Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Academaidd

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn profiadol i reoli a chydlynu ystod o weithgareddau a phrosiectau academaidd.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £38,833 - £43,685

Dyddiad Cau: 08/02/2018

Rheolwr Prosiect Cywain

Rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect cymwys all arwain ac ysgogi tîm sy’n gweithredu ar draws Cymru i gyflawni gofynion cynllun newydd Cywain ac adeiladu ar lwyddiannau’r gorffennol

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £37,146 - £43,123

Dyddiad Cau: 02/02/2018

Rheolwr Talaith y Gogledd Orllewin

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig ac ysbrydoledig i arwain gwaith tîm o Swyddogion Cefnogi. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: NJC38-46 £33,437 - £41,025

Dyddiad Cau: 29/01/2018

Rheolwr Meithrinfeydd

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 38 – 47 £33,437 - £41,967

Dyddiad Cau: 30/01/2018

Rheolwr Materion Elusennol

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig ac ysbrydoledig i arwain gwaith ym maes materion elusennol, cyfansoddiadol a llywodraethiant sy’n effeithio ar waith Mudiad Meithrin a’i aelodau...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 38-47 (£33,437 - £41,967)

Dyddiad Cau: 30/01/2018