Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Gweinyddwr Cefnogi Canolfannau

Mae deiliad y swydd, o dan gyfarwyddyd cyffredinol y Rheolwr a’r Swyddog Cefnogi Canolfannau, yn gyfrifol am dderbyn, prosesu a gwirio cofrestriadau rhagarweiniol, terfynol a hwyr a diwygiadau ar...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,291 - £19,134 yf pro rata

Dyddiad Cau: 27/07/2018

Gweinyddwr Cymorth

Cynnal a datblygu’r wybodaeth ynglŷn â mudiadau a chysylltiadau a gedwir ar y systemau sy’n sail i’r berthynas weithio rhwng partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Cyflogwr: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,419 yn codi i £18,070

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Golygydd Cymraeg Llyfrau Oedolion a phlant

Mae rôl GOLYGYDD CYMRAEG yn un creadigol sy’n mynnu sgiliau golygyddol arbennig a’r gallu i ysbrydoli, annog, tywys a chefnogi awduron.

Cyflogwr: Gwasg Gomer

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 27/07/2018

Gweithiwr Cefnogi Achlysurol, Cytundeb Dro Dro 12 mis - Gwynedd ac Ynys Môn

• Ddarparu cefnogaeth effeithiol sy’n gysylltiedig â thai i ddefnyddwyr gwasanaeth* Gorwel.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £10.43 yr awr

Dyddiad Cau: 19/07/2018

Gweithwraig Cefnogaeth Symudol - Cytundeb Dros Dro 12 mis, Llangefni

• Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ac uchel fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £20,150 - £22,018 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/07/2018