Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 48 cofnodion | Tudalen 5 o 5

Cyfieithydd (2 swydd)

Disgwylir i ddeiliad y swydd ddarparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig, cyfieithu ar y pryd a gwasanaeth prawf ddarllen i’r Cyngor Sir, ei bwyllgorau, is-bwyllgorau a phanelau, ynghyd â chyflawni...

Cyflogwr: Cyngor Sir Ceredigion

Sir: Ceredigion

Cyflog: £30,153 - £31,601

Dyddiad Cau: 08/05/2018

Cyfieithydd (2 swydd)

Disgwylir i ddeiliad y swydd ddarparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig a gwasanaeth prawf ddarllen i’r Cyngor Sir, ei bwyllgorau, is-bwyllgorau a phanelau, ynghyd â chyflawni gofynion...

Cyflogwr: Cyngor Sir Ceredigion

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,398 - £24,964

Dyddiad Cau: 08/05/2018

Arweinydd / Cynorthwy-ydd Clwb Carco

Rydym yn edrych am berson(au) brwdfrydig i weithio yn ein Clybiau Carco yn Rhondda Cynon Taf

Cyflogwr: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: Dibynnol ar oedran a chymhwyster

Dyddiad Cau: 30/04/2018

Swyddog Cyfathrebu Digidol (Ymgyrchoedd)

Rydym yn edrych am Swyddog Cyfathrebu Digidol (Ymgyrchoedd) Diben y Swydd: Rheoli cynllunio, datblygu, gweithredu a gwerthuso ymgyrchoedd Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £25,337 - £30,336

Dyddiad Cau: 27/04/2018

Arbenigwyr Pwnc

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi arbenigwyr pwnc Addysg Bellach a/neu Ddysgu Seiliedig ar Waith i gynorthwyo gydag adnabod anghenion adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Ffi dyddiol

Dyddiad Cau: 25/04/2018

Cynghorydd Addysgol (Cymraeg)

Fel Cynghorydd Addysgol (Cymraeg) eich rôl chi yw cefnogi'n myfyrwyr ac ymholwyr a'u helpu i gyflawni eu hamcanion addysgol. Mae hon yn rôl arbenigol yn darparu arweiniad gan weithio'n ddwyieithog...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £32,548 i £38,833

Dyddiad Cau: 27/04/2018

Rheolwr Gwasanaethau Cefnogol

Rheoli a datblygu Prosiectau Cefnogi GISDA yn unol a thargedau a chanlyniadau disgwyliedig ariannwyr a rhanddeiliaid.

Cyflogwr: GISDA Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,611 - £28,969

Dyddiad Cau: 27/04/2018

Swyddog Ti a Fi Teithiol Casnewydd a Thorfaen

Y swydd a’r person: Rhoddir pwyslais gan y Mudiad ar sicrhau bod gan rieni a phlant ifainc fynediad hwylus i gylchoedd Ti a Fi sy’n agos i’w cartrefi ac sy’n darparu cyfleoedd chwarae a...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £15,115 pro rata

Dyddiad Cau: 30/04/2018