Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 15 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Swyddog Datblygu (rhan amser 50%) Menter Moch Cymru

Aeth Menter Moch Cymru trwy gynllun peilat 18 mis hyd at ddiwedd Mawrth 2018 gyda'r nod o gynyddu'r genfaint Moch Cymreig trwy ymgyrch amlochrog gan ddefnyddio datblygiadau geneteg a thechnolegol.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,911 - £28,531 pro rata

Dyddiad Cau: 31/07/2018

Swyddog Gweinyddol Adnewyddu

Gweinyddu'r rhaglen pecynnau o waith adnewyddu a gwella eiddo gan sicrhau bod y gwasanaeth yn rhagorol a darparu cefnogaeth weinyddol effeithiol ar gyfer y gwasanaeth cynnal a chadw.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £20,518 - £23,093

Dyddiad Cau: 26/07/2018

Swyddog Ti a Fi Teithiol Caerdydd

Rhoddir pwyslais gan y Mudiad ar sicrhau bod gan rieni a phlant ifainc fynediad hwylus i gylchoedd Ti a Fi sy’n agos i’w cartrefi ac sy’n darparu cyfleoedd chwarae a chymdeithasu o ansawdd.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £16,495 (pro rata)

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Swyddog Cymraeg i Blant Wrecsam

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpar rieni, teuluoedd a phlant ifanc. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 £19,819

Dyddiad Cau: 24/07/2018

Swyddog Technegol - Moch a Dofednod

Rydym yn edrych am berson i ddarparu arbenigedd penodol i'r sector moch a dofednod i brosiect Cyswllt Ffermio.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,278 - £32,300

Dyddiad Cau: 30/07/2018

Swyddog Gweinyddol Adnoddau Dynol

Rydyn ni am benodi Swyddog Gweinyddol Adnoddau Dynol i ymuno â thîm Adnoddau Dynol Swyddfa Archwilio Cymru. Gan fod yn atebol i bennaeth Adnoddau Dynol, bydd y swydd yn cynorthwyo â gwaith....

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,651 - £22,583

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Swyddog Ti a Fi Teithiol Casnewydd a Thorfaen

Rhoddir pwyslais gan y Mudiad ar sicrhau bod gan rieni a phlant ifainc fynediad hwylus i gylchoedd Ti a Fi sy’n agos i’w cartrefi ac sy’n darparu cyfleoedd chwarae a chymdeithasu o ansawdd.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £16,495 (pro rata)

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Swyddog Gweinyddol - Cymhorthydd y Gwasanaethau Cyfieithu

Mae Gwasanaeth Cyfieithu Cyngor Conwy yn chwilio am swyddog gweinyddol i ymuno â thîm gweinyddol y gwasanaeth. Prif ddyletswyddau’r swydd yw delio â cheisiadau cyfieithu dros e-bost a'r ffôn.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £18,319 - £18,870

Dyddiad Cau: 25/07/2018

Swyddog Cymraeg i Blant Mynwy

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpar rieni, teuluoedd a phlant ifanc. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 £19,238 (pro rata)

Dyddiad Cau: 24/07/2018

Swyddog Golygyddol

Mae'r Cyngor Llyfrau yn awyddus i benodi Swyddog i'r Adran Olygyddol i weithio'n benodol ar gynllun cyffrous yn ymwneud â llyfrau ar ddementia a iechyd meddwl. Bydd angen i'r sawl a benodir feddu...

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £25,463 - £29,909 (pro rata)

Dyddiad Cau: 23/07/2018