Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 44 cofnodion | Tudalen 3 o 5

Staff Cefnogol

Bydd y rôl yma’n darparu cymorth gweinyddol o fis Awst i Dachwedd. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys gwirio ac olrhain trwyddedau, ffeilio a chadw trwyddedau papur a thasgiau gweinyddol.

Cyflogwr: EID Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: Cyflog Cystadleuol

Dyddiad Cau: 26/01/2018

Gynorthwyydd Desg Gymorth

Bydd y rôl yma’n gyfrifol am fewnbynnu gwybodaeth yn gywir ac effeithlon ynghŷd â gwirio gwybodaeth â gyflwynir yn electronig a thrwy gofnodion papur ac i ddarparu cymorth dros y ffôn i ddefnyddwyr...

Cyflogwr: EID Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: Cyflog Cystadleuol

Dyddiad Cau: 26/01/2018

Cydlynydd Marchnata trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae’r Brifysgol yn awyddus i benodi Cydlynydd Marchnata i gyfrannu at ei gwaith marchnata trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y sawl a benodir yn gallu cyfrannu at waith marchnata’r Brifysgol...

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £22,214 - £24,983 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 12/02/2018

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Bydd y sawl a benodir yn darparu cefnogaeth weinyddol i'r prosesau Gwirio Sgriptiau ac Adolygu Marcio i sicrhau bod modd cwblhau ceisiadau am wasanaethau ar ôl y canlyniadau yn amserol ac yn safonol.

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,291 - £19,134 yf

Dyddiad Cau: 24/01/2018

Cynorthwyyr Meithrin

Mae Meithrinfa’r Gamfa Wen, Caerfyrddin, yn chwilio am Gynorthwywyr Meithrin cymwysedig â chymhwyster gofal plant i ymuno â’u tîm cyfeillgar.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £16,302 pro rata yf (£8.45 yr awr)

Dyddiad Cau: 29/01/2018

Cynorthwyydd Personol (Gwasanaethau Buddsoddi ac Ariannu)

Darparu cyngor a gwybodaeth – boed hynny'n ymwneud ag ariannu neu ag agweddau eraill ar ein gwaith – yw un o'n gwasanaethau pwysicaf. Mae ansawdd ein gwaith wrth ddarparu'r gwasanaeth hwn yn cael...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,147 - £24,500 pro rata

Dyddiad Cau: 25/01/2018

Swyddog Cymorth Gwasanaethau Corfforaethol

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn chwilio am Swyddog Cymorth Gwasanaethau Corfforaethol llawn cymhelliant i ymuno a'n tim Cynllunio ac Adrodd.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,586 - £29,628

Dyddiad Cau: 23/01/2018

Cyfarwyddwyr

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gwahodd ceisiadau gan bobl a fyddai’n dymuno gwasanaethu fel cyfarwyddwyr ar Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg gan gychwyn ar 1 Ebrill 2018 am bedair blynedd.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn ddi-dâl

Dyddiad Cau: 24/01/2018

Swyddog Sefydlu a Symud (Y Gogledd Ddwyrain) (x2 swydd)

Mae hon yn swydd am dymor penodol o Ebrill 2018 hyd at mis Mawrth 2020 (gyda phosibilrwydd o 3edd blwyddyn). Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun penodol...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 30/01/2018

Swyddog Sefydlu a Symud (Y De Ddwyrain) (x2 swydd)

Mae hon yn swydd am dymor penodol o Ebrill 2018 hyd at mis Mawrth 2020 (gyda phosibilrwydd o 3edd blwyddyn). Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun penodol...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 30/01/2018