Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 48 cofnodion | Tudalen 2 o 5

Pennaeth

Erbyn Medi 2018, mae Corff Llywodraethol Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig am benodi Pennaeth brwd sydd â’r gallu i arwain, ysbrydoli ac ysgogi y gymuned ysgol gyfan.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: L23 – L29 (£67,652 – £78,359)

Dyddiad Cau: 07/05/2018

Swyddog Cymorth Tîm - Y Ganolfan Cydwasanaethau Corfforaethol x3

Bydd rhanddeiliad y swydd hon yn rhan o’r gwaith o ddatblygu’r gwasanaeth a chefnogi’r broses weinyddol o’i dechrau i’w diwedd. Byddant yn gweithio ochr yn ochr â gwasanaeth cyswllt Busnes Cymru...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Band Tîm - £17,200 - £22,500

Dyddiad Cau: 08/05/2018

Swyddog Diogelu Data

Bydd y rôl yn cael ei gweithredu ar y cyd rhwng Grŵp Cynefin a Chymdeithas Tai Gogledd Cymru. Darparu arweiniad, cefnogaeth a chyngor i’r Uwch Reolwyr a’r Arweinwyr Gwasanaeth a’r holl adrannau mewn

Cyflogwr: Grŵp Cynefin a Chymdeithas Tai Gogledd Cymru ar y cyd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Hyfforddai Tai

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn ymrwymedig â sgiliau gofal cwsmeriaid gwych ymuno â thîm Hybiau’r De yn Hybiau Grangetown/Butetown a STAR.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £15,807 - £17,419

Dyddiad Cau: 01/05/2018

Trefnydd Cynllunio

Rydym yn chwilio am Drefnydd Cynllunio i ymuno â'r tîm Cynllunio. Bydd y person yma'n chwarae rhan allweddol o fewn y tîm ac yn gyfrifol am arwain ar greu, gweinyddu a goruchwylio amserlen Cyw a...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,000 - £32,000

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Gweinyddydd Hawliau

Fel rhan o dîm bach, effeithiol, byddwch yn sicrhau bod gan S4C yr hawliau priodol ar gyfer darlledu neu gyhoeddi cynnwys ar draws platfformau S4C. Byddwch yn cysylltu'n rheolaidd gyda'r sector...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 - £25,000

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Cynhyrchydd Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol

Rydym yn chwilio am rywun i greu cynnwys ar gyfer ein cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Twitter, Snapchat ac Instagram - a phwy a ŵyr beth ddaw nesaf).

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,604

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Clerc Cyllid

Rydym yn chwilio am Glerc Cyllid i ymuno â'r Tîm Cyllid. Yn ogystal â dyletswyddau eraill, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am bob agwedd o'r llyfr pryniant wrth ddefnyddio IDocuments...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 - £23,000

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Swyddog Materion Busnes

Fel rhan o dîm bach, effeithiol, byddwch yn sicrhau bod cynnwys yn cael ei gytundebu a'i weinyddu'n effeithiol a bod S4C yn cael yr hawliau angenrheidiol. Byddwch yn cysylltu'n rheolaidd gyda'r...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 - £30,000 yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Arweinydd Tîm Cyfathrebu

Bydd y person llwyddiannus yn arwain y tîm sy'n gyfrifol am hyrwyddo rhaglenni S4C, gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau. Byddwch yn gyfforddus yn adolygu copi, trafod y cyfryngau cymdeithasol...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cystadleuol, yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 09/05/2018