Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 50 cofnodion | Tudalen 5 o 5

Penodi Aelod - Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru (Cymraeg Hanfodol)

Gwahoddir ceisiadau i fod yn aelodau o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru.

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £3,717 +

Dyddiad Cau: 19/07/2018

Penodi Aelod - Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Gwahoddir ceisiadau i fod yn aelodau o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru.

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: ££3,717 +

Dyddiad Cau: 19/07/2018

Cyfieithwyr dan hyfforddiant/Cyfieithwyr/Uwch Gyfieithwyr

Rydym yn awyddus i ehangu’r tîm unwaith eto ac yn chwilio am gyfieithwyr ar bob lefel.

Cyflogwr: Prysg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,500 - £35,000*

Dyddiad Cau: 16/07/2018

Swyddog Plant a Phobl Ifanc Ynys Môn

Prif bwrpas y swydd yw cyd-gordio a sicrhau cyfleoedd i blant a phobl ifanc Ynys Mon i ddefnyddio eu Cymraeg mewn sefyllfaoedd anffurfiol o fewn ac allan i’r Ysgol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5: £19,442 - £22,539

Dyddiad Cau: 18/07/2018

Swyddog Marchnata x 1 (0.5)

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn chwilio am aelod o staff rhan amser i gynorthwyo gyda threfniadau’r Ŵyl Agor Drysau, yr unig ŵyl ryngwladol broffesiynnol yng Nghymru i bobl ifanc a phlant.

Cyflogwr: Cwmni Theatr Arad Goch

Sir: Ceredigion

Cyflog: £18,563 - £21,586 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 20/07/2018

Trefnydd a Chynhyrchydd Cynorthwyol x 1 (0.5)

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn chwilio am aelod o staff rhan amser i gynorthwyo gyda threfniadau’r Ŵyl Agor Drysau, yr unig ŵyl ryngwladol broffesiynnol yng Nghymru i bobl ifanc a phlant.

Cyflogwr: Cwmni Theatr Arad Goch

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,319 - £22,341 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 20/07/2018

Swyddogion Ymweliad Maes

Fel swyddog ymweliad i Drwyddedu Teledu eich rôl bydd i ymweld â chyfeiriadau preswyl dethol i gynnal ataliad effeithiol yn erbyn osgoi tal y drwydded. Byddwch chi yn gorfodi deddfwriaeth trwy...

Cyflogwr: Capita

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,800 y flwyddyn gyda chomisiwn

Dyddiad Cau: 24/07/2018

Ymgynghorydd Adnoddau Dynol

Darparu cyngor ac arweiniad i weithwyr a thimau rheoli ynghylch materion ym maes cysylltiadau gweithwyr fel y bo’n briodol. Rheoli a chynnal dogfennau a phrosesau gweinyddu’n ymwn

Cyflogwr: Tai Ceredigion

Sir: Ceredigion

Cyflog: £24,709.73 - £27,274.92

Dyddiad Cau: 18/07/2018

Cynorthwyydd Arlwyo, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Mae Just Perfect Catering Ltd yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru / Just Perfect Ltd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfraddau Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Swyddog Sefydlu a Symud De Ddwyrain Cymru (ail-hysbyseb)

Mae hon yn swydd am dymor penodol o Ebrill 2018 hyd at mis Mawrth 2020 (gyda phosibilrwydd o 3edd blwyddyn). Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun penodol...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 22/07/2018