Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 32 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Cynorthwyydd Gwasanaethau Perchnogion

I ddarparu gwasanaeth gwych i berchnogion i sicrhau cyfathrebu proffesiynol a threfnus, monitro perfformiad archebion, monitro perfformiad ail-archebion, adborth cwsmeriaid a chadw perchnogion.

Cyflogwr: The Original Cottages Company

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 27/03/2019

Derbynnydd

Mae Rondo Media yn chwilio am berson gyda sgiliau cyfathrebu da i weithio yn y dderbynfa yn y swyddfa yng Nghaernarfon. Rhaid meddu’r gallu i ateb ymholiadau ffôn, croesawu gwesteion a chynorthwyo sta

Cyflogwr: Rondo Media

Sir: Gwynedd

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 15/04/2019

Swyddog Cefnogi Conwy

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20-25 £19,819-£23,111 (pro rata)

Dyddiad Cau: 02/04/2019

Cyfarwyddwr Cymru

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn sicrhau bod pob agwedd ar ein cynllun cyflenwi yn llwyddiannus, ac yn meithrin perthnasau effeithiol gyda'r holl randdeiliaid gan gynnwys y diwydiant, llywodraeth...

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £68000 - £90000

Dyddiad Cau: 05/04/2019

Swyddog Gweinyddol rhan amser (cytundeb hyd ddiwedd Mawrth 2020)

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,819 - £23,111 pro rata

Dyddiad Cau: 02/04/2019

Swyddog Gweinyddol rhan amser (cytundeb parhaol)

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,819 - £23,111 pro rata

Dyddiad Cau: 02/04/2019

Uwch Ymgynghorwyr Adnoddau Dynol

Bod yn gyfrifol am faterion yn ymwneud ag Adnoddau Dynol (AD) ar draws rhanbarth penodol yn yr ardal y mae’r sefydliad yn ei gwasanaethu a darparu gwasanaeth cynghori rhagweithiol ac arloesol ym...

Cyflogwr: Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £34,037 - £36,672 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29/03/2019

Cynorthwyydd Rheoli Adnoddau Dynol

Darparu cefnogaeth gynhwysfawr a chyfrinachol i’r Adran Adnoddau Dynol, gwneud yn siŵr bod yr holl swyddogaethau Adnoddau Dynol yn cael eu prosesu a’u gweinyddu’n effeithiol; gan gynnwys recriwtio...

Cyflogwr: Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £22,021 - £23,836 pro-rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/03/2019

Dylunydd Graffeg a Chynorthwyydd Ymgysylltu Digidol

Rhoi bywyd i ymgyrchoedd cyfathrebu corfforaethol trwy gynhyrchu dyluniadau graffeg a gwe ystyriol a chreadigol i helpu i rannu negeseuon corfforaethol allweddol gyda delweddau effeithiol iawn....

Cyflogwr: Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £22,021 – £23,836

Dyddiad Cau: 29/04/2019

Technegydd Asedau ac Addasiadau

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiff

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: £21,559 - £23,645

Dyddiad Cau: 28/03/2019