Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Asesydd Gofal Oedolion

Rydym yn chwilio am Asesydd Gofal Oedolion i asesu’r ystod lawn o gymwysterau NVQ lefel 2, 3, 4 a 5. Gan gofrestru myfyrwyr ar gyrsiau addas, eu hannog, eu mentora a darparu cyfleoedd dysgu...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £25,139 - £28,331

Dyddiad Cau: 29/10/2018

Arweinydd Tìm Trais yn y Cartref

Rheoli ac arwain gweithrediadau o ddydd i ddydd cynlluniau lloches, cefnogaeth symudol a plant a phobl ifanc gan oruchwylio ac arfarnu’r tîm o staff fel bo Gorwel yn rhagori. (Cynlluniau lefel angh...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,500 - £26,772 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02/11/2018