Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 15 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM

Mae Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM yn gyfrifol am ddarparu cymorth gweinyddol i raglen TEAM NTW - rhwydwaith cymunedol Cymru gyfan a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n ymgysylltu â phob lefel o...

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,000 y flwyddyn, pro rata

Dyddiad Cau: 10/05/2018

Cydlynydd Cymorthfeydd (Cyfnod Mamolaeth)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws ar draws Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,761 - £22,432

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Cynorthwyydd Gohebiaeth

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws dros Gymru-gyfan.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,116 - £19,467

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Cofrestrydd

Bydd eich prif ddyletswyddau yn cynnwys cofrestru claddedigaethau, amlosgiadau a datgladdiadau a chyfarfod a chynghori y rheiny mewn profedigaeth ar bob agwedd o drefniadau angladdau a gwasanaethau.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,398 - £27,668

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Cynhyrchydd Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol

Rydym yn chwilio am rywun i greu cynnwys ar gyfer ein cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Twitter, Snapchat ac Instagram - a phwy a ŵyr beth ddaw nesaf).

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,604

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Clerc Cyllid

Rydym yn chwilio am Glerc Cyllid i ymuno â'r Tîm Cyllid. Yn ogystal â dyletswyddau eraill, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am bob agwedd o'r llyfr pryniant wrth ddefnyddio IDocuments...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 - £23,000

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Cyfarwyddwr Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol

Mae’r Cyfarwyddwr Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol yn aelod allweddol o’r uwch dîm rheoli, gan arwain Cyfarwyddiaeth newydd ei huno gyda phortffolio o gyfrifoldebau amrywiol a heriol.

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: tua £80k

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Cynorthwyydd Cydymffurfiaeth

Dyma swydd newydd a gynlluniwyd i gefnogi Tîm Cydymffurfiaeth y Brifysgol o ran bodloni'r gofynion cydymffurfiaeth sy'n ymwneud â Deddfau Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth a Safonau'r Gymraeg.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £24,983 - £28,098

Dyddiad Cau: 01/05/2018

Cynorthwyydd Ymchwil

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn chwilio am gynorthwyydd ymchwil i weithio'n bennaf ar brosiect sy'n ymwneud â pherthynas y Gymraeg â'r 'diwydiant treftadaeth'. Bydd deiliad y swydd yn...

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,495 - £30,688

Dyddiad Cau: 29/04/2018

Cyfieithydd Iaith Gymraeg X2

Mae'r tîm yn chwilio am ddau Gyfieithydd Iaith Gymraeg llawn amser i helpu cwrdd â’r galw am geisiadau cyfieithu ac i gefnogi'r tîm i ddarparu’r gwasanaeth cyfieithu i’r cyngor.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Sir: Caerffili

Cyflog: £20,541 - £23,111

Dyddiad Cau: 03/05/2018