Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Athro Arbenigol

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Tîm Cymorth Llythrennedd a Rhifedd (TCLlRh) i lenwi swydd dros gyfnod mamolaeth gan ddechrau ym mis Medi 2019.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,720 - £39,406

Dyddiad Cau: 06/06/2019

Aelod o'r Tîm Archwilio Ariannol (FA1) (Dwy swydd)

Mae gan Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) swyddi ar gael fel Aelod o'r Tîm Archwilio Ariannol (FA1). Ydych chi am gael effaith gadarnhaol ar wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a gwneud i...

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: FA1 £30,904 - £36,657

Dyddiad Cau: 04/06/2019

Aseswyr Cynllun Gwarant Fferm Da Byw (FAWL) x 2

Mae gan QWFC Cyf swyddi gwag ar gyfer aseswyr Fferm ar gynllun Gwarant Fferm (FAWL), un i weithio yn Ne Ddwyrain ac un i weithio yn Ne Orllewin Cymru ac ardaloedd cyfagos.

Cyflogwr: QWFC

Sir: Ceredigion

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Achubwr Bywyd Pwll Achlysurol

Rydyn ni’n chwilio am Swyddogion Gwarchod Bywyd a Hyfforddwyr Nofio cymwys ar gyfer y Pwll i ymuno â thîm y pwll nofio yn achlysurol/ar alw i gymryd lle staff ar wyliau a staff sy’n sâl.

Cyflogwr: Chwaraeon Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: (£9.00 yr awr) a Hyfforddwyr Nofio (£12.48 yr awr)

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Arweinydd Tîm Marchnata a Digwyddiadau

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru fel Arweinydd Tîm Marchnata a Digwyddiadau.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,835 - £36,885

Dyddiad Cau: 30/05/2019