Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 29 cofnodion | Tudalen 2 o 3

Tiwtor Dysgu Cymraeg i Oedolion

Ydych chi’n chwilio am her newydd, yn mwynhau dysgu neu yn chwilio am gyfeiriad newydd? Os felly, mae Dysgu Cymraeg Gwent eisiau clywed gennych. Mae Dysgu Cymraeg Gwent yn darparu gwersi Cymraeg i....

Cyflogwr: Coleg Gwent

Sir: Torfaen

Cyflog: £20,021 - £36,637

Dyddiad Cau: 24/05/2019

Cydlynydd Prosiect – Y Shed

Cymryd cyfrifoldeb am reolaeth cynllun Y Shed a gweithredu fel cyd-gordydd rhwng yr holl bartneriaid a’r asiantaethau sydd ynghlwm â Y Shed.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,357 - £27,413

Dyddiad Cau: 28/05/2019

Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (2 swydd)

A hoffech weithio i brosiect cyffrous gydag un o’r prif fudiadau sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar hyd a lled Cymru? Rydym yn chwilio am 2 unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu...

Cyflogwr: Mentrau Caerdydd + Menter Iaith

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,866 - £26,470

Dyddiad Cau: 25/05/2019

Ymgynghorydd Yswiriant/ Ymgynghorydd Yswiriant Dan Hyfforddiant

Mae Tarian (Yswiriant) Cyf yn frocer yswiriant gyda swyddfa yng Nghaernarfon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Cyflogwr: Tarian (Yswiriant) Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 28/05/2019

Swyddog Sicrhau Ansawdd (dwyieithog)

Diben y swydd hon yw sicrhau ansawdd yr holl gynnwys digidol rhyngweithiol a gynhyrchir o ran ffurf, ymarferoldeb ac iaith drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg er mwyn sicrhau bod yr holl adnoddau...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,809 - £21,984

Dyddiad Cau: 19/05/2019

Cynhyrchydd

Rydym yn chwilio am berson trefnus ac ymrwymedig i ymuno â ni fel Cynhyrchydd theatr. Ystyrir ceisiadau am weithio hyblyg neu rannu swydd.

Cyflogwr: Theatr Genedlaethol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £28,000

Dyddiad Cau: 31/05/2019

Ysgoloriaeth Ymchwil (PhD) cyfrwng Cymraeg ym meysydd Cyfieithu, Cymraeg ac Ieithoedd Modern

Rydym yn gwahodd mynegiadau o ddiddordeb mewn Ysgoloriaeth Ymchwil (PhD) cyfrwng Cymraeg ym meysydd Cyfieithu, Cymraeg ac Ieithoedd Modern i gychwyn ar 1 Hydref 2019.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: Gwelwch y manylion

Dyddiad Cau: 06/06/2019

Ysgoloriaeth Ymchwil Cyfrwng Cymraeg: Datganoli a Hawliau Dynol Plant yng Nghymru

Rydym yn gwahodd mynegiadau o ddiddordeb mewn Ysgoloriaeth Ymchwil (PhD) cyfrwng Cymraeg ym maes Datganoli a Hawliau Dynol Plant yng Nghymru i gychwyn ar 1 Hydref 2019.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: Gwelwch y manylion

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Swyddog Datblygu - Cyfranogiad

Y Swyddog Datblygu (Cyfranogiad), ynghyd â chydweithwyr, fydd yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu gwaith polisi ac addysgu’r cyhoedd Plant yng Nghymru, gan gynnwys Cymru Ifanc - Young Wales, trwy...

Cyflogwr: Plant yng Nghymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £32,878 pro rata

Dyddiad Cau: 27/05/2019

Rheolwr Dyddiadur a Gohebiaeth y Swyddfa Breifat

Mae’r rôl hon, sy’n cael ei harwain gan Bennaeth y Swyddfa Breifat, yn rhan o’r tîm cymorth uniongyrchol ar gyfer y Llywydd a’r Dirprwy Lywydd, gan sicrhau eu bod yn gallu cyflawni eu...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,164 - £28,999 (Band Rheoli 3 – EO)

Dyddiad Cau: 23/05/2019