Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 25 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Cydlynydd Tim (Menter ac Adfywio)

Bydd Cydlynydd Tîm o fewn y Tîm Menter ac Adfywio yn gyfrifol am drin gweithgareddau o bob agwedd o ddydd i ddydd fel rhan o dîm deinamig a phrysur sydd wedi ei wasgaru ar draws Cymru. Bydd yn...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Conwy

Cyflog: £20,147 - £24,500

Dyddiad Cau: 08/09/2017

Rheolwr Rhaglen Waith S4C yr Egin

Rydym yn chwilio am Reolwr Rhaglen Waith, S4C yr Egin i arwain a chydlynu'r prosiect o safbwynt S4C. Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCDDS) sy'n gyfrifol am y gwaith datblygu ar y Ganolfan.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 07/09/2017

Cynghorydd Gyrfa/Cynghorydd Gyrfa dan Hyfforddiant

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg a chreadigol sydd yr un mor gartrefol yn darparu...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,715 - £29,290

Dyddiad Cau: 25/08/2017

Archifydd Dan Hyfforddiant

Diben y swydd hon yw hyfforddi graddedigion sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn archifyddiaeth. Bydd y sawl a benodir i’r swydd yn dilyn cwrs rhan amser dros ddwy flynedd MSc. Econ.

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,237 - £20,106 pro rata

Dyddiad Cau: 11/09/2017

Uwch Gynorthwy-ydd Llyfrgell

Mae’r prif gyfrifoldebau’n cynnwys cynnig gwasanaeth o lefel uchel i gwsmeriaid y llyfrgell, cynnig cymorth ag ymholiadau wyneb yn wyneb a dros y ffôn, a chyfrannu at a chyfranogi yn holl...

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,419 - £20,138

Dyddiad Cau: 29/08/2017

Prif Weithredwr

Mae'r Urdd am apwyntio arweinydd ysbrydoledig sy'n frwdfrydig dros y Gymraeg a thros blant a phobl ifanc i arwain y mudiad yn llwyddiannus i'r cyfnod nesaf gan gynnwys dathliadau'r canmlwyddiant, 2022

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £67,618 (Pwynt 1) - £78,388 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 15/09/2017

Ysgrifennydd Rhanbarth Ceredigion

Byddwch yn cefnogi’r Swyddog Datblygu drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddu swyddfa effeithiol ac effeithlon wrth wneud cyfraniad gwerthfawr i amrywiaeth o weithgareddau’r Urdd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: 15238 (Pro Rata)

Dyddiad Cau: 04/09/2017

Swyddog Cymraeg i Blant Arfon

Mae Cymraeg i Blant yn chwilio am Swyddog Cymraeg i Blant yn ardal Arfon.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 £19,430 (pro rata)

Dyddiad Cau: 15/09/2017

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 28/08/2017

Cynorthwy-ydd Gwaith Cymdeithasol

Mae yna swydd wag ar gyfer Cynorthwy-ydd Gwaith Cymdeithasol llawn amser yn Nhîm Adolygu’r Gwasanaethau Oedolion.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,138 - £23,398

Dyddiad Cau: 28/08/2017