Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 45 cofnodion | Tudalen 3 o 5

Derbynnydd Achlysurol / Llanw

Rydym yn chwilio am staff achlysurol i ddarparu gwasanaeth Derbynnydd ar fyr rybudd neu yn ystod cyfnod o wyliau.

Cyflogwr: Chwaraeon Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: £9.00 (yr awr) - (Yn amodol ar Adolygu Tâl a Gradd

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Pennaeth Safonau

Bydd y Pennaeth Safonau yn goruchwylio'r lleoliad ac yn cynnal safonau cymwysterau cymeradwy yng Nghymru er mwyn galluogi Cymwysterau Cymru i sicrhau ei hun a'r cyhoedd y caiff safonau eu cynnal a...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: Band 5 £48,650 – £58,185 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Swyddog Datblygu

Prif ddyletswyddau y rôl yw cydlynu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau amrywiol i bobl o bob oed ar hyd a lled Bro Morgannwg er mwyn iddynt gael mwy o gyfleoedd i fwynhau a chymdeithasu drwy...

Cyflogwr: Menter Bro Morgannwg

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,376 - £24,781

Dyddiad Cau: 23/05/2019

Darlithydd Amaethyddiaeth

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus a chreadigol i ymuno â’n tîm addysgu egnïol fel Darlithydd Amaethyddiaeth ar ein safle Llysfasi ger Rhuthun, ar sail barhaol llawn amser.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £23,626 - £39,401

Dyddiad Cau: 13/06/2019

Cynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn chwilio am Gynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd i helpu’r tîm i hyrwyddo a thynnu sylw at adnoddau’r Comisiwn drwy raglen o weithgareddau ymgysylltu.

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,240 pro rata

Dyddiad Cau: 09/06/2019

Arweinydd Tîm Marchnata a Digwyddiadau

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru fel Arweinydd Tîm Marchnata a Digwyddiadau.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,835 - £36,885

Dyddiad Cau: 30/05/2019

Swyddog Lles Cymunedol - Deall Demensia

Mae CGGSDd yn chwilio am Swyddog Lles Cymunedol i chyfrannu at ein gwasanaethau Llesiant. Mae gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o Ddementia ac unigolion sy'n byw gyda dementia yn un o ofynion y swydd.

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £22,401

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Cydlynydd Prentisiaethau Cenedlaethol

Prif amcanion y swydd hon fydd i drefnu a chynllunio taith dysgu’r prentisiaid wrth iddynt gychwyn ar y cynllun hyd at gwblhau.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £25,669 (pwynt 1) - £29757 (pwynt 6)

Dyddiad Cau: 31/05/2019

Tiwtor Dysgu Cymraeg i Oedolion

Ydych chi’n chwilio am her newydd, yn mwynhau dysgu neu yn chwilio am gyfeiriad newydd? Os felly, mae Dysgu Cymraeg Gwent eisiau clywed gennych. Mae Dysgu Cymraeg Gwent yn darparu gwersi Cymraeg i....

Cyflogwr: Coleg Gwent

Sir: Torfaen

Cyflog: £20,021 - £36,637

Dyddiad Cau: 24/05/2019

Cydlynydd Prosiect – Y Shed

Cymryd cyfrifoldeb am reolaeth cynllun Y Shed a gweithredu fel cyd-gordydd rhwng yr holl bartneriaid a’r asiantaethau sydd ynghlwm â Y Shed.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,357 - £27,413

Dyddiad Cau: 28/05/2019