Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 32 cofnodion | Tudalen 3 o 4

Gohebydd

Rydym yn chwilio am hunan-ddechreuwr gyda thrwyn am stori dda. Mae angen i chi fod yn ysgrifennwr ardderchog, yn gywir, ac yn chwaraewr tîm gydag egni a brwdfrydedd. Bydd y gallu i siarad Cymraeg...

Cyflogwr: Cambrian News

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 28/03/2019

Tiwtor Cymraeg i Oedolion (tâl wrth yr awr)

Mae Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin (DCGO), Prifysgol Bangor yn chwilio am diwtoriaid tâl wrth yr awr i ddysgu mewn lleoliadau gwahanol o fewn siroedd Gwynedd, Môn a Chonwy, yn y dydd a gyda’r nos.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21.88 yr awr

Dyddiad Cau: 01/04/2019

Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog Sir Ddinbych (rhan-amser, hyd ddiwedd 2019)

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn chwilio am ddau Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog (rhan amser) i weithredu prosiect i sefydlu a chefnogi nifer o grwpiau cymunedol (Pwyllgorau Ardal) fydd yn...

Cyflogwr: Menter Iaith Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £21,910 (pro-rata) + pensiwn

Dyddiad Cau: 25/03/2019

Dylunydd

Mae cwmni Golwg eisiau Dylunydd i fod yn gyfrifol am ddylunio holl gynnyrch cwmni Golwg – print a digidol.

Cyflogwr: Golwg Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 25/03/2019

Pennaeth Ysgol Glan Clwyd

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymarferydd campus sy’n gwbl ymroddedig i ethos Gymraeg yr ysgol gan sicrhau cynhwysiant a’r safonau uchaf o addysgu mewn awyrgylch sydd yn dangos ‘Parch a....

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: L28 - L34 (£77,614 - £89,901)

Dyddiad Cau: 21/03/2019

Pennaeth Ysgol Bro Dyfrdwy

Darparu gweledigaeth, arweiniad a chyfeiriad ar gyfer ysgol. Gyda chymorth y corff llywodraethu, byddwch yn creu a chynnal amgylchedd dysgu cynhyrchiol sy’n ymgysylltu â'r holl ddisgyblion ac yn...

Cyflogwr: Ysgol Bro Dyfrdwy

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: L9 i L15, £48,687 - £56,434

Dyddiad Cau: 27/03/2019

Cydlynydd Busnes a Chefnogi Cefnogwyr

Mae’r rôl hon yn allweddol i yrru’r systemau a’r prosesau hynny ymlaen sydd yn sicrhau fod tîm Cymru’n gwireddu ei nodau gweithredol a strategol. Byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth gydlynu a...

Cyflogwr: Cymorth Cristnogol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,169

Dyddiad Cau: 20/03/2019

Cyfieithydd

Rydym yn chwilio am gyfieithydd cymwysedig a phrofiadol i gyflawni gwasanaeth cyfieithu Cymraeg y mudiad. Bydd gennych sgiliau ieithyddol o'r radd flaenaf yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,750 - £26,500 (dibynnol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 21/03/2019

Tiwtoriaid Cerdd

Mae cyfleodd ar gael ar gyfer tiwtoriaid llanw ac i weithio ar amryw o brosiectau. Rydym yn chwilio am unigolion ar gyfer pob offeryn ac ar gyfer y llais.

Cyflogwr: Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 31/05/2019

Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid x3

Mae CThEM yn chwilio am unigolion deinamig sydd â sgiliau cyfathrebu rhagorol ac agwedd benderfynol i ymuno â’n timau Gwasanaeth i Gwsmeriaid.

Cyflogwr: CThEM

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,160 - £20,640

Dyddiad Cau: 26/03/2019