Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 39 cofnodion | Tudalen 2 o 4

Swyddog Datblygu - Sir Faesyfed (cyfnod mamolaeth)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,531 - £31,151

Dyddiad Cau: 28/09/2018

Swyddog Datblygu - De-Ddwyrain (rhan amser)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Caerdydd

Cyflog: £28,531-£30,692

Dyddiad Cau: 28/09/2018

Cynorthwy-ydd Swyddfa

I ddarparu cymorth gweinyddol i holl swyddogaethau Cymwysterau Cymru, gan gynorthwyo’n benodol mewn meysydd Rheoli Cyfleusterau ac Iechyd a Diogelwch. Gweithredu mewn rôl gwasanaeth cwsmeriaid fel...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £19,240 - £22,500

Dyddiad Cau: 20/09/2018

Swyddog Gweithredol Gweithrediadau’r Adran Gwaith a Phensiynau – Anogwr Gwaith sy’n Siarad Cymraeg

Rydym yn chwilio am bobl sy'n rhannu ein gwerthoedd ac sy'n angerddol wrth ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i'n hystod amrywiol o gwsmeriaid.

Cyflogwr: Adran Gwaith a Phensiynau

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,699 - £26,477

Dyddiad Cau: 24/09/2018

Cydlynydd Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith

Rydym yn awyddus i benodi Cydlynydd Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith i gynorthwyo ysgolion a cholegau i wella’r broses o gyflwyno rhaglenni Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith. Cyflawnir hyn drwy gynnig cymorth...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5 £31,215 - £34,856

Dyddiad Cau: 25/09/2018

Cynorthwydd Cyllid

Mae Cyswllt Ffermio yn dymuno penodi Cynorthwydd Cyllid i gynorthwyo'r Rheolwr Gweithrediadau gyda dyletswyddau rheoli'r prosiect yn ariannol o ddydd i ddydd.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,020 - £18,388

Dyddiad Cau: 24/09/2018

Anogwyr Cyflogadwyedd X3

Mae gennym 3 swydd barhaol, yn ardaloedd Caerdydd a Llandudno. O ran un o’r swyddi, bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â holl agweddau’r swydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cyfleoedd...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19506 - £22109

Dyddiad Cau: 21/09/2018

Person Colur Dan Hyfforddiant

Mae Boom Cymru yn chwilio am Berson Colur Dan Hyfforddiant i ymuno â thîm coluro profiadol ar gynhyrchiad drama o Ionawr 2019 ymlaen. Cyfnod: 7 wythnos o’r 7fed o Ionawr 2019

Cyflogwr: Boom Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 14/10/2018

Swyddog Ti a Fi Teithiol Casnewydd a Thorfaen

Rhoddir pwyslais gan y Mudiad ar sicrhau bod gan rieni a phlant ifainc fynediad hwylus i gylchoedd Ti a Fi sy’n agos i’w cartrefi ac sy’n darparu cyfleoedd chwarae a...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £16,495 (pro rata)

Dyddiad Cau: 25/09/2018

Swyddog Prawf Ddarllen

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant dros Cymru-gyfan.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £23,290 - £28,531

Dyddiad Cau: 24/09/2018