Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 50 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Swyddog Gweinyddol Adnewyddu

Gweinyddu'r rhaglen pecynnau o waith adnewyddu a gwella eiddo gan sicrhau bod y gwasanaeth yn rhagorol a darparu cefnogaeth weinyddol effeithiol ar gyfer y gwasanaeth cynnal a chadw.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £20,518 - £23,093

Dyddiad Cau: 26/07/2018

Gweinyddwr Cymorth

Cynnal a datblygu’r wybodaeth ynglŷn â mudiadau a chysylltiadau a gedwir ar y systemau sy’n sail i’r berthynas weithio rhwng partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Cyflogwr: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,419 yn codi i £18,070

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Rheolwr Aelodaeth a Marchnata

Bydd y swydd hon yn arwain tîm Aelodaeth a Marchnata newydd WCVA. Bydd y swydd yn darparu arweinyddiaeth strategol gref ar draws ein gwaith aelodaeth, marchnata a chyfathrebu, gan sicrhau y...

Cyflogwr: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,785 yn codi i £32,486

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Derbynnydd X2

Cynorthwyo i ddarparu gwasanaethau gweinyddol ar gyfer eiddo WCVA yn Nhy Baltig ym Mae Caerdydd, Neuadd y Morfa yn y Rhyl ac yn Aberystwyth.

Cyflogwr: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,419 yn codi i £18,070

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Prentis Cydlynydd Cynhyrchu

Bydd y Prentis Cydlynydd Cynhyrchu yn gweithio gyda’r Pennaeth Cynhyrchu i reoli prosiectau teledu o’r cyfnod cyn-gynhyrchu hyd at ffilmio, ôl-gynhyrchu a chyflwyno’r cynnwys terfynol i’r darlledwr.

Cyflogwr: Boom Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £12,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Darlithydd Iaith Gymraeg

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â Chanolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,520 - £39,993 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/07/2018

Tiwtor Cymraeg i Oedolion

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn chwilio am diwtor talentog a brwdfrydig i ymuno â'r tîm Cymraeg i Oedolion. Mae hwn yn rhan o brosiect o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a bydd...

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,495 - £30,688 y flwyddyn (Gradd 5)

Dyddiad Cau: 02/08/2018

Curadur Cynnwys Digidol

Rydym yn chwilio am Guradur Cynnwys Digidol i ymuno â’r tîm Cynllunio. Bydd y person yma’n chwarae rhan allweddol o fewn y tîm ac yn gyfrifol am arwain ar ddewis, dosbarthu a hyrwyddo’r cynnwys ar...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 26/07/2018

Rheolwr Codi Arian Cymunedol

Ysgogi twf uchelgeisiol ar draws y rhanbarth, trwy gefnogwyr codi arian a gwirfoddolwyr i gyrraedd targedau incwm cytûn.

Cyflogwr: Achub y Plant yng Nghymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,000 - £31,000

Dyddiad Cau: 29/07/2018

Cyfarwyddwyr / Ymddiriedolwyr

Rydym yn awyddus i benodi tri Chyfarwyddwr anweithredol / Ymddiriedolwr (annibynnol) i fod yn rhan o'n Bwrdd. Dyma gyfle i gyfrannu at lywio dyfodol sefydliad sy'n flaengar yn ei waith o ddarparu...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 30/07/2018