Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 28 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Trefnydd Prosesau ac Adrodd

Gweithredu fel cydlynydd delio â chwynion ar ran yr Uwch Reolwr, gan drefnu casglu gwybodaeth, a llunio casgliadau ac ymatebion gwrthrychol a phrydlon...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £23,786 - £26,771

Dyddiad Cau: 04/04/2019

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

Rydym ar hyn o bryd yn edrych am unigolion llawn cymhelliant i ymuno â'r tîm Cyfryngau Cymdeithasol, i'n helpu i ddatblygu Profiad Cwsmer ar-lein heb ei ail.

Cyflogwr: Trafnidiaeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,934 (Ynghyd â 10% lwfans shifft)

Dyddiad Cau: 02/04/2019

Swyddog Technegol - Moch (rhan amser)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Swyddogion Technegol Cyswllt Ffermio i ddarparu arbenigedd penodol i'r sector moch i ddatblygu a gweithredu treialon ar gyfer rhaglen o safleoedd arddangos y prosiect.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,278 - £32,300 pro rata

Dyddiad Cau: 08/04/2019

Cydlynydd Prosiect a'r Ganolfan Wasanaeth (rhan amser)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Cyswllt Ffermio i gefnogi rheolwyr y Ganolfan Wasanaeth a'r Gwasanaeth Cynghori'n effeithiol o ddydd i ddydd.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,432 - £25,775 pro rata

Dyddiad Cau: 03/04/2019

Uwch Swyddog Cyfathrebu

Ry'n ni'n chwilio am gyfathrebwr profiadol i ymuno â 'r Comisiwn Etholiadol yng Nghymru. Dyma gyfle i chwarae rhan hanfodol yn y broses ddemocrataidd yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig.

Cyflogwr: Y Comisiwn Etholiadol

Sir: Caerdydd

Cyflog: £31,188

Dyddiad Cau: 29/03/2019

Cynorthwyydd Gwasanaethau Perchnogion

I ddarparu gwasanaeth gwych i berchnogion i sicrhau cyfathrebu proffesiynol a threfnus, monitro perfformiad archebion, monitro perfformiad ail-archebion, adborth cwsmeriaid a chadw perchnogion.

Cyflogwr: The Original Cottages Company

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 27/03/2019

Derbynnydd

Mae Rondo Media yn chwilio am berson gyda sgiliau cyfathrebu da i weithio yn y dderbynfa yn y swyddfa yng Nghaernarfon. Rhaid meddu’r gallu i ateb ymholiadau ffôn, croesawu gwesteion a chynorthwyo sta

Cyflogwr: Rondo Media

Sir: Gwynedd

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 15/04/2019

Swyddog Cefnogi Conwy

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20-25 £19,819-£23,111 (pro rata)

Dyddiad Cau: 02/04/2019

Cyfarwyddwr Cymru

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn sicrhau bod pob agwedd ar ein cynllun cyflenwi yn llwyddiannus, ac yn meithrin perthnasau effeithiol gyda'r holl randdeiliaid gan gynnwys y diwydiant, llywodraeth...

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £68000 - £90000

Dyddiad Cau: 05/04/2019

Swyddog Gweinyddol rhan amser (cytundeb hyd ddiwedd Mawrth 2020)

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,819 - £23,111 pro rata

Dyddiad Cau: 02/04/2019