Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 14 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cydlynydd Tai

Cynigir cyfle i unigolion sy'n awyddus i ddatblygu gyrfa mewn awyrgylch Gymreig lle mae'r amodau gwaith yn flaengar a chyfeillgar i'r teulu.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £31,278 - £35,203

Dyddiad Cau: 01/02/2018

Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM

Mae Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM yn gyfrifol am ddarparu cymorth gweinyddol i raglen TEAM NTW - rhwydwaith cymunedol Cymru gyfan a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n ymgysylltu â phob lefel o...

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,000 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 01/02/2018

Cydlynydd Prosiect The Agency (NTW)

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn egnïol a llawn cymhelliant i’r swydd wag ganlynol.

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,000 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 08/02/2018

Cymorth Busnes

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn chwilio am unigolyn i darparu cymorth busnes a chymorth gweinyddol ar gyfer y SCHTh.

Cyflogwr: Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £18,327 - £19,521

Dyddiad Cau: 01/02/2018

Cyfarwyddwr Undeb y Myfyrwyr

Mae Undeb Myfyrwyr Bangor a Phrifysgol Bangor yn awyddus i benodi unigolyn profiadol a deinamig i swydd Cyfarwyddwr Undeb y Myfyrwyr.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £49,149 - £56,950

Dyddiad Cau: 12/02/2018

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 26/01/2018

Cymraeg ac Ieithyddiaeth Gymhwysol: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD

Mae Prifysgol Abertawe, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru'r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, yn gwahodd ceisiadau am astudiaeth PhD wedi'i hariannu, sydd ar gael...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: Ffioedd dysgu yn ogystal â grant

Dyddiad Cau: 01/02/2018

Cydlynydd Marchnata trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae’r Brifysgol yn awyddus i benodi Cydlynydd Marchnata i gyfrannu at ei gwaith marchnata trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y sawl a benodir yn gallu cyfrannu at waith marchnata’r Brifysgol...

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £22,214 - £24,983 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 12/02/2018

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Bydd y sawl a benodir yn darparu cefnogaeth weinyddol i'r prosesau Gwirio Sgriptiau ac Adolygu Marcio i sicrhau bod modd cwblhau ceisiadau am wasanaethau ar ôl y canlyniadau yn amserol ac yn safonol.

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,291 - £19,134 yf

Dyddiad Cau: 24/01/2018

Cynorthwyyr Meithrin

Mae Meithrinfa’r Gamfa Wen, Caerfyrddin, yn chwilio am Gynorthwywyr Meithrin cymwysedig â chymhwyster gofal plant i ymuno â’u tîm cyfeillgar.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £16,302 pro rata yf (£8.45 yr awr)

Dyddiad Cau: 29/01/2018