Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 48 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Swyddog Clwb Cwtsh Sir Fôn (Ail Hysbyseb)

Prif gyfrifoldeb y swyddog ‘Clwb Cwtsh’ fydd cydlynu, hyrwyddo a marchnata wedyn cynnal o leiaf dau (ac yn ddelfrydol, tri) “cwrs carlam” Cymraeg ar lefel cyn-fynediad yn ystod cyfnod y prosiect....

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 25/01/2018

Swyddog Clwb Cwtsh Sir Benfro (Ail Hysbyseb)

Prif gyfrifoldeb y swyddog ‘Clwb Cwtsh’ fydd cydlynu, hyrwyddo a marchnata wedyn cynnal o leiaf dau (ac yn ddelfrydol, tri) “cwrs carlam” Cymraeg ar lefel cyn-fynediad yn ystod cyfnod y prosiect.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 25/01/2018

Swyddog Clwb Cwtsh Ceredigion (Ail Hysbyseb)

Prif gyfrifoldeb y swyddog ‘Clwb Cwtsh’ fydd cydlynu, hyrwyddo a marchnata wedyn cynnal o leiaf dau (ac yn ddelfrydol, tri) “cwrs carlam” Cymraeg ar lefel cyn-fynediad yn ystod cyfnod y prosiect

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 25/01/2018

Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM

Mae Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM yn gyfrifol am ddarparu cymorth gweinyddol i raglen TEAM NTW - rhwydwaith cymunedol Cymru gyfan a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n ymgysylltu â phob lefel o...

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,000 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 01/02/2018

Cydlynydd Prosiect The Agency (NTW)

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn egnïol a llawn cymhelliant i’r swydd wag ganlynol.

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,000 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 08/02/2018

Ymgynghorydd Polisi ac Ymgysylltu

Pwrpas y rôl yw i darparu gwasanaeth cymorth a chyngor proffesiynol, rhagweithiol ac effeithiol i’r Comisynydd Heddlu a Throseddu er mwyn caniatáu iddo gyflenwi ei gyfrifoldebau statudol, gan arwain a

Cyflogwr: Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £32,778 - £35,451

Dyddiad Cau: 01/02/2018

Cymorth Busnes

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn chwilio am unigolyn i darparu cymorth busnes a chymorth gweinyddol ar gyfer y SCHTh.

Cyflogwr: Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £18,327 - £19,521

Dyddiad Cau: 01/02/2018

Cyfarwyddwr Undeb y Myfyrwyr

Mae Undeb Myfyrwyr Bangor a Phrifysgol Bangor yn awyddus i benodi unigolyn profiadol a deinamig i swydd Cyfarwyddwr Undeb y Myfyrwyr.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £49,149 - £56,950

Dyddiad Cau: 12/02/2018

Swyddog Digwyddiadau

Mae Archif Menywod Cymru yn awyddus i benodi Swyddog Digwyddiadau i drefnu a rhedeg 10-12 digwyddiad ledled Cymru ar gyfer ein prosiect ‘Canrif Gobaith: dathlu canrif o Dreftadaeth Menywod yng Nghymru

Cyflogwr: Archif Menywod Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Ar sail ffi llawrydd am flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/01/2018

Swyddog Datblygu - De-Ddwyrain (rhan amser)

Rydym yn edrych am berson i sicrhau llwybr esmwyth i gwsmeriaid rhwng y gwasanaethau sydd ar gael ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio a'r darpariaethau eraill sydd ar gael drwy'r RDP a Llywodraeth Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Caerdydd

Cyflog: £28,109 - £30,692 (pro rata)

Dyddiad Cau: 01/02/2018