Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 50 cofnodion | Tudalen 2 o 5

Tiwtor Cymraeg i Oedolion

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn chwilio am diwtor talentog a brwdfrydig i ymuno â'r tîm Cymraeg i Oedolion. Mae hwn yn rhan o brosiect o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a bydd...

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,495 - £30,688 y flwyddyn (Gradd 5)

Dyddiad Cau: 02/08/2018

Curadur Cynnwys Digidol

Rydym yn chwilio am Guradur Cynnwys Digidol i ymuno â’r tîm Cynllunio. Bydd y person yma’n chwarae rhan allweddol o fewn y tîm ac yn gyfrifol am arwain ar ddewis, dosbarthu a hyrwyddo’r cynnwys ar...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 26/07/2018

Rheolwr Codi Arian Cymunedol

Ysgogi twf uchelgeisiol ar draws y rhanbarth, trwy gefnogwyr codi arian a gwirfoddolwyr i gyrraedd targedau incwm cytûn.

Cyflogwr: Achub y Plant yng Nghymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,000 - £31,000

Dyddiad Cau: 29/07/2018

Cyfarwyddwyr / Ymddiriedolwyr

Rydym yn awyddus i benodi tri Chyfarwyddwr anweithredol / Ymddiriedolwr (annibynnol) i fod yn rhan o'n Bwrdd. Dyma gyfle i gyfrannu at lywio dyfodol sefydliad sy'n flaengar yn ei waith o ddarparu...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 30/07/2018

Swyddog Ti a Fi Teithiol Caerdydd

Rhoddir pwyslais gan y Mudiad ar sicrhau bod gan rieni a phlant ifainc fynediad hwylus i gylchoedd Ti a Fi sy’n agos i’w cartrefi ac sy’n darparu cyfleoedd chwarae a chymdeithasu o ansawdd.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £16,495 (pro rata)

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Cydlynydd Prosiect Bus Stop

Sicrhau gwasanaeth o safon uchel drwy hybu gwaith cymunedol drwy’r cynllun Bus Stop fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori a sicrhau perthynas flaenllaw gyda’r prif bartneriaid ac ariannwyr Bus Stop.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £23,786 - £26,771

Dyddiad Cau: 26/07/2018

Cyfieithydd Cymraeg

Rydym am gryfhau ac ehangu ein gwasanaethau cyfieithu Cymraeg i alluogi'r Brifysgol i hyrwyddo'r Gymraeg ar draws pob Adran ac Ysgol yn ogystal â chyflawni ei dyletswyddau yn unol â’i Chynllun...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,585 - £25,728 y flwyddyn (Gradd 4)

Dyddiad Cau: 22/07/2018

Swyddog Cymraeg i Blant Wrecsam

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpar rieni, teuluoedd a phlant ifanc. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 £19,819

Dyddiad Cau: 24/07/2018

Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu Digidol

Mae cyfle newydd, cyffrous wedi codi i berson talentog ym maes cyfathrebu ymuno â’r Cyngor Llyfrau er mwyn sefydlu presenoldeb yng Nghaerdydd a chreu cyfleoedd i gysylltu’n agosach gyda’r adrannau...

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 31/07/2018

Cynorthwy-ydd Cyfleusterau a Derbynnydd Dwyieithog

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd am recriwtio derbynnydd dwyieithog rhan-amser i gynnig gwasanaeth derbynfa llawn i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr Adeilad y Gyfraith. Byddech yn gweithio...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £16,654 - £18,263 y flwyddyn, pro-rata

Dyddiad Cau: 22/07/2018