Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 9 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfrifwyr Cymwysedig

Cyfle i fod yn rhan o dim brwdfrydig Dunn & Ellis Cyf. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn busnes, yn frwdfrydig, trefnus ac yn barod i ddysgu. Disgwylir profiad blaenorol o...

Cyflogwr: Dunn & Ellis Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog cystadleuol

Dyddiad Cau: 15/03/2019

Cydgysylltydd Digartref Meirionnydd/Dwyfor

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel mewn perthynas â thai ar gyfer pobl sengl a theuluoedd 16 oed a throsodd, sydd ag anghenion aml gefnogaeth yn y gymuned yn ardal Meirionydd / Dwyfor fel...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,250 - £24,313 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/02/2019

Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol

Gwahoddwn rai â didordeb mewn hybu gwaith Cristionogol ac Eglwysig i ymddiddori yn y swydd o Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol i wasanaethu Gofalaeth Fro Llanfairpwllgwyngyll a’r cylch.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,295 - £26, 298 + Buddion

Dyddiad Cau: 08/03/2019

Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Gwerthu a hybu yswiriant cerbyd, personol a busnes, yn ogystal a hybu buddsoddiadau a phensiynau.

Cyflogwr: M E Roberts, W R Roberts & C S Jones - NFU Mutual

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: I'w drafod (yn ddibynol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 15/03/2019

Cynorthwywyr Meithrin

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn hysbysebu'r ar gyfer Cynorthwywyr Meithrin.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £9.20 yr awr

Dyddiad Cau: 18/02/2019

Cynorthwyydd arlwyo

Mae Just Perfect Catering (Cyfyngedig) yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Just Perfect Catering ar safle Gwersyll yr Urdd, Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cyfradd Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/02/2019

Cynorthwyydd Ymchwil

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Gynorthwyydd Ymchwil i weithio ar brosiect sy'n ymwneud â datblygu 'hỳb addysgeg iaith' a fydd yn rhoi llwyfan gyhoeddus i’w gwaith yn y maes hwn.

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,025 - £31,302 y flwyddyn (Gradd 5)

Dyddiad Cau: 03/03/2019

Cydlynydd Marchnata a Digwyddiadau

Dyma gyfle gwych i weithio o fewn y Sector Bwyd Môr yng Nghymru ac i Menter a Busnes - cwmni datblygu economaidd mwyaf blaenllaw Cymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,911 - £28,531

Dyddiad Cau: 18/02/2019

Cynorthwy-ydd Cyfathrebiadau

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Cyfathrebiadau newydd i ymuno â’n tîm bychan ym Mae Caerdydd.

Cyflogwr: Chwarae Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,000 - £20,000

Dyddiad Cau: 18/02/2019