Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 48 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Swyddog Cyfathrebu

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'n tîm eiddgar ac...

Cyflogwr: RSPB

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,602 - £21,236

Dyddiad Cau: 29/05/2018

Swyddog Datblygu Cymunedol

Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn awyddus i recriwtio Swyddog Datblygu Cymunedol i weithredu ar draws ardaloedd Cwm Gwendraeth a Llanelli. Mae’r Fenter yn chwilio am berson trefnus, egniol...

Cyflogwr: Menter Cwm Gwendraeth Elli

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £18,453.00 - £21,525.00

Dyddiad Cau: 04/05/2018

Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM

Mae Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM yn gyfrifol am ddarparu cymorth gweinyddol i raglen TEAM NTW - rhwydwaith cymunedol Cymru gyfan a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n ymgysylltu â phob lefel o...

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,000 y flwyddyn, pro rata

Dyddiad Cau: 10/05/2018

Galluogwr Plant, Ieuenctid a Theuluol Cristnogol

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn chwilio am Alluogwr a Swyddog Plant, Ieuenctid a Theuluol Cristnogol yn Henaduriaeth Conwy a Dyfrdwy, wedi ei leoli yn Ganol Gogledd Cymru.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,287 - £22,291

Dyddiad Cau: 11/05/2018

Swyddog Pwnc Hanes a’r Dyniaethau

Gwahoddir ceisiadau gan athrawon neu ddarlithwyr cymwys a phrofiadol am swydd Swyddog Pwnc Hanes fydd hefyd yn cyfrannu’n ehangach o fewn y dyniaethau. Mae’r swydd hon yn cynnwys rheoli a datblygu...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £50,103 - £53,070

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Swyddog Ymgysylltu a Datblygu Cymraeg Gwaith

Gofynnwyd i Ofal Cymdeithasol Cymru reoli a chyflwyno cynllun dysgu amgen, ar ran y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £30,406 - £36,396

Dyddiad Cau: 04/05/2018

Cydlynydd Cymorthfeydd (Cyfnod Mamolaeth)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws ar draws Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,761 - £22,432

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Cynorthwyydd Gohebiaeth

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws dros Gymru-gyfan.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,116 - £19,467

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Swyddog Datblygu - Gogledd Ceredigion (dros dro)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,531 - £31,151

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Cofrestrydd

Bydd eich prif ddyletswyddau yn cynnwys cofrestru claddedigaethau, amlosgiadau a datgladdiadau a chyfarfod a chynghori y rheiny mewn profedigaeth ar bob agwedd o drefniadau angladdau a gwasanaethau.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,398 - £27,668

Dyddiad Cau: 03/05/2018