Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 16 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Swyddog Cyfathrebu

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'n tîm eiddgar ac...

Cyflogwr: RSPB

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,602 - £21,236

Dyddiad Cau: 29/05/2018

Swyddog Datblygu Cymunedol

Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn awyddus i recriwtio Swyddog Datblygu Cymunedol i weithredu ar draws ardaloedd Cwm Gwendraeth a Llanelli. Mae’r Fenter yn chwilio am berson trefnus, egniol...

Cyflogwr: Menter Cwm Gwendraeth Elli

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £18,453.00 - £21,525.00

Dyddiad Cau: 04/05/2018

Swyddog Pwnc Hanes a’r Dyniaethau

Gwahoddir ceisiadau gan athrawon neu ddarlithwyr cymwys a phrofiadol am swydd Swyddog Pwnc Hanes fydd hefyd yn cyfrannu’n ehangach o fewn y dyniaethau. Mae’r swydd hon yn cynnwys rheoli a datblygu...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £50,103 - £53,070

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Swyddog Ymgysylltu a Datblygu Cymraeg Gwaith

Gofynnwyd i Ofal Cymdeithasol Cymru reoli a chyflwyno cynllun dysgu amgen, ar ran y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £30,406 - £36,396

Dyddiad Cau: 04/05/2018

Swyddog Datblygu - Gogledd Ceredigion (dros dro)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,531 - £31,151

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Swyddog Cymorth Tîm - Y Ganolfan Cydwasanaethau Corfforaethol x3

Bydd rhanddeiliad y swydd hon yn rhan o’r gwaith o ddatblygu’r gwasanaeth a chefnogi’r broses weinyddol o’i dechrau i’w diwedd. Byddant yn gweithio ochr yn ochr â gwasanaeth cyswllt Busnes Cymru...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Band Tîm - £17,200 - £22,500

Dyddiad Cau: 08/05/2018

Swyddog Diogelu Data

Bydd y rôl yn cael ei gweithredu ar y cyd rhwng Grŵp Cynefin a Chymdeithas Tai Gogledd Cymru. Darparu arweiniad, cefnogaeth a chyngor i’r Uwch Reolwyr a’r Arweinwyr Gwasanaeth a’r holl adrannau mewn

Cyflogwr: Grŵp Cynefin a Chymdeithas Tai Gogledd Cymru ar y cyd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Swyddog Materion Busnes

Fel rhan o dîm bach, effeithiol, byddwch yn sicrhau bod cynnwys yn cael ei gytundebu a'i weinyddu'n effeithiol a bod S4C yn cael yr hawliau angenrheidiol. Byddwch yn cysylltu'n rheolaidd gyda'r...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 - £30,000 yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Swyddog Cyfathrebu (Disgrifiadau Rhaglenni)

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu (Disgrifiadau Rhaglenni) i ymuno â'r tîm Cyfathrebu.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,762 - £31,094 (pro rata)

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Swyddog Iaith (De Ddwyrain Cymru)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin ac yn benodol i gyflwyno Croesi’r Bont – Rhaglen trochi iaith benodol ar gyfer Cylchoedd Meithrin.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 19 £18,746 (pro rata)

Dyddiad Cau: 02/05/2018