Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Pennaeth Safonau

Bydd y Pennaeth Safonau yn goruchwylio'r lleoliad ac yn cynnal safonau cymwysterau cymeradwy yng Nghymru er mwyn galluogi Cymwysterau Cymru i sicrhau ei hun a'r cyhoedd y caiff safonau eu cynnal a...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: Band 5 £48,650 – £58,185 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Pennaeth Ymgysylltu'n Strategol

Ydych chi'n gyfathrebwr gwych sy'n chwilio am gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol? Rydym yn chwilio am Bennaeth Ymgysylltu Strategol i arwain tîm dynamig yn ein sefydliad blaengar.

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £48,650 - £58,185

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Prentis

A oes gennych ddiddordeb mewn rhifau? A ydych am weithio mewn sefydliad sy'n gweithio gyda rhifau ond nad yw'n eich trin chi fel rhif? A ydych wrth eich bodd yn gweithio mewn timau?

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cyflog cystadleuol tua £18,000

Dyddiad Cau: 04/06/2019