Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 36 cofnodion | Tudalen 3 o 4

Swyddog Gorfodi (Rhentu Doeth Cymru)

Mae’r swydd yn allweddol i lwyddiant Rhentu Doeth Cymru. Bydd deiliad y swydd yn sicrhau bod pob landlord ac asiant yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth. Bydd yn gwneud hyn drwy farchnata, darparu...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,866 - £28,221

Dyddiad Cau: 26/09/2018

Swyddog Maes Digidol

Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio ar gynllun i gefnogi pobl di-waith i chwilio am swyddi ar-lein.

Cyflogwr: Menter Gorllewin Sir Gâr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,540 i £24,657

Dyddiad Cau: 28/09/2018

Swyddog Gweinyddol Tai - Penygroes a Llangefni

Darparu cefnogaeth gweinyddol i’r timoedd tai, tai â chefnogaeth a lles ac i'r uwch dîm rheoli tai a tai â chefnogaeth.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,518 - £23,093

Dyddiad Cau: 27/09/2018

Uwch Swyddog Cyllid

Cynorthwyo’r Rheolwr Cyllid i baratoi cyfrifon rheoli’r Gymdeithas drwy sicrhau bod cyfrifon rheoli misol yn cael eu darparu i rai o brosiectau Grŵp Cynefin.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,574 - £31,035 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 27/09/2018

Swyddog Datblygu - Sir Faesyfed (cyfnod mamolaeth)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,531 - £31,151

Dyddiad Cau: 28/09/2018

Swyddog Datblygu - De-Ddwyrain (rhan amser)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Caerdydd

Cyflog: £28,531-£30,692

Dyddiad Cau: 28/09/2018

Person Colur Dan Hyfforddiant

Mae Boom Cymru yn chwilio am Berson Colur Dan Hyfforddiant i ymuno â thîm coluro profiadol ar gynhyrchiad drama o Ionawr 2019 ymlaen. Cyfnod: 7 wythnos o’r 7fed o Ionawr 2019

Cyflogwr: Boom Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 14/10/2018

Swyddog Gweinyddol

Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am berson trefnus a brwdfrydig i weithio fel gweinyddydd er mwyn cynorthwyo’r mudiad i ddatblygu a chefnogi’r Mentrau Iaith.

Cyflogwr: Mentrau Iaith Cymru

Sir: Conwy

Cyflog: £17,681 - £18,672 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/09/2018

Cynorthwy-ydd Personol

Mae gennym gyfle i chi ymuno â'n tîm Llywodraethu Corfforaethol. Rydym yn chwilio am unigolyn cymhellgar ac amlbwrpas i ddarparu cymorth Llywodraethu i'n Tîm Rheoli Gweithredol

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,986 - £25,707

Dyddiad Cau: 30/09/2018

Tiwtor Dysgu Cymraeg i Oedolion

Fel rhan o’r tîm, disgwylir i chi ddarparu gwersi Cymraeg i Oedolion o ansawdd eithriadol o uchel. Mae natur y cyrsiau yn amrywio, ond disgwylir i chi fod yn gyfrifol am rai cyrsiau dwys yn ogystal...

Cyflogwr: Coleg Gwent

Sir: Torfaen

Cyflog: £22,827 - £35,919

Dyddiad Cau: 28/09/2018