Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 50 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Gweinyddwr Cefnogi Canolfannau

Mae deiliad y swydd, o dan gyfarwyddyd cyffredinol y Rheolwr a’r Swyddog Cefnogi Canolfannau, yn gyfrifol am dderbyn, prosesu a gwirio cofrestriadau rhagarweiniol, terfynol a hwyr a diwygiadau ar...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,291 - £19,134 yf pro rata

Dyddiad Cau: 27/07/2018

Cynorthwyydd Gweinyddol

Rydym yn chwilio am unigolyn hynod frwdfrydig sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid i ymuno â'n tîm Gwasanaethau Cymorth. Byddwch yn gyfrifol am reoli derbynfa brysur ac yn gweithredu fel y pwynt...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,305 i £21,585

Dyddiad Cau: 30/07/2018

Swyddog Datblygu (rhan amser 50%) Menter Moch Cymru

Aeth Menter Moch Cymru trwy gynllun peilat 18 mis hyd at ddiwedd Mawrth 2018 gyda'r nod o gynyddu'r genfaint Moch Cymreig trwy ymgyrch amlochrog gan ddefnyddio datblygiadau geneteg a thechnolegol.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,911 - £28,531 pro rata

Dyddiad Cau: 31/07/2018

Rheolwr Prosiect Menter Moch Cymru

Aeth Menter Moch Cymru trwy gynllun peilot 18 mis hyd at ddiwedd Mawrth 2018 gyda'r nod o gynyddu'r genfaint Moch Cymreig trwy ymgyrch amlochrog gan ddefnyddio datblygiadau geneteg a thechnolegol.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,670 - £37,703

Dyddiad Cau: 30/07/2018

Swyddog Gweinyddol Adnewyddu

Gweinyddu'r rhaglen pecynnau o waith adnewyddu a gwella eiddo gan sicrhau bod y gwasanaeth yn rhagorol a darparu cefnogaeth weinyddol effeithiol ar gyfer y gwasanaeth cynnal a chadw.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £20,518 - £23,093

Dyddiad Cau: 26/07/2018

Gweinyddwr Cymorth

Cynnal a datblygu’r wybodaeth ynglŷn â mudiadau a chysylltiadau a gedwir ar y systemau sy’n sail i’r berthynas weithio rhwng partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Cyflogwr: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,419 yn codi i £18,070

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Rheolwr Aelodaeth a Marchnata

Bydd y swydd hon yn arwain tîm Aelodaeth a Marchnata newydd WCVA. Bydd y swydd yn darparu arweinyddiaeth strategol gref ar draws ein gwaith aelodaeth, marchnata a chyfathrebu, gan sicrhau y...

Cyflogwr: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,785 yn codi i £32,486

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Derbynnydd X2

Cynorthwyo i ddarparu gwasanaethau gweinyddol ar gyfer eiddo WCVA yn Nhy Baltig ym Mae Caerdydd, Neuadd y Morfa yn y Rhyl ac yn Aberystwyth.

Cyflogwr: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,419 yn codi i £18,070

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Prentis Cydlynydd Cynhyrchu

Bydd y Prentis Cydlynydd Cynhyrchu yn gweithio gyda’r Pennaeth Cynhyrchu i reoli prosiectau teledu o’r cyfnod cyn-gynhyrchu hyd at ffilmio, ôl-gynhyrchu a chyflwyno’r cynnwys terfynol i’r darlledwr.

Cyflogwr: Boom Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £12,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Darlithydd Iaith Gymraeg

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â Chanolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,520 - £39,993 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/07/2018