Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 42 cofnodion | Tudalen 4 o 5

Cydlynydd Prosiect – Y Shed

Cymryd cyfrifoldeb am reolaeth cynllun Y Shed a gweithredu fel cyd-gordydd rhwng yr holl bartneriaid a’r asiantaethau sydd ynghlwm â Y Shed.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,357 - £27,413

Dyddiad Cau: 28/05/2019

Ymgynghorydd Yswiriant/ Ymgynghorydd Yswiriant Dan Hyfforddiant

Mae Tarian (Yswiriant) Cyf yn frocer yswiriant gyda swyddfa yng Nghaernarfon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Cyflogwr: Tarian (Yswiriant) Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 28/05/2019

Cynhyrchydd

Rydym yn chwilio am berson trefnus ac ymrwymedig i ymuno â ni fel Cynhyrchydd theatr. Ystyrir ceisiadau am weithio hyblyg neu rannu swydd.

Cyflogwr: Theatr Genedlaethol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £28,000

Dyddiad Cau: 31/05/2019

Ysgoloriaeth Ymchwil (PhD) cyfrwng Cymraeg ym meysydd Cyfieithu, Cymraeg ac Ieithoedd Modern

Rydym yn gwahodd mynegiadau o ddiddordeb mewn Ysgoloriaeth Ymchwil (PhD) cyfrwng Cymraeg ym meysydd Cyfieithu, Cymraeg ac Ieithoedd Modern i gychwyn ar 1 Hydref 2019.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: Gwelwch y manylion

Dyddiad Cau: 06/06/2019

Ysgoloriaeth Ymchwil Cyfrwng Cymraeg: Datganoli a Hawliau Dynol Plant yng Nghymru

Rydym yn gwahodd mynegiadau o ddiddordeb mewn Ysgoloriaeth Ymchwil (PhD) cyfrwng Cymraeg ym maes Datganoli a Hawliau Dynol Plant yng Nghymru i gychwyn ar 1 Hydref 2019.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: Gwelwch y manylion

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Swyddog Datblygu - Cyfranogiad

Y Swyddog Datblygu (Cyfranogiad), ynghyd â chydweithwyr, fydd yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu gwaith polisi ac addysgu’r cyhoedd Plant yng Nghymru, gan gynnwys Cymru Ifanc - Young Wales, trwy...

Cyflogwr: Plant yng Nghymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £32,878 pro rata

Dyddiad Cau: 27/05/2019

Swyddog Datblygu a Marchnata

Bydd y Swyddog yn helpu datblygu busnesau a gweithgareddau newydd Siop Griffiths Cyf, a'i marchnata, i bobl lleol ac ymwelwyr. Mae'r cytundeb 3 mlynedd i ddechrau.

Cyflogwr: Siop Griffiths Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,000

Dyddiad Cau: 12/06/2019

Pennaeth Ymgysylltu'n Strategol

Ydych chi'n gyfathrebwr gwych sy'n chwilio am gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol? Rydym yn chwilio am Bennaeth Ymgysylltu Strategol i arwain tîm dynamig yn ein sefydliad blaengar.

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £48,650 - £58,185

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Hyfforddai Graddedig (Nifer o swyddi)

Rydym yn chwilio am arweinwyr y dyfodol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru; ac mae gennym ddiddordeb gwirioneddol ym mhwy ydych chi, eich cryfderau a'ch potensial.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,310 - £30,904

Dyddiad Cau: 02/07/2019

Swyddog Datblygu Sesiwn Fawr Dolgellau

Dyma gyfle cyffrous i rywun gyda diddordeb brwd yn y celfyddydau i arwain ar ddatblygiad Sesiwn Fawr Dolgellau yn 2019-2020 a thu hwnt.

Cyflogwr: Sesiwn Fawr Dolgellau

Sir: Gwynedd

Cyflog: £20,000 pro rata / 7.5 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: 01/06/2019