Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 50 cofnodion | Tudalen 3 o 5

Swyddog Gweinyddol Adnoddau Dynol

Rydyn ni am benodi Swyddog Gweinyddol Adnoddau Dynol i ymuno â thîm Adnoddau Dynol Swyddfa Archwilio Cymru. Gan fod yn atebol i bennaeth Adnoddau Dynol, bydd y swydd yn cynorthwyo â gwaith....

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,651 - £22,583

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Swyddog Ti a Fi Teithiol Casnewydd a Thorfaen

Rhoddir pwyslais gan y Mudiad ar sicrhau bod gan rieni a phlant ifainc fynediad hwylus i gylchoedd Ti a Fi sy’n agos i’w cartrefi ac sy’n darparu cyfleoedd chwarae a chymdeithasu o ansawdd.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £16,495 (pro rata)

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Cynorthwy-ydd Gweinyddol X2

Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf i ymuno â'n tîm i ddarparu'r cymorth gweinyddol er mwyn ein galluogi i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid.

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,029 - £18,986

Dyddiad Cau: 20/07/2018

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf i ymuno â'n tîm i ddarparu'r cymorth gweinyddol er mwyn ein galluogi i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid.

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,029 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 20/07/2018

Swyddog Gweinyddol - Cymhorthydd y Gwasanaethau Cyfieithu

Mae Gwasanaeth Cyfieithu Cyngor Conwy yn chwilio am swyddog gweinyddol i ymuno â thîm gweinyddol y gwasanaeth. Prif ddyletswyddau’r swydd yw delio â cheisiadau cyfieithu dros e-bost a'r ffôn.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £18,319 - £18,870

Dyddiad Cau: 25/07/2018

Golygydd Cymraeg Llyfrau Oedolion a phlant

Mae rôl GOLYGYDD CYMRAEG yn un creadigol sy’n mynnu sgiliau golygyddol arbennig a’r gallu i ysbrydoli, annog, tywys a chefnogi awduron.

Cyflogwr: Gwasg Gomer

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 27/07/2018

Comisiynydd y Gymraeg

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy’n meddu ar y sgiliau a’r profiad perthnasol i fod yn Gomisiynydd y Gymraeg. Mae swyddogaethau’r Comisiynydd yn cynnwys hybu a hwyluso’r defnydd o’r...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £95,000

Dyddiad Cau: 03/09/2018

Swyddog Cymraeg i Blant Mynwy

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpar rieni, teuluoedd a phlant ifanc. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 £19,238 (pro rata)

Dyddiad Cau: 24/07/2018

Swyddog Golygyddol

Mae'r Cyngor Llyfrau yn awyddus i benodi Swyddog i'r Adran Olygyddol i weithio'n benodol ar gynllun cyffrous yn ymwneud â llyfrau ar ddementia a iechyd meddwl. Bydd angen i'r sawl a benodir feddu...

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £25,463 - £29,909 (pro rata)

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Cymorth Meithrin

Bydd deiliad y swydd hefyd yn cynorthwyo i ddarparu amgylchedd sy'n canolbwyntio ar y plentyn lle mae'r plant yn derbyn gofal mewn awyrgylch diogel a hapus.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £16,302 y flwyddyn (£8.45 yr awr)

Dyddiad Cau: 19/07/2018