Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr – Llinell Gymorth y Gymraeg

Bydd rhanddeiliad y swydd hon yn rhan o’r gwaith o ddatblygu’r gwasanaeth a chefnogi’r broses weinyddol o’i dechrau i’w diwedd. Byddant yn gweithio ochr yn ochr â gwasanaeth cyswllt Busnes Cymru...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Conwy

Cyflog: £29,100 - £35,750

Dyddiad Cau: 26/04/2018

Rheolwr Gwasanaethau Cefnogol

Rheoli a datblygu Prosiectau Cefnogi GISDA yn unol a thargedau a chanlyniadau disgwyliedig ariannwyr a rhanddeiliaid.

Cyflogwr: GISDA Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,611 - £28,969

Dyddiad Cau: 27/04/2018