Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfieithydd

Rydym yn chwilio am gyfieithydd i ymuno â ni yn rhan amser am 25.9 awr yr wythnos ar ein safle Iâl. Mae hwn yn gontract cyfnod penodol hyd at 12 mis yn ystod absenoldeb mamolaeth.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £25,139 - £28,331

Dyddiad Cau: 30/11/2018

Cyfwelydd Ffôn (Gweithio o adref) x3

Mae IFF Research yn cynnig rolau cartref hyblyg iawn dros y wlad, gyda'r gallu i hwyluso daliadau 3-9yh, nosweithiau a phenwythnosau.

Cyflogwr: IFF Research

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £11.54ph + bonws

Dyddiad Cau: 14/12/2018

Cydlynydd Hwb Mentergarwch

Cyfle cyffrous i gydlynu Hwb Mentergarwch Gogledd Orllewin Cymru newydd, a’r Swyddog Cefnogol cysylltiedig.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £30,746

Dyddiad Cau: 26/11/2018

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 30/11/2018

Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes

Fel un o dîm Comisiynu S4C byddwch yn cyd-weithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr Cynnwys i weithredu strategaeth cynnwys aml-lwyfan y sianel.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 23/11/2018

Cynhyrchydd / Cyfarwyddwr Promos (Chwaraeon)

Mae S4C yn edrych am berson i ymuno â’r uned Promos o fewn y Tîm Delwedd a Brand, sydd â diddordeb byw mewn chwaraeon.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,506 - £30,786 yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 22/11/2018

Cyfieithydd X 2

Rydym am recriwtio Cyfieithydd i ymuno â'n tîm cyfieithu Cymraeg, sy'n unigryw yn CThEM ac wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm croesawgar, ac i ddefnyddio'ch sgi

Cyflogwr: CThEM

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,320 - £27,080

Dyddiad Cau: 23/11/2018