Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 21 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Swyddog Datblygu’r Iaith Gymraeg - Prosiect Cynnig Rhagweithiol

I lwyddo yn y swydd hon, bydd angen ichi fod yn angerddol am ddefnyddio’r Gymraeg wrth gyflenwi gwasanaethau gofal iechyd. Byddwch yn cael cyfle i ddatblygu adnoddau, trefnu digwyddiadau hyrwyddo a...

Cyflogwr: Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £15,277 y flwyddyn (£25,463 pro rata)

Dyddiad Cau: 29/11/2018

Swyddog Datblygu Cymunedol a Gwirfoddoli - Profiad Llyn Efyrnwy

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig, llawn angerdd, sydd â phrofiad o ymgysylltu â'r gymuned a datblygu gwirfoddoli ynghyd â sgiliau cyfathrebu rhagorol. Rydym yn chwilio am rywun i...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Powys

Cyflog: £19,602 - £26,136

Dyddiad Cau: 24/11/2018

Swyddog Cyfathrebu - Profiad Llyn Efyrnwy

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig, llawn angerdd, sydd â phrofiad o ymgysylltu â'r gymuned a datblygu gwirfoddoli ynghyd â sgiliau cyfathrebu rhagorol. Rydym yn chwilio am rywun i...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Powys

Cyflog: £19,602 - £26,136

Dyddiad Cau: 24/11/2018

Swyddog Gweinyddol Morlais

Darparu gwasanaethau gweinyddol a chlerigol i swyddogion tim ac aelodau’r bwrdd Morlais.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £16,000 - £18,000

Dyddiad Cau: 03/12/2018

Swyddog Gweinyddol - Pantri Môn

Rheoli gweinyddiaeth Prosiect Cadwyn Gyflenwi Pantri Môn

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £15,536 - £22,030

Dyddiad Cau: 03/12/2018

Swyddog Ymgysylltu LIFE Coedwig Law Geltaidd

Swydd ran amser, 18.5 awr yr wythnos am gyfnod penodol o fis Ionawr 2019 hyd at fis Mai 2025 yw hon.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £20,541 - £23,111

Dyddiad Cau: 27/11/2018

Swyddog Prosiect Cyswllt Comin a Chymuned Uwch Gwyrfai

Swydd 4 diwrnod yr wythnos (0.8 CLlA) am gyfnod o 2 flynedd yw’r swydd hon.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,541- £23,111

Dyddiad Cau: 27/11/2018

Swyddog Prosiect Dalgylch Afon Eden

Cyfnod penodol 37 awr yr wythnos. (Ariennir y swydd trwy gyfrwng y Cynllun Rheoli Cynaliadwy)

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,111 - £26,470

Dyddiad Cau: 27/11/2018

Swyddog Cadwraeth Adeiladau

Bod yn gyfrifol am ddarpariaeth ddyddiol gwasanaeth cadwraeth adeiladau o’r radd flaenaf; Codi proffil y gwasanaeth cadwraeth adeiladau i sicrhau datblygiadau priodol o ansawdd uchel yn unol â...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Sir: Powys

Cyflog: £31,401 - £34,106 y flwyddyn, pro rata

Dyddiad Cau: 19/11/2018

Swyddog Cyfathrebu

Cydlynu, cynhyrchu a chyflwyno cysylltiadau Awdurdod y Parc Cenedlaethol â’r wasg a’r cyfryngau. Mae hyn yn cynnwys cysylltiad â’r cyfryngau, datganiadau i’r wasg, cynadleddau i’r wasg, a...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Sir: Powys

Cyflog: £26,470 - £28,221 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/12/2018