Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 29 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Aseswyr Cynllun Gwarant Fferm Da Byw (FAWL) x 2

Mae gan QWFC Cyf swyddi gwag ar gyfer aseswyr Fferm ar gynllun Gwarant Fferm (FAWL), un i weithio yn Ne Ddwyrain ac un i weithio yn Ne Orllewin Cymru ac ardaloedd cyfagos.

Cyflogwr: QWFC

Sir: Ceredigion

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Achubwr Bywyd Pwll Achlysurol

Rydyn ni’n chwilio am Swyddogion Gwarchod Bywyd a Hyfforddwyr Nofio cymwys ar gyfer y Pwll i ymuno â thîm y pwll nofio yn achlysurol/ar alw i gymryd lle staff ar wyliau a staff sy’n sâl.

Cyflogwr: Chwaraeon Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: (£9.00 yr awr) a Hyfforddwyr Nofio (£12.48 yr awr)

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Derbynnydd Achlysurol / Llanw

Rydym yn chwilio am staff achlysurol i ddarparu gwasanaeth Derbynnydd ar fyr rybudd neu yn ystod cyfnod o wyliau.

Cyflogwr: Chwaraeon Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: £9.00 (yr awr) - (Yn amodol ar Adolygu Tâl a Gradd

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Pennaeth Safonau

Bydd y Pennaeth Safonau yn goruchwylio'r lleoliad ac yn cynnal safonau cymwysterau cymeradwy yng Nghymru er mwyn galluogi Cymwysterau Cymru i sicrhau ei hun a'r cyhoedd y caiff safonau eu cynnal a...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: Band 5 £48,650 – £58,185 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Swyddog Datblygu

Prif ddyletswyddau y rôl yw cydlynu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau amrywiol i bobl o bob oed ar hyd a lled Bro Morgannwg er mwyn iddynt gael mwy o gyfleoedd i fwynhau a chymdeithasu drwy...

Cyflogwr: Menter Bro Morgannwg

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,376 - £24,781

Dyddiad Cau: 23/05/2019

Darlithydd Amaethyddiaeth

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus a chreadigol i ymuno â’n tîm addysgu egnïol fel Darlithydd Amaethyddiaeth ar ein safle Llysfasi ger Rhuthun, ar sail barhaol llawn amser.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £23,626 - £39,401

Dyddiad Cau: 13/06/2019

Cynorthwyydd Ymgysyllru a'r Cyhoedd

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn chwilio am Gynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd i helpu’r tîm i hyrwyddo a thynnu sylw at adnoddau’r Comisiwn drwy raglen o weithgareddau ymgysylltu.

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,240 pro rata

Dyddiad Cau: 09/06/2019

Arweinydd Tîm Marchnata a Digwyddiadau

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru fel Arweinydd Tîm Marchnata a Digwyddiadau.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,835 - £36,885

Dyddiad Cau: 30/05/2019

Swyddog Lles Cymunedol - Deall Demensia

Mae CGGSDd yn chwilio am Swyddog Lles Cymunedol i chyfrannu at ein gwasanaethau Llesiant. Mae gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o Ddementia ac unigolion sy'n byw gyda dementia yn un o ofynion y swydd.

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £22,401

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Cydlynydd Prentisiaethau Cenedlaethol

Prif amcanion y swydd hon fydd i drefnu a chynllunio taith dysgu’r prentisiaid wrth iddynt gychwyn ar y cynllun hyd at gwblhau.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £25,669 (pwynt 1) - £29757 (pwynt 6)

Dyddiad Cau: 31/05/2019