Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 48 cofnodion | Tudalen 3 o 5

Dylunydd Graffeg Iau

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'n tîm graffeg, gyda 2-3 blynedd o brofiad o weithio mewn asiantaeth neu stiwdio dylunio ac wedi arfer gweithio i ganllawiau brand.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,000

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Dadansoddydd Data

Rydym yn chwilio am Ddadansoddydd Data profiadol i ymuno â'r tîm Data a Dadansoddi. Fel aelod o'r tîm byddwch yn dadansoddi basiau data ac yn creu cyfundrefn adrodd newydd ar ddata sy'n ymwneud ag...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog cystadleuol

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Swyddog Cyfathrebu (Disgrifiadau Rhaglenni)

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu (Disgrifiadau Rhaglenni) i ymuno â'r tîm Cyfathrebu.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,762 - £31,094 (pro rata)

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Swyddog Iaith (De Ddwyrain Cymru)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin ac yn benodol i gyflwyno Croesi’r Bont – Rhaglen trochi iaith benodol ar gyfer Cylchoedd Meithrin.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 19 £18,746 (pro rata)

Dyddiad Cau: 02/05/2018

Cyfarwyddwr Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol

Mae’r Cyfarwyddwr Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol yn aelod allweddol o’r uwch dîm rheoli, gan arwain Cyfarwyddiaeth newydd ei huno gyda phortffolio o gyfrifoldebau amrywiol a heriol.

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: tua £80k

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Cynorthwyydd Cydymffurfiaeth

Dyma swydd newydd a gynlluniwyd i gefnogi Tîm Cydymffurfiaeth y Brifysgol o ran bodloni'r gofynion cydymffurfiaeth sy'n ymwneud â Deddfau Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth a Safonau'r Gymraeg.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £24,983 - £28,098

Dyddiad Cau: 01/05/2018

Swyddog Cyfathrebu a Chyfryngau

Arwain ar ddatblygu a gweithredu ymgyrchoedd cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus blaengar i godi proffil CHC a'r sector a chodi ymwybyddiaeth am faterion allweddol sy'n effeithio ar aelodau

Cyflogwr: Grŵp Cartrefi Cymunedol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £28,254 yn codi i £29,741

Dyddiad Cau: 11/05/2018

Prif Ohebydd

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad helaeth mewn newyddiaduraeth a darlledu, y gallu i weithio’n unigol neu fel rhan o dim a phrofiad o dorri straeon gwreiddiol a chael cysylltiadau mewn...

Cyflogwr: BBC CYMRU / WALES

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Band E

Dyddiad Cau: 01/05/2018

Swyddog Ymgysylltu ag Addysg Uwch

Bydd deiliad y swydd yn datblygu a chyflwyno rhaglen o waith i gyflawni’r nodau hyn, gan ganolbwyntio’n bennaf ar y Fagloriaeth Cymru newydd, a chymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch.

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £37,600 - £44,950

Dyddiad Cau: 14/05/2018

Cynorthwyydd Ymchwil

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn chwilio am gynorthwyydd ymchwil i weithio'n bennaf ar brosiect sy'n ymwneud â pherthynas y Gymraeg â'r 'diwydiant treftadaeth'. Bydd deiliad y swydd yn...

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,495 - £30,688

Dyddiad Cau: 29/04/2018