Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 56 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Penodi Aelod - Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Gwahoddir ceisiadau i fod yn aelodau o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru.

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £5,319.00 +

Dyddiad Cau: 04/05/2018

Penodi Aelod - Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru (Cymraeg Hanfodol)

Gwahoddir ceisiadau i fod yn aelodau o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru.

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £5,319.00 +

Dyddiad Cau: 04/05/2018

Aelodau o'r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi hyd at dri aelod allanol i eistedd ar Bwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol y Coleg.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £200 y dydd

Dyddiad Cau: 10/05/2018

Aelod o'r Pwyllgor Penodiadau a Safonau Llywodraethiant

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi aelod allanol i eistedd ar Bwyllgor Penodiadau a Safonau Llywodraethiant y Coleg.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £200 y dydd

Dyddiad Cau: 10/05/2018

Cydlynydd Celf a Chrefft

Mae Galeri Caernarfon Cyf yn chwilio am berson i fod yn gyfrifol am gynllunio, cydlynu a gweithredu arddangosfeydd a gwerthiant celf a chrefft uchelgeisiol ynghyd a rhaglen ddyfeisgar o weithgareddau.

Cyflogwr: Galeri Caernarfon Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £16,841 - £22,400

Dyddiad Cau: 14/05/2018

Swyddog Marchnata a Hyrwyddo

Hoffech chi ymuno â thîm hufen Iâ Glasu wrth i ni ehangu? Os ydych chi yn mwynhau pob dim am hufen iâ, efallai mai hon yw'r swydd i chi?

Cyflogwr: Cwmni Hufen Iá Eryri Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,240 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 07/05/2018

Cynhyrchydd Hufen Ia Artisan

Hoffech chi ymuno â thîm hufen Iâ Glasu wrth i ni ehangu? Os ydych chi yn mwynhau pob dim am hufen iâ, efallai mai hon yw'r swydd i chi?

Cyflogwr: Cwmni Hufen Iá Eryri Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £15,392 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 07/05/2018

Cymhorthydd Cyfrifon

Mae Hill & Roberts yn Gyfrifwyr Siartredig sydd yn edrych am gymhorthydd cyfrifon i gefnogi a datblygu'r tîm cyfrifyddu a threthiant yn swyddfa Rhuthun.

Cyflogwr: Hill & Roberts - Cyfrifwyr Siartredig

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Cyflog Cystadleuol

Dyddiad Cau: 11/05/2018

Swyddog Cyfathrebu

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'n tîm eiddgar ac...

Cyflogwr: RSPB

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,602 - £21,236

Dyddiad Cau: 29/05/2018

Swyddog Datblygu Cymunedol

Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn awyddus i recriwtio Swyddog Datblygu Cymunedol i weithredu ar draws ardaloedd Cwm Gwendraeth a Llanelli. Mae’r Fenter yn chwilio am berson trefnus, egniol...

Cyflogwr: Menter Cwm Gwendraeth Elli

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £18,453.00 - £21,525.00

Dyddiad Cau: 04/05/2018