Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Digwyddiadau

Rydym yn chwilio am reolwr digwyddiadau trefnus, llawn ysgogiad a syniadau i helpu i ddatblygu a gweithredu rhaglen yr ugainmlwyddiant. Mae hynny'n golygu cefnogi’r tri phrosiect penodol y...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £36,321 - £47,626

Dyddiad Cau: 04/03/2019

Rheolwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cyfreithiol

Dyma gyfle rhagorol i wneud cyfraniad at waith Cyngor sydd â’i olygon tua’r dyfodol ac y mae iddo le unigryw yn niwylliant a daearyddiaeth Cymru.

Cyflogwr: Cyngor Sir Ceredigion

Sir: Ceredigion

Cyflog: £48,394 - £50,241

Dyddiad Cau: 03/03/2019

Rheolwr Cyfathrebu

Mae Canolfan Mileniwm Cymru wrthi'n chwilio am reolwr cyfathrebu i helpu i adeiladu enw da'r ganolfan. Mae hon yn swydd newydd, yn gyfrifol am gyflwyno ymgyrchoedd y wasg a'r cyfryngau o'r canolfan.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 04/03/2019

Rheolwr Cynorthwyol Gwasanaethau Bro

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiff

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,871 - £31,446 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 07/03/2019

Rheolwr Llawr Teledu

Rydym yn chwilio am Reolwr Llawr sydd yn broffesiynol, medrus a gweithgar i weithio yn ein stiwdios teledu yn Llanelli. Fel Rheolwr Llawr byddwch yn gyfrifol am reoli ein stiwdios cynhyrchu o ddydd...

Cyflogwr: Tinopolis Cyf

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 18/03/2019

Rheolwr Datblygu: Sector Bwyd

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n rhoi cymorth wedi’i dargedu i fusnesau bach a chanolig a micro yn y sector bwyd a diod yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,278 - £34,320

Dyddiad Cau: 25/02/2019