Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Partneriaethau Awdurdodau Lleol (Hylendid Bwyd) (2 Swydd)

Dyma gyfle gwych i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa mewn rôl ddiddorol ar adeg gyffrous i'r ASB, gan eich galluogi i gyfuno'ch gwybodaeth, eich arbenigedd a'ch profiad gyda'ch sgiliau cyfathrebu a...

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,625 - £42,031

Dyddiad Cau: 26/02/2019

Swyddog Derbyn

Gan weithio fel aelod o dîm yn y Gyfarwyddiaeth Addysg, byddwch yn helpu gyda’r trefniadau o ran derbyn plant a phobl ifanc 3-16 oed a newid ysgol yn ystod y flwyddyn ar gyfer Ysgolion Cymunedol...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 27/02/2019

Swyddog Gweithredol Gweithrediadau’r Adran Gwaith a Phensiynau x4

Mae DWP yn bwriadu llenwi rolau Swyddog Gweithredol Anogwyr Gwaith yn y Gyfarwyddiaeth Un Gwasanaeth Credyd Cynhwysol. Mae'r rhain yn rolau allweddol ac rydym yn chwilio am bobl a fydd yn ein....

Cyflogwr: Yr Adran Gwaith a Phensiynau

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,699 - £26,477

Dyddiad Cau: 25/02/2019

Staff Haf

Cyfle ardderchog i fyfyriwr neu berson ifanc ennill profiad a chyflog yn y byd addysg awyr agored a hamdden. Fydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus cynorthwyo’r Gwersyll a’r Adran Weithgareddau i dda

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru Gwersyll Llangrannog

Sir: Ceredigion

Cyflog: £15,0470 hyd £16,009 (Pro Rata)

Dyddiad Cau: 08/03/2019

Swyddog Datblygu

Prif ddyletswyddau y Swyddog Datblygu yw dirprwyo gwaith y Prif Swyddog a threfnu amrywiaeth o weithgareddau deniadol i wahanol gynulleidfaoedd megis plant, teuluoedd ac oedolion ar y cyd gyda...

Cyflogwr: Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful

Sir: Merthyr Tudful

Cyflog: £20,300 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 22/02/2019