Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 14 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cynorthwyydd Gweinyddol

Rydym yn chwilio am unigolyn hynod frwdfrydig sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid i ymuno â'n tîm Gwasanaethau Cymorth. Byddwch yn gyfrifol am reoli derbynfa brysur ac yn gweithredu fel y pwynt...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,305 i £21,585

Dyddiad Cau: 30/07/2018

Curadur Cynnwys Digidol

Rydym yn chwilio am Guradur Cynnwys Digidol i ymuno â’r tîm Cynllunio. Bydd y person yma’n chwarae rhan allweddol o fewn y tîm ac yn gyfrifol am arwain ar ddewis, dosbarthu a hyrwyddo’r cynnwys ar...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 26/07/2018

Cyfarwyddwyr / Ymddiriedolwyr

Rydym yn awyddus i benodi tri Chyfarwyddwr anweithredol / Ymddiriedolwr (annibynnol) i fod yn rhan o'n Bwrdd. Dyma gyfle i gyfrannu at lywio dyfodol sefydliad sy'n flaengar yn ei waith o ddarparu...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 30/07/2018

Cydlynydd Prosiect Bus Stop

Sicrhau gwasanaeth o safon uchel drwy hybu gwaith cymunedol drwy’r cynllun Bus Stop fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori a sicrhau perthynas flaenllaw gyda’r prif bartneriaid ac ariannwyr Bus Stop.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £23,786 - £26,771

Dyddiad Cau: 26/07/2018

Cyfieithydd Cymraeg

Rydym am gryfhau ac ehangu ein gwasanaethau cyfieithu Cymraeg i alluogi'r Brifysgol i hyrwyddo'r Gymraeg ar draws pob Adran ac Ysgol yn ogystal â chyflawni ei dyletswyddau yn unol â’i Chynllun...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,585 - £25,728 y flwyddyn (Gradd 4)

Dyddiad Cau: 22/07/2018

Cynorthwy-ydd Cyfleusterau a Derbynnydd Dwyieithog

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd am recriwtio derbynnydd dwyieithog rhan-amser i gynnig gwasanaeth derbynfa llawn i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr Adeilad y Gyfraith. Byddech yn gweithio...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £16,654 - £18,263 y flwyddyn, pro-rata

Dyddiad Cau: 22/07/2018

Cydlynydd Busnes

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig a chydwybodol gyda sylw rhagorol i fanylion, i ymuno â'n Tîm Cefnogi Busnes. Mae'r tîm hwn yn darparu cefnogaeth weinyddol

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,986 - £25,707

Dyddiad Cau: 20/07/2018

Cynorthwy-ydd Gweinyddol X2

Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf i ymuno â'n tîm i ddarparu'r cymorth gweinyddol er mwyn ein galluogi i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid.

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,029 - £18,986

Dyddiad Cau: 20/07/2018

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf i ymuno â'n tîm i ddarparu'r cymorth gweinyddol er mwyn ein galluogi i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid.

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,029 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 20/07/2018

Comisiynydd y Gymraeg

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy’n meddu ar y sgiliau a’r profiad perthnasol i fod yn Gomisiynydd y Gymraeg. Mae swyddogaethau’r Comisiynydd yn cynnwys hybu a hwyluso’r defnydd o’r...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £95,000

Dyddiad Cau: 03/09/2018