Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Derbynnydd X2

Cynorthwyo i ddarparu gwasanaethau gweinyddol ar gyfer eiddo WCVA yn Nhy Baltig ym Mae Caerdydd, Neuadd y Morfa yn y Rhyl ac yn Aberystwyth.

Cyflogwr: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,419 yn codi i £18,070

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Darlithydd Iaith Gymraeg

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â Chanolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,520 - £39,993 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/07/2018

Darlithydd Cymorth Cyntaf

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus, creadigol a llawn dychymyg i ymuno â ni fel Darlithydd Cymorth Cyntaf ar ein safle Llaneurgain. Bydd y cwrs hwn yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng y Gymraeg...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £20.40 - £34.52 yr awr +

Dyddiad Cau: 18/07/2018