Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Gweinyddwr Cefnogi Canolfannau

Mae deiliad y swydd, o dan gyfarwyddyd cyffredinol y Rheolwr a’r Swyddog Cefnogi Canolfannau, yn gyfrifol am dderbyn, prosesu a gwirio cofrestriadau rhagarweiniol, terfynol a hwyr a diwygiadau ar...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,291 - £19,134 yf pro rata

Dyddiad Cau: 28/09/2018

Gweinyddwr Gwasanaethau i’r Aelodau

Cymorth Busnes i’r Aelodau sy’n gyfrifol am ddarparu cyngor a chyfarwyddyd i Aelodau’r Cynulliad ar bob agwedd ar y cymorth ariannol sydd ar gael iddynt i gefnogi eu dyletswyddau fel cynrychiolwyr...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,804 - £22,343

Dyddiad Cau: 21/09/2018

Golygydd Creadigol a Rheolwr Rhaglen Gyhoeddi

Mae hon yn swydd gyffrous, sydd ag ystod eang o gyfrifoldebau a chyfle i ddylanwadu. Ydych chi’n berson creadigol, sydd hefyd a llygad craff am fanylion?

Cyflogwr: Atebol

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I’w drafod ac yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 21/09/2018