Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 41 cofnodion | Tudalen 2 o 5

Gweinyddydd Achlysurol

Darparu gwasanaeth gweinyddol achlysurol i wahanol dimau o fewn y Gymdeithas a’i his gwmniau gan gwrdd â’r holl safonau a chywirdeb gwaith.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,698 - £19,920 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 28/02/2019

Arbenigwr Datblygu Systemau

• Prif gyswllt gweithredol dydd i ddydd y system rheolaeth tai ActiveH. • Darparu a chyflwyno adroddiadau ystadegol at ddefnydd y Tîm Arweinyddiaeth fel sail ar gyfer gwneud penderfyniad strategol....

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £31,966 - £35,977 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/02/2019

Gofalydd Cynllun Hafod y Gest

• Darparu gwasanaeth glanhau i fannau cymunedol Hafod y Gest. • Darparu gwasanaethau gofalydd i gynorthwyo’r Rheolwr Cynllun i sicrhau rheolaeth a diogelwch effeithiol a llwyddiannus o Hafod y Gest.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,698 - £19,920 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 28/02/2019

Person aml sgil camera/golygu

Rydym yn chwilio am berson aml sgil, brwdfrydig, sy’n gallu golygu a defnyddio camera mewn dull creadigol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmnïau teledu a chynhyrchu ffilm...

Cyflogwr: Tinopolis Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 18/03/2019

Person camera dan hyfforddiant

Rydym yn chwilio am berson camera dan hyfforddiant a fydd yn gallu cyfrannu’n greadigol i bob agwedd o’n cynyrchiadau . Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmnïau teledu a...

Cyflogwr: Tinopolis Cyf

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 18/03/2019

Rheolwr Llawr Teledu

Rydym yn chwilio am Reolwr Llawr sydd yn broffesiynol, medrus a gweithgar i weithio yn ein stiwdios teledu yn Llanelli. Fel Rheolwr Llawr byddwch yn gyfrifol am reoli ein stiwdios cynhyrchu o ddydd...

Cyflogwr: Tinopolis Cyf

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 18/03/2019

Golygydd Fideo

Rydym yn chwilio am olygydd fideo, sydd â phrofiad o ddefnyddio meddalwedd golygu 'Avid Media Composer'. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmnïau teledu a chynhyrchu ffilm...

Cyflogwr: Tinopolis Cyf

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 18/03/2019

Golygydd Fideo dan hyfforddiant

Rydym yn chwilio am olygydd fideo dan hyfforddiant sydd yn frwdfrydig ac yn awyddus i wethio yn y diwydiant teledu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmnïau teledu a chynhyrchu....

Cyflogwr: Tinopolis Cyf

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 18/03/2019

Swyddog Gweithredol Gweithrediadau’r Adran Gwaith a Phensiynau x4

Mae DWP yn bwriadu llenwi rolau Swyddog Gweithredol Anogwyr Gwaith yn y Gyfarwyddiaeth Un Gwasanaeth Credyd Cynhwysol. Mae'r rhain yn rolau allweddol ac rydym yn chwilio am bobl a fydd yn ein....

Cyflogwr: Yr Adran Gwaith a Phensiynau

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,699 - £26,477

Dyddiad Cau: 25/02/2019

Rheolwr Gwasanaeth Theatr a Chelfyddydau

Mae CBSC yn chwilio am berson deinamig gyda sgiliau arweinyddiaeth cryf i lenwi rol Rheolwr Gwasanaeth Theatr a Chelfyddydau yn ystod absenoldeb mamolaeth.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Sir: Caerffili

Cyflog: £33,136 - £37,107

Dyddiad Cau: 21/02/2019