Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 44 cofnodion | Tudalen 2 o 5

Cymorth Busnes

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn chwilio am unigolyn i darparu cymorth busnes a chymorth gweinyddol ar gyfer y SCHTh.

Cyflogwr: Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £18,327 - £19,521

Dyddiad Cau: 01/02/2018

Cyfarwyddwr Undeb y Myfyrwyr

Mae Undeb Myfyrwyr Bangor a Phrifysgol Bangor yn awyddus i benodi unigolyn profiadol a deinamig i swydd Cyfarwyddwr Undeb y Myfyrwyr.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £49,149 - £56,950

Dyddiad Cau: 12/02/2018

Swyddog Digwyddiadau

Mae Archif Menywod Cymru yn awyddus i benodi Swyddog Digwyddiadau i drefnu a rhedeg 10-12 digwyddiad ledled Cymru ar gyfer ein prosiect ‘Canrif Gobaith: dathlu canrif o Dreftadaeth Menywod yng Nghymru

Cyflogwr: Archif Menywod Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Ar sail ffi llawrydd am flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/01/2018

Swyddog Datblygu - De-Ddwyrain (rhan amser)

Rydym yn edrych am berson i sicrhau llwybr esmwyth i gwsmeriaid rhwng y gwasanaethau sydd ar gael ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio a'r darpariaethau eraill sydd ar gael drwy'r RDP a Llywodraeth Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Caerdydd

Cyflog: £28,109 - £30,692 (pro rata)

Dyddiad Cau: 01/02/2018

Tiwtor Hŷn : Swyddog y Cynllun Dysgu Arloesol

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn chwilio am diwtor hŷn i gydlynu gwaith y Cynllun Dysgu Arloesol. Mae hwn yn gynllun newydd o dan nawdd Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol a fydd yn...

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £32,548 - £38,833 y flwyddyn, pro rata

Dyddiad Cau: 28/01/2018

Tiwtor Drefnydd

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn chwilio am ddau diwtor talentog a brwdfrydig i ymuno â thîm y Cynllun Dysgu Arloesol. Mae hwn yn gynllun newydd o dan nawdd Y Ganolfan Dysgu Cymraeg....

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,495 - £30,688 y flwyddyn, pro rata

Dyddiad Cau: 28/01/2018

Swyddog Gweinyddol

Swyddog Gweinyddol ar gyfer y Clybiau i gyflawni gwaith gweinyddol ar gyfer rhediad y Mudiad, yn ogystal â bod yn gyfrifol am waith cyffredinol gweinyddol y Swyddfa.

Cyflogwr: Clybiau Ffermwyr Ieuainc Sir Gâr

Sir: Sirgaerfyrddin

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 29/03/2018

Rheolwr Talaith y Gogledd Orllewin

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig ac ysbrydoledig i arwain gwaith tîm o Swyddogion Cefnogi. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: NJC38-46 £33,437 - £41,025

Dyddiad Cau: 29/01/2018

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 26/01/2018

Cymraeg ac Ieithyddiaeth Gymhwysol: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD

Mae Prifysgol Abertawe, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru'r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, yn gwahodd ceisiadau am astudiaeth PhD wedi'i hariannu, sydd ar gael...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: Ffioedd dysgu yn ogystal â grant

Dyddiad Cau: 01/02/2018