Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfieithydd

Rydym yn chwilio am gyfieithydd i ymuno â ni yn rhan amser am 25.9 awr yr wythnos ar ein safle Iâl. Mae hwn yn gontract cyfnod penodol hyd at 12 mis yn ystod absenoldeb mamolaeth.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £25,139 - £28,331

Dyddiad Cau: 25/09/2018

Cynorthwy-ydd Swyddfa

I ddarparu cymorth gweinyddol i holl swyddogaethau Cymwysterau Cymru, gan gynorthwyo’n benodol mewn meysydd Rheoli Cyfleusterau ac Iechyd a Diogelwch. Gweithredu mewn rôl gwasanaeth cwsmeriaid fel...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £19,240 - £22,500

Dyddiad Cau: 20/09/2018

Cydlynydd Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith

Rydym yn awyddus i benodi Cydlynydd Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith i gynorthwyo ysgolion a cholegau i wella’r broses o gyflwyno rhaglenni Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith. Cyflawnir hyn drwy gynnig cymorth...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5 £31,215 - £34,856

Dyddiad Cau: 25/09/2018

Cynorthwydd Cyllid

Mae Cyswllt Ffermio yn dymuno penodi Cynorthwydd Cyllid i gynorthwyo'r Rheolwr Gweithrediadau gyda dyletswyddau rheoli'r prosiect yn ariannol o ddydd i ddydd.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,020 - £18,388

Dyddiad Cau: 24/09/2018

Cynorthwy-ydd Personol

Mae gennym gyfle i chi ymuno â'n tîm Llywodraethu Corfforaethol. Rydym yn chwilio am unigolyn cymhellgar ac amlbwrpas i ddarparu cymorth Llywodraethu i'n Tîm Rheoli Gweithredol

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,986 - £25,707

Dyddiad Cau: 30/09/2018

Cynorthwy-ydd Ariannu

Byddwch yn gyfrifol am gefnogi gwneud grantiau'n effeithiol a helpu sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael profiad rhagorol o'r Gronfa. Hefyd, chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf i lawer o'n...

Cyflogwr: Cronfa Loteri Fawr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,000 - £21,000 yf + buddiannau

Dyddiad Cau: 30/09/2018

Cynghorwyr Gyrfa / Cynghorwyr Gyrfa o dan hyfforddiant X30+

Hoffech chi weithio i sefydliad Cenedlaethol proffesiynol, modern ac arloesol a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl? Rydym yn recriwtio Cynghorwyr Gyrfa cymwysedig ac o dan hyfforddiant i...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,371 - £30,175

Dyddiad Cau: 19/09/2018

Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn dymuno penodi Cadeirydd newydd erbyn diwedd 2018 i arwain y cwmni drwy gyfnod cyffrous yn ei hanes.

Cyflogwr: Theatr Genedlaethol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Dim cyflog ond telir costau rhesymol

Dyddiad Cau: 28/09/2018

Cyfieithydd, Golygydd a Phrawf-ddarllenydd

Cyfieithydd, Golygydd a Phrawf-ddarllenydd. Gweithio fel rhan o dîm brwdfrydig Atebol naill ai yn Yr Egin yng Nghaerfyrddin neu yng nghefn gwlad Ceredigion yn Llanfihangel Genau’r Glyn ger Aberystwyth

Cyflogwr: Atebol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I’w drafod ac yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 21/09/2018

Cynorthwydd Gweinyddol a Chyfrifon

Cyfle i fod yn rhan o dim brwdfrydig Dunn & Ellis Cyf. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr brwdfrydig i ymuno a’r tîm, ac mi fydd profiad blaenorol yn fanteisiol ond ddim yn hanfodol i’r swydd, gan y...

Cyflogwr: Dunn & Ellis Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 28/09/2018