Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 45 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Swyddog Gweinyddol

Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am berson trefnus a brwdfrydig i weithio fel gweinyddydd er mwyn cynorthwyo’r mudiad i ddatblygu a chefnogi’r Mentrau Iaith.

Cyflogwr: Mentrau Iaith Cymru

Sir: Conwy

Cyflog: £17,391 - £18,319 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/08/2018

Cydlynydd Prosiect Cymraeg Byd Busnes

Mae Mentrau Iaith Cymru yn awyddus i benodi unigolyn i gydlynu’r prosiect cyffrous ac arloesol Cymraeg Byd Busnes. Prif ddyletswyddau fydd cydlynu gwaith y swyddogion o fewn y tîm Cymraeg Byd...

Cyflogwr: Mentrau Iaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,657 - £27,358 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/08/2018

Pennaeth y Gwersyll, Caerdydd

Rydym yn chwilio am Bennaeth i’r Gwersyll a fydd yn gallu arwain y tîm o staff yn effeithiol ynghyd â chreu cysylltiadau gyda phartneriaethau er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £36,617 (Pwynt 1) - £42,449 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 17/08/2018

Swyddog Gweithredol i'r Prif Weithredwr

Rydym yn chwilio am Swyddog Gweithredol profiadol i ymuno â’r tîm ac i weithio'n agos gyda'r Prif Weithredwr.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,067 (Pwynt 1) - £25,582 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 16/08/2018

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Mae'r rol hon yn un allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgeisiau Cynllun Strategol newydd y Brifysgol ar gyfer 2017/18 - 2022/23. Cynllunio, creu a darparu cynnwys Cymraeg ar gyfer prosesau...

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,285 - £28,936 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 07/08/2018

Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae hwn yn rôl Gwasanaethau Cwsmeriaid dwyieithog, byddwch yn delio ag ymholiadau gan gwsmeriaid sy’n cynnwys canolfannau a dysgwyr ar y ffôn a thrwy e-bost.

Cyflogwr: City & Guilds

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,700

Dyddiad Cau: 25/07/2018

Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg)

Fe fyddwch wedi gweithio fel newyddiadurwr/wraig neu swyddog y wasg ac wedi arfer sgwennu datganiadau a chopi bachog. Byddwch wedi arfer cysylltu â’r wasg i werthu stori, neu i dderbyn galwadau gan...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,762 - £31,094

Dyddiad Cau: 13/08/2018

Swyddog Ymgysylltu

Pwrpas y rôl yw i cefnogi gweithredu Strategaeth Ymgysylltu SCHTh a darparu cyswllt i hyrwyddo ymwneud Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu â chymunedau lleol.

Cyflogwr: Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £21,084 - £22,902

Dyddiad Cau: 03/08/2018

Swyddog Cymorth Tîm – Y Ganolfan Cydwasanaethau Corfforaethol X2

Darparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid mewnol ac allanol mewn perthynas â phrosesau sy'n rhan o gyfrifoldebau’r Ganolfan Cydwasanaethau Corfforaethol. Sicrhau bod Polisïau a Gweithdrefnau yn...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,240

Dyddiad Cau: 31/07/2018

Partner Dysgu Adnoddau Dynol

Rydyn ni am benodi Swyddog Gweinyddol Adnoddau Dynol sy'n siarad Cymraeg i ymuno a thim Adnoddau Dynol Swyddfa Archwilio Cymru.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £40,071 - £46,238

Dyddiad Cau: 06/08/2018