Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 30 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Swyddog Technoleg Gwybodaeth

Rydym yn edrych am berson brwdfrydig i gynnal a datblygu systemau technoleg gwybodaeth, data a chyfathrebu Urdd Gobaith Cymru mewn cydweithrediad a Rheolwr T.G. a’r Uwch Swyddog T.G.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 6: £21,634 - £25,079

Dyddiad Cau: 09/11/2017

Rheolwr Ymgyrchoedd, Polisi ac Ymchwil

Mae swydd Rheolwr Polisi ac Ymchwil Ymgyrchoedd yn ganolog i'n llwyddiant wrth herio homoffobia, bifobia a thraffobia a gwella dyluniad a chyflwyno gwasanaethau cyhoeddus i bobl LGBT yng Nghymru.

Cyflogwr: Stonewall Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,416, codi i £30,076 ar ôl blwyddyn

Dyddiad Cau: 06/11/2017

Cyfieithydd Iaith Gymraeg

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar Radd yn y Gymraeg neu Radd a astudiwyd drwy gyfrwng y Gymraeg ynghyd â chymhwyster cyfieithu cydnabyddedig. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhugl ei....

Cyflogwr: Gwasanaeth Tân De Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,951 - £27,668

Dyddiad Cau: 02/11/2017

Aelodau Tîm Gofal Cwsmer (Llawn neu Rhan Amser)

Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â’n tîm Gofal Cwsmer. Yn atebol i un o’r Cyfarwyddwyr (yn ddibynnol ar y lleoliad). Byddwch yn ymateb i ymholiadau gan y cyhoedd, cwsmeriaid, perchnogion llety...

Cyflogwr: Y Gorau o Gymru / Best of Wales

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £10 yr awr

Dyddiad Cau: 31/10/2017

Gweinyddwr Swyddfa

Rydyn ni’n chwilio am Weinyddwr Swyddfa ymroddedig i weithio’n agos gyda'r tîm i reoli cyfleusterau’r sefydliad a’i weithgareddau dydd i ddydd.

Cyflogwr: Stonewall Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,051, codi i £21,995 ar ôl blwyddyn

Dyddiad Cau: 06/11/2017

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 10/11/2017

Darlithydd mewn Cymdeithaseg

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gyflawni y cyfryw ddyletswyddau sy’n gyson â swydd darlithydd a allai, o dro i dro, gael eu neilltuo iddo/iddi.

Cyflogwr: Coleg y Cymoedd

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cyflog yn ôl yr hyn a Aseswyd

Dyddiad Cau: 27/10/2017

Arweinydd Pwnc Busnes & Menter  (0.67) (Cyfnod Mamolaeth) (Ail Hysbyseb)

Yn eisiau erbyn 1 Ionawr 2018, athro/athrawes i lenwi’r swydd uchod dros gyfnod mamolaeth. Addysgir Busnes hyd at TGAU a Safon Uwch.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: £22917 - £38633 & CAD 2b £4589 pro-rata

Dyddiad Cau: 24/10/2017

Swyddog Cwsmeriaid

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus ymdrin ag ystod eang o ymholiadau a cheisiadau am wasanaeth sy'n cael eu cyflwyno dros y ffôn a thrwy gyfrwng electronig. Bydd hyn yn cynnwys cwynion a...

Cyflogwr: Cyngor Sir Gâr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £16,781 - £18,070 (Gradd D)

Dyddiad Cau: 30/10/2017

Swyddog Cyswllt ac Allgymorth (Ymgysylltu â'r Cyhoedd) - Gogledd Cymru

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar draws dau dîm, sef y tîm ymgysylltu â phobl ifanc a'r tîm allgymorth, gan ein cynorthwyo i allu ymgysylltu â grwpiau o bobl ifanc ac oedolion yn y...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,051 - £28,154

Dyddiad Cau: 27/10/2017