Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 44 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Rheolwr Academaidd

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn profiadol i reoli a chydlynu ystod o weithgareddau a phrosiectau academaidd.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £38,833 - £43,685

Dyddiad Cau: 08/02/2018

Rheolwr Prosiect Cywain

Rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect cymwys all arwain ac ysgogi tîm sy’n gweithredu ar draws Cymru i gyflawni gofynion cynllun newydd Cywain ac adeiladu ar lwyddiannau’r gorffennol

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £37,146 - £43,123

Dyddiad Cau: 02/02/2018

Uwch Swyddog Tai

Cynigir cyfle i unigolion sy'n awyddus i ddatblygu gyrfa mewn awyrgylch Gymreig lle mae'r amodau gwaith yn flaengar a chyfeillgar i'r teulu.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £26,981 - £30,367 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 01/02/2018

Cydlynydd Tai

Cynigir cyfle i unigolion sy'n awyddus i ddatblygu gyrfa mewn awyrgylch Gymreig lle mae'r amodau gwaith yn flaengar a chyfeillgar i'r teulu.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £31,278 - £35,203

Dyddiad Cau: 01/02/2018

Swyddog Clwb Cwtsh Sir Fôn (Ail Hysbyseb)

Prif gyfrifoldeb y swyddog ‘Clwb Cwtsh’ fydd cydlynu, hyrwyddo a marchnata wedyn cynnal o leiaf dau (ac yn ddelfrydol, tri) “cwrs carlam” Cymraeg ar lefel cyn-fynediad yn ystod cyfnod y prosiect....

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 25/01/2018

Swyddog Clwb Cwtsh Sir Benfro (Ail Hysbyseb)

Prif gyfrifoldeb y swyddog ‘Clwb Cwtsh’ fydd cydlynu, hyrwyddo a marchnata wedyn cynnal o leiaf dau (ac yn ddelfrydol, tri) “cwrs carlam” Cymraeg ar lefel cyn-fynediad yn ystod cyfnod y prosiect.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 25/01/2018

Swyddog Clwb Cwtsh Ceredigion (Ail Hysbyseb)

Prif gyfrifoldeb y swyddog ‘Clwb Cwtsh’ fydd cydlynu, hyrwyddo a marchnata wedyn cynnal o leiaf dau (ac yn ddelfrydol, tri) “cwrs carlam” Cymraeg ar lefel cyn-fynediad yn ystod cyfnod y prosiect

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 25/01/2018

Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM

Mae Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM yn gyfrifol am ddarparu cymorth gweinyddol i raglen TEAM NTW - rhwydwaith cymunedol Cymru gyfan a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n ymgysylltu â phob lefel o...

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,000 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 01/02/2018

Cydlynydd Prosiect The Agency (NTW)

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn egnïol a llawn cymhelliant i’r swydd wag ganlynol.

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,000 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 08/02/2018

Ymgynghorydd Polisi ac Ymgysylltu

Pwrpas y rôl yw i darparu gwasanaeth cymorth a chyngor proffesiynol, rhagweithiol ac effeithiol i’r Comisynydd Heddlu a Throseddu er mwyn caniatáu iddo gyflenwi ei gyfrifoldebau statudol, gan arwain a

Cyflogwr: Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £32,778 - £35,451

Dyddiad Cau: 01/02/2018