Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 42 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Rheolwr Datblygu Busnes

Dyma gyfle gwirioneddol gyffrous i ymuno â Busnes mewn Ffocws. Rydym wedi bod yn darparu cymorth busnes profedig ers dros 30 mlynedd ac mae ein cynllun busnes uchelgeisiol yn dymuno i ni gyflwyno...

Cyflogwr: Busnes mewn Ffocws

Sir: Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyflog: Cyflog cystadleuol hyd at £35,000 pro-rata

Dyddiad Cau: 10/06/2019

Athro Arbenigol

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Tîm Cymorth Llythrennedd a Rhifedd (TCLlRh) i lenwi swydd dros gyfnod mamolaeth gan ddechrau ym mis Medi 2019.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,720 - £39,406

Dyddiad Cau: 06/06/2019

Swyddog Trwyddedu - Rhentu Doeth Cymru

Rydym am recriwtio nifer o unigolion brwdfrydig i ymuno â’n tîm fel Swyddogion Trwyddedu yng Nghanolfan Gyswllt Rhentu Doeth Cymru i gynorthwyo â’r gwaith o roi gwasanaeth o safon uchel i...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,171 - £21,166

Dyddiad Cau: 06/06/2019

Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (Môn a Gwynedd)

A hoffech weithio i brosiect cyffrous fel rhan o fenter egniol a blaengar, Menter Iaith Môn? Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu meistroli nifer o elfennau...

Cyflogwr: Menter Iaith Môn

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,866 (37 awr yr wythnos)

Dyddiad Cau: 14/06/2019

Prentis Tiwtor ac Asesu Dysgu yn y Gweithle (Chwaraeon)

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, profiadol a threfnus i ymuno â ni fel Prentis i weithio ac hyfforddi ar y cyd gyda’r tîm Asesu a Tiwtora.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cyfradd Prentis Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 07/06/2019

Darlithydd Cymraeg

Mae cyfle prin a chyffrous wedi codi o fewn y Coleg i addysgu ein rhaglen Safon Uwch Cymraeg Ail Iaith (AS a A2) lwyddiannus a’n rhaglenni hynod boblogaidd ‘Cymraeg yn y Gwaith’.

Cyflogwr: Coleg Gŵyr Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £20020 - £36637

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Swyddog Gweinyddol

Rydym angen person brwdfrydig sydd â’r hunan gymhelliant i gyflawni amrywiaeth o ddyletswyddau gweinyddol ynghyd â chynorthwyo gyda dyletswyddau cyllidol yn ymwneud â darparu profion TB a gwasanaethau

Cyflogwr: WLBP

Sir: Ceredigion

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 10/06/2019

Swyddog Cydlynnu Cynllun Gwarant Fferm

Mae gennym swydd wag yn ein swyddfa yn Aberystwyth ar gyfer Swyddog Cydlynnu Cynllun Gwarant Fferm i weinyddu Cynlluniau FAWL ac Organig Cymru a Chynllun Llaeth y Tractor Coch.

Cyflogwr: QWFC

Sir: Ceredigion

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 10/06/2019

Cyfarwyddwr Trawsnewid Busnes

Rydym yn chwilio am arweinydd strategol profiadol i ymuno â'r Uwch Dîm Arwain a fydd yn gallu llywio a chefnogi newid hanfodol i fusnes er mwyn ymateb i newidiadau sylfaenol yn nisgwyliadau ac...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £67,112

Dyddiad Cau: 11/06/2019

Prif Weithredwr

Rydym yn chwilio am arweinydd profiadol i ymuno â’r Uwch Dîm Arwain yn ystod y cyfnod newydd a chyffrous hwn o gyflenwi ein gweledigaeth strategol arloesol a chylch gwaith Llywodraeth Cymru.

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £93,645

Dyddiad Cau: 11/06/2019