Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Prosiect Menter Moch Cymru

Aeth Menter Moch Cymru trwy gynllun peilot 18 mis hyd at ddiwedd Mawrth 2018 gyda'r nod o gynyddu'r genfaint Moch Cymreig trwy ymgyrch amlochrog gan ddefnyddio datblygiadau geneteg a thechnolegol.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,670 - £37,703

Dyddiad Cau: 30/07/2018

Rheolwr Aelodaeth a Marchnata

Bydd y swydd hon yn arwain tîm Aelodaeth a Marchnata newydd WCVA. Bydd y swydd yn darparu arweinyddiaeth strategol gref ar draws ein gwaith aelodaeth, marchnata a chyfathrebu, gan sicrhau y...

Cyflogwr: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,785 yn codi i £32,486

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Rheolwr Codi Arian Cymunedol

Ysgogi twf uchelgeisiol ar draws y rhanbarth, trwy gefnogwyr codi arian a gwirfoddolwyr i gyrraedd targedau incwm cytûn.

Cyflogwr: Achub y Plant yng Nghymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,000 - £31,000

Dyddiad Cau: 29/07/2018

Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu Digidol

Mae cyfle newydd, cyffrous wedi codi i berson talentog ym maes cyfathrebu ymuno â’r Cyngor Llyfrau er mwyn sefydlu presenoldeb yng Nghaerdydd a chreu cyfleoedd i gysylltu’n agosach gyda’r adrannau...

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 31/07/2018

Rheolwr Arholiadau ac Asesiadau

Prif bwrpas y penodiad fydd sicrhau rheolaeth a datblygiad holl faterion yn ymwneud ag arholiadau allanol ac asesiadau mewnol yr ysgol er mwyn darparu gwasanaeth effeithiol a phroffesiynol i...

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

Sir: Caerdydd

Cyflog: Gradd 6

Dyddiad Cau: 20/07/2018

Rheolwr Cynllun Hafod y Gest, Cytundeb Parhaol, Porthmadog

• Sicrhau rheolaeth effeithiol o Hafod y Gest a meithrin naws cymunedol a chefnogol mewn amgylchedd diogel

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,786 - £26,771 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/07/2018