381

Dyddiad Cau: 03/07/2017

Swyddog Gweinyddol - Data

Mae Urdd Gobaith Cymru yn chwilio am unigolyn i ymuno â’r tîm Cyfathrebu i fod yn Swyddog Gweinyddol ar gyfer ein cronfa ddata canolog.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £15,238 (Pwynt 2) i £17,151 (Pwynt 6).

Dyddiad Cau: 07/07/2017

Cynorthwy-ydd Meithrin (X2)

Mae'r Meithrinfa yn chwilio am weithwyr i ymuno â’r tîm, sy’n wych gyda babanod a phlant ac sy’n gallu hwyluso a gofalu mewn amgylchedd o hwyl a gofal. Yn benodol rydym ni’n chwilio am ymgeiswyr...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £14,767 - £15,976 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/07/2017

Cynorthwy-wyr Meithrin Achlysurol

Mae'r Meithrinfa yn chwilio am weithwyr achlysurol i ymuno â’r tîm, sy’n wych gyda babanod a phlant ac sy’n gallu hwyluso a gofalu mewn amgylchedd o hwyl a gofal.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Isafswm cyflog

Dyddiad Cau: 13/07/2017

Cydlynydd Rhyngwladol

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Rhyngwladol i ymuno â’n tîm i weithio ar brosiectau sy’n cynnwys datblygu gwasanaethau gwybodaeth rhyngwladol, cydlynu cyfathrebu, gohebiaeth ac apwyntiadau.

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,147 - £24,500

Dyddiad Cau: 07/07/2017

Cynorthwy-ydd Prosiect

Rydym yn dymuno penodi cynorthwy-ydd prosiect brwdfrydig sydd eisiau bod yn rhan o’r prosiect uchelgeisiol hwn, prosiect sydd wedi creu cryn argraff ers ei sefydlu yn 2014.

Cyflogwr: Sistema Cymru - Codi’r To

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod ac yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 10/07/2017

Uwch Gynorthwy-ydd Clercaidd

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm prysur sy’n rhoi cymorth gweinyddol i’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn Penhill Road, Caerdydd.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £15,807 - £17,419

Dyddiad Cau: 30/06/2017

Darlunydd / Animeiddiwr

Rydym yn chwilio am ddarlunydd/ animeiddiwr 2D i ymuno â’n hadran ddigidol. Byddwch yn gweithio ar frandio a graffeg symudol, yn animeiddio, darlunio, dylunio ar gyfer rhaglenni teledu, gemau VR, y...

Cyflogwr: Rondo Media

Sir: Gwynedd

Cyflog: £17,000 - £24,000

Dyddiad Cau: 26/06/2017