Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 14 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Swyddog Gorfodi (Rhentu Doeth Cymru)

Mae’r swydd yn allweddol i lwyddiant Rhentu Doeth Cymru. Bydd deiliad y swydd yn sicrhau bod pob landlord ac asiant yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth. Bydd yn gwneud hyn drwy farchnata, darparu...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,866 - £28,221

Dyddiad Cau: 26/09/2018

Swyddog Maes Digidol

Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio ar gynllun i gefnogi pobl di-waith i chwilio am swyddi ar-lein.

Cyflogwr: Menter Gorllewin Sir Gâr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,540 i £24,657

Dyddiad Cau: 28/09/2018

Swyddog Gweinyddol Tai - Penygroes a Llangefni

Darparu cefnogaeth gweinyddol i’r timoedd tai, tai â chefnogaeth a lles ac i'r uwch dîm rheoli tai a tai â chefnogaeth.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,518 - £23,093

Dyddiad Cau: 27/09/2018

Swyddog Datblygu - Sir Faesyfed (cyfnod mamolaeth)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,531 - £31,151

Dyddiad Cau: 28/09/2018

Swyddog Datblygu - De-Ddwyrain (rhan amser)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Caerdydd

Cyflog: £28,531-£30,692

Dyddiad Cau: 28/09/2018

Swyddog Gweithredol Gweithrediadau’r Adran Gwaith a Phensiynau – Anogwr Gwaith sy’n Siarad Cymraeg

Rydym yn chwilio am bobl sy'n rhannu ein gwerthoedd ac sy'n angerddol wrth ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i'n hystod amrywiol o gwsmeriaid.

Cyflogwr: Adran Gwaith a Phensiynau

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,699 - £26,477

Dyddiad Cau: 24/09/2018

Swyddog Ti a Fi Teithiol Casnewydd a Thorfaen

Rhoddir pwyslais gan y Mudiad ar sicrhau bod gan rieni a phlant ifainc fynediad hwylus i gylchoedd Ti a Fi sy’n agos i’w cartrefi ac sy’n darparu cyfleoedd chwarae a...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £16,495 (pro rata)

Dyddiad Cau: 25/09/2018

Swyddog Prawf Ddarllen

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant dros Cymru-gyfan.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £23,290 - £28,531

Dyddiad Cau: 24/09/2018

Swyddog Gweinyddol

Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am berson trefnus a brwdfrydig i weithio fel gweinyddydd er mwyn cynorthwyo’r mudiad i ddatblygu a chefnogi’r Mentrau Iaith.

Cyflogwr: Mentrau Iaith Cymru

Sir: Conwy

Cyflog: £17,681 - £18,672 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/09/2018

Swyddog Ti a Fi Teithiol Gogledd Powys

Rydym yn chwilio am Swyddog Ti a Fi Teithiol i weithio yng Ngogledd Powys. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £16,495 (pro rata) y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 20/09/2018