Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 28 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg)

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â ni fel aelod o'r Tîm Cyfathrebu. Fe fyddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,506 - £29,466

Dyddiad Cau: 08/02/2019

Swyddog Profiad Ymwelwyr

Oes gennych chi sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych? Ydych chi'n unigolyn creadigol sydd â diddordeb dros farchnata a chyfathrebu? Fe hoffem ni ddod â'ch sgiliau i'r elusen gadwraeth fwyaf yn Ewrop.

Cyflogwr: Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,349

Dyddiad Cau: 05/02/2019

Cyfieithydd

Ydych chi’n awyddus i ymuno â sefydliad sy’n buddsoddi’n helaeth yn ei weithwyr, ac sy’n gallu cynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus? Rydym yn chwilio am gyfieithydd...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,139 - £27,414 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 14/02/2019

Swyddog Datblygu – De Sir Drefaldwyn (rhan amser 80%)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,531 - £31,151

Dyddiad Cau: 30/01/2019

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,911 - £28,531

Dyddiad Cau: 31/01/2019

Cynorthwyydd Gwasanaethau Perchnogion (2 swydd)

I ddarparu gwasanaeth gwych i berchnogion i sicrhau cyfathrebu proffesiynol a threfnus, monitro perfformiad archebion, monitro perfformiad ail-archebion, adborth cwsmeriaid a chadw perchnogion.

Cyflogwr: The Original Cottages Company

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 31/01/2019

Cynorthwyydd Marchnata

Wedi ei lleoli yn swyddfa Wales Cottage Holidays yn y Drenewydd, bydd y swydd hon yn cefnogi'r rheolwr Marchnata ar draws y 4 brand Cymreig sy'n rhan o The Original Cottage Company. Y 4 brand hyn...

Cyflogwr: The Original Cottages Company

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 31/01/2019

Swyddog Datblygu

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus a brwdfrydig i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol

Cyflogwr: Menter Iaith Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £18,000+

Dyddiad Cau: 14/02/2019

Tiwtor Iaith Gymraeg Proffesiynol

Mae Grŵp Llandrillo Menai a chyfle cyffroes ar gael i ymuno a thîm Datblygu Dwyieithrwydd ac Adnoddau Dysgu fel Tiwtor Iaith Gymraeg Proffesiynol.

Cyflogwr: Grŵp Llandrillo Menai

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22, 826 - £38, 628 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/01/2019

Swyddog Gweinyddol Cymraeg i Blant

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: NJC 20 £19,189 (pro rata)

Dyddiad Cau: 29/01/2019