Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 28 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion a delir fesul awr

Mae Dysgu Cymraeg Morgannwg (Prifysgol De Cymru) yn darparu cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar bob lefel gan gynnwys cyrsiau wythnosol, dwys, bloc a phreswyl, Cymraeg i’r Teulu a chyrsiau gweithle.

Cyflogwr: Prifysgol De Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: Graddfa E *£26.46 - £30.65 yr awr

Dyddiad Cau: 30/04/2019

Cyfieithydd Iaith Gymraeg

Mae'r tîm yn chwilio am Gyfieithydd Iaith Gymraeg llawn amser i helpu cwrdd â’r galw am geisiadau cyfieithu ac i gefnogi'r tîm i ddarparu’r gwasanaeth cyfieithu i’r cyngor.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Sir: Caerffili

Cyflog: £20,541-£23,111 (gydag atodiad y farchnad o £5,00

Dyddiad Cau: 04/04/2019

Prif Swyddog Data a Dadansoddi

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am gynllunio a monitro pob agwedd ar y maes Cymraeg i Oedolion. Dyma gyfle gwych i gyfrannu at waith Y Ganolfan. Rydym yn chwilio am...

Cyflogwr: Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,395 - £34,189 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 09/04/2019

Uwch Swyddog Derbyn i Ysgolion

Mae hon yn rôl allweddol sy’n gyfrifol am sicrhau'r lefelau uchaf o ddarpariaeth gwasanaeth, gan gynnwys cydgysylltu â gwasanaethau eraill y Cyngor a phartneriaid Trydydd Sector eraill ac eraill...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,866 - £28,221

Dyddiad Cau: 04/04/2019

Swyddog Cyfathrebu

Bydd deiliad y swydd yn rheoli anghenion y Brifysgol o ran gwybodaeth gyhoeddus, marchnata, cyhoeddiadau, cysylltiadau a'r cyhoedd ac ysgrifennu testun drwy gyfrwng y Gymraeg. Caiff hyn ei gyflawni...

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £30,395 - £33,199

Dyddiad Cau: 08/04/2019

Trefnydd Prosesau ac Adrodd

Gweithredu fel cydlynydd delio â chwynion ar ran yr Uwch Reolwr, gan drefnu casglu gwybodaeth, a llunio casgliadau ac ymatebion gwrthrychol a phrydlon...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £23,786 - £26,771

Dyddiad Cau: 04/04/2019

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

Rydym ar hyn o bryd yn edrych am unigolion llawn cymhelliant i ymuno â'r tîm Cyfryngau Cymdeithasol, i'n helpu i ddatblygu Profiad Cwsmer ar-lein heb ei ail.

Cyflogwr: Trafnidiaeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,934 (Ynghyd â 10% lwfans shifft)

Dyddiad Cau: 02/04/2019

Swyddog Technegol - Moch (rhan amser)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Swyddogion Technegol Cyswllt Ffermio i ddarparu arbenigedd penodol i'r sector moch i ddatblygu a gweithredu treialon ar gyfer rhaglen o safleoedd arddangos y prosiect.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,278 - £32,300 pro rata

Dyddiad Cau: 08/04/2019

Cydlynydd Prosiect a'r Ganolfan Wasanaeth (rhan amser)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Cyswllt Ffermio i gefnogi rheolwyr y Ganolfan Wasanaeth a'r Gwasanaeth Cynghori'n effeithiol o ddydd i ddydd.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,432 - £25,775 pro rata

Dyddiad Cau: 03/04/2019

Uwch Swyddog Cyfathrebu

Ry'n ni'n chwilio am gyfathrebwr profiadol i ymuno â 'r Comisiwn Etholiadol yng Nghymru. Dyma gyfle i chwarae rhan hanfodol yn y broses ddemocrataidd yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig.

Cyflogwr: Y Comisiwn Etholiadol

Sir: Caerdydd

Cyflog: £31,188

Dyddiad Cau: 29/03/2019