Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 36 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Cyfieithydd

Rydym yn chwilio am gyfieithydd i ymuno â ni yn rhan amser am 25.9 awr yr wythnos ar ein safle Iâl. Mae hwn yn gontract cyfnod penodol hyd at 12 mis yn ystod absenoldeb mamolaeth.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £25,139 - £28,331

Dyddiad Cau: 12/10/2018

Is-Gynhyrchydd

Mae Boom Cymru yn chwilio am berson brwdfrydig i ymuno â’r tîm cynhyrchu sy’n creu cynnwys i ddysgwyr Cymraeg.

Cyflogwr: Boom Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 08/10/2018

Swyddog Datblygu Corfforaethol

Wnaethon ni llwyddo i ennill y safonau rhyngwladol am fuddsoddwyr mewn pobl ac arweinyddiaeth a rheolaeth. Dere I weithio gyda’n ni.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 05/10/2018

Nyrs Feithrin

Rydym ni'n chwilio am berson brwdfrydig i ymuno gyda'n tîm blynyddoedd cynnar yn yr Eglwys Newydd.

Cyflogwr: Meithrinfa Si-lwli

Sir: Caerdydd

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 19/10/2018

Rheolwr Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

Wnaethon ni llwyddo i ennill y safonau rhyngwladol am fuddsoddwyr mewn pobl ac arweinyddiaeth a rheolaeth. Dere I weithio gyda’n ni.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 08/10/2018

Swyddog Iaith Croesi'r Bont Gogledd Powys

Rydym yn chwilio am Swyddog Iaith Croesi'r Bont yng Ngogledd Powys. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 19 £19,446 (pro rata) y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 08/10/2018

Rheolwr Sgiliaith a Datblygu Dwyieithrwydd

Bydd deiliad y swydd yn ymuno â’r tîm mewn cyfnod hynod o gyffrous gan gefnogi’r ganolfan i ehangu ei weithgareddau craidd ac i ddatblygu ei wasanaethau i feysydd gwaith newydd.

Cyflogwr: Grŵp Llandrillo Menai

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £40,397 - £42,954 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 10/10/2018

Swyddog Ti a Fi Teithiol Gogledd Powys

Rydym yn chwilio am Swyddog Ti a Fi Teithiol i weithio yng Ngogledd Powys. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £16,495 (pro rata) y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 01/10/2018

Swyddog Lles

1. Ymgymryd â gwasanaethau yn ymwneud â Lles gan ddarparu cyngor cynhwysfawr i denantiaid a darpar denantiaid ar oblygiadau Deddf Diwygio Lles.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £23,786 - £26,771 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/10/2018

Cynorthwy-ydd Personol, Uwch Gyfarwyddwr-Datblygu Busnes

PWRPAS Y SWYDD Bydd deilydd y swydd yn cefnogi'r Uwch Gyfarwyddwr ac uwch reolwyr eraill o fewn Gwasanaethau Busnes@Llandrillo drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddol ac ysgrifenyddol o ansawdd uchel a c

Cyflogwr: Grŵp Llandrillo Menai

Sir: Gwynedd

Cyflog: £17, 958 - £19, 488 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/10/2018