Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 31 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Swyddog Clwb Cwtsh - Ynys Môn

Gweler y Swydd Ddisgrifiad. Oriau i'w trafod (Isafswm o 16 awr yr wythnos, Uchafswm o 37.5 awr yr wythnos)

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 03/01/2018

Swyddog Clwb Cwtsh - Powys

Gweler y Swydd Ddisgrifiad. Oriau i'w trafod (Isafswm o 16 awr yr wythnos, Uchafswm o 37.5 awr yr wythnos)

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 03/01/2018

Swyddog Clwb Cwtsh - Cymoedd y De

Gweler y Swydd Ddisgrifiad. Oriau i'w trafod (Isafswm o 16 awr yr wythnos, Uchafswm o 37.5 awr yr wythnos)

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 03/01/2018

Swyddog Clwb Cwtsh - Caerdydd a'r Fro

Gweler y Swydd Ddisgrifiad. Oriau i'w trafod (Isafswm o 16 awr yr wythnos, Uchafswm o 37.5 awr yr wythnos)

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 03/01/2018

Swyddog Clwb Cwtsh - Ceredigion

Gweler y Swydd Ddisgrifiad. Oriau i'w trafod (Isafswm o 16 awr yr wythnos, Uchafswm o 37.5 awr yr wythnos)

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 03/01/2018

Rheolwr Adnoddau Dynol

Mae’r Urdd am benodi Rheolwr Adnoddau Dynol i ddarparu gwasanaeth Adnoddau Dynol proffesiynol ac effeithiol ar draws yr Urdd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 10: £35,899 - £41,616

Dyddiad Cau: 08/01/2018

Ymgynghorydd y Gymraeg Cynorthwyol

Prif ffocws y rôl fydd safoni termau deddfwriaeth etholiadol, a sicrhau bod deddfwriaeth etholiadol yn gywir ac yn gyson. Swydd berffaith i ieithydd neu rywun hoff o graffu a golygu testun a thermau.

Cyflogwr: Y Comisiwn Etholiadol

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,759

Dyddiad Cau: 05/01/2018

Swyddog Cyfryngau, Cyfathrebu a'r Wefan

Cynorthwyo i ddatblygu a chyflwyno mentrau cyfathrebu effeithiol ar draws llwyfannau print, gwefan a chyfryngau cymdeithasol

Cyflogwr: Athletau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17 - £20k + Pension

Dyddiad Cau: 17/01/2018

Cydlynydd Cyfranogi Creadigol

Rydym yn chwilio am berson i ymuno â’r tîm yn Galeri, Caernaron mewn swydd newydd sbon – Cydlynydd Cyfranogi Creadigol.

Cyflogwr: Galeri Caernarfon Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £18,234 (pro rata)

Dyddiad Cau: 08/01/2018

Uwch Gynorthwy-ydd Llyfrgell

Mae’r prif gyfrifoldebau’n cynnwys cynnig gwasanaeth o lefel uchel i gwsmeriaid y llyfrgell, cynnig cymorth gydag ymholiadau wyneb yn wyneb a dros y ffôn, a chyfrannu at a chyfranogi yn holl...

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £15,807 - £17,419

Dyddiad Cau: 27/12/2017