Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 29 cofnodion | Tudalen 3 o 3

Cynorthwyydd y Ganolfan Wasanaeth (dros dro) x 3

Yn dilyn twf o fewn y cwmni ac o fewn prosiect Cyswllt Ffermio, rydym yn chwilio am 3 Gynorthwyydd y Ganolfan Wasanaeth i ymuno â ni dros dro.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,020 - £18,388

Dyddiad Cau: 17/12/2018

Cynghorydd Polisi

Byddwch chi’n fedrus wrth ddadansoddi a dylanwadu ar fentrau polisi allweddol gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig a chyrff cyhoeddus eraill. Byddwch yn monitro eu heffaith ar lesiant...

Cyflogwr: Comisiynydd Plant Cymru

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,100 - £35,750

Dyddiad Cau: 06/01/2019

Uwch Swyddog - Cyswllt Rhanbarthol (Cymru)

Rydym ni'n chwilio am Uwch Swyddog Cyswllt Rhanbarthol i ymuno â'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd (NFCU) yn y Tîm Allgymorth. Chi fydd yn gyfrifol am adeiladu a chynnal perthnasau ystyrlon gyda...

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,625 - £42,031

Dyddiad Cau: 16/12/2018

Cyfieithydd x 3

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn awyddus i benodi tri chyfieithydd i weithio'n rhan o'i Uned Gwasanaethau Cymraeg brysur sydd eisoes yn cyflogi 14 o staff.

Cyflogwr: Cyngor Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £28,221

Dyddiad Cau: 10/01/2019

Swyddog Âr a Garddwriaeth (rhan amser)

Yn dilyn twf y cwmni a datblygiad staff, dyma gyfle i ymuno â tîm Cyswllt Ffermio fel Swyddog Âr a Garddwriaeth (rhan amser).

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,531 - £32,300 pro rata

Dyddiad Cau: 17/12/2018

Swyddog Technegol Coedwigaeth

Yn dilyn twf y cwmni a datblygiad staff, dyma gyfle i ymuno â tîm Cyswllt Ffermio fel Swyddog Technegol Coedwigaeth.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,531 - £32,300

Dyddiad Cau: 17/12/2018

Cynorthwyydd Gohebiaeth

Yn dilyn twf o fewn y cwmni ac o fewn prosiect Cyswllt Ffermio, rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Gohebiaeth i ymuno â ni.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £18,388 - £19,759

Dyddiad Cau: 17/12/2018

Swyddog Hyfforddiant

Mae TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru) ac S4C yn chwilio am unigolyn brwd i weithredu cynllun hyfforddiant cynhwysfawr, newydd i’r sector cynhyrchu,

Cyflogwr: TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,000 pro rata

Dyddiad Cau: 07/01/2019

Rheolwr Cysylltiadau â’r Cyfryngau

Mae'r swydd hon yn rhan o'r gwasanaeth Cyfathrebu ac yn atebol i'r Pennaeth Newyddion a Chysylltiadau â'r Cyfryngau. Mae'r tîm newyddion a chysylltiadau'r cyfryngau yn gyfrifol am hyrwyddo gwaith...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £35,609 - £46,692

Dyddiad Cau: 03/01/2019