Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 47 cofnodion | Tudalen 2 o 5

Swyddog Prosiect Cyswllt Comin a Chymuned Uwch Gwyrfai

Swydd 4 diwrnod yr wythnos (0.8 CLlA) am gyfnod o 2 flynedd yw’r swydd hon.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,541- £23,111

Dyddiad Cau: 27/11/2018

Swyddog Prosiect Dalgylch Afon Eden

Cyfnod penodol 37 awr yr wythnos. (Ariennir y swydd trwy gyfrwng y Cynllun Rheoli Cynaliadwy)

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,111 - £26,470

Dyddiad Cau: 27/11/2018

Warden Cynorthwyol - Yr Wyddfa

Bydd deilydd y swydd yn cynorthwyo’r Gwasanaeth Wardeinio i gyflawni amcanion a blaenoriaethau strategol yr Awdurdod ar lefel leol fel y’i gosodwyd yng Nghynllun Rheolaeth y Parc Cenedlaethol a’r...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,541 - £23,111

Dyddiad Cau: 27/11/2018

Swyddog Cadwraeth Adeiladau

Bod yn gyfrifol am ddarpariaeth ddyddiol gwasanaeth cadwraeth adeiladau o’r radd flaenaf; Codi proffil y gwasanaeth cadwraeth adeiladau i sicrhau datblygiadau priodol o ansawdd uchel yn unol â...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Sir: Powys

Cyflog: £31,401 - £34,106 y flwyddyn, pro rata

Dyddiad Cau: 19/11/2018

Swyddog Cyfathrebu

Cydlynu, cynhyrchu a chyflwyno cysylltiadau Awdurdod y Parc Cenedlaethol â’r wasg a’r cyfryngau. Mae hyn yn cynnwys cysylltiad â’r cyfryngau, datganiadau i’r wasg, cynadleddau i’r wasg, a...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Sir: Powys

Cyflog: £26,470 - £28,221 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/12/2018

Swyddog Cefnogol Hwb Mentergarwch

Cynorthwyo gyda gweithredu Hwb Mentergarwch Gogledd Orllewin Cymru, gan gynnwys cyfrifoldebau ar gyfer rheoli digwyddiadau a gwaith gweinyddol.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £20,105

Dyddiad Cau: 26/11/2018

Cydlynydd Hwb Mentergarwch

Cyfle cyffrous i gydlynu Hwb Mentergarwch Gogledd Orllewin Cymru newydd, a’r Swyddog Cefnogol cysylltiedig.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £30,746

Dyddiad Cau: 26/11/2018

Swyddog Gweinyddol Fflint a Wrecsam

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a threfnus i gynorthwyo’r Swyddogion Datblygu a Cynorthwyol gyda holl elfennau gweinyddol a threfniadaeth gwaith y Maes yn rhanbarth Fflint a Wrecsam.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: Graddfa 3: £16,009 - £17,493

Dyddiad Cau: 29/11/2018

Swyddog Maes y Gogledd

Mewn cyfnod gwleidyddol cyffrous, dyma eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth go iawn drwy weithio i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn y Gogledd.

Cyflogwr: Cymdeithas yr Iaith

Sir: Gwynedd

Cyflog: £20,000

Dyddiad Cau: 05/12/2018

Swyddogion Datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia x2

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu a datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia? Ydych chi’n berson hyderus, egnïol ac ymroddgar? Ydych chi’n chwilio am her newydd a phrofiadau gwerth chweil? Rydym yn...

Cyflogwr: British Council Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog misol o £750, ynghyd â llety...

Dyddiad Cau: 07/12/2018