Cynghorydd y Ganolfan Gyswllt

Trosolwg

Bod yn aelod o’r tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Corfforaethol sy’n darparu gwasanaeth cwrtais, effeithlon ac effeithiol i gwsmeriaid.

Cyflogwr: Cyngor Sir Ceredigion

Cyflog: £18,870 - £19,819

Dyddiad Cau: 12/08/2018 (221 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Canolfan Rheidol Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3UE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Joy Lake

Ffôn: 01970 633123

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bod yn aelod o’r tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Corfforaethol sy’n darparu gwasanaeth cwrtais, effeithlon ac effeithiol i gwsmeriaid.

Ymdrin ag ymholiadau dros y ffôn mewn canolfan gyswllt brysur, a darparu ymateb boddhaol i gwsmeriaid.
Darparu gwasanaeth gwybodaeth a chyngor o ansawdd uchel i gwsmeriaid yn unol â pholisi a strategaeth y Cyngor o ran gofal cwsmeriaid.

Rhaid bod deiliad y swydd yn gallu ymdrin â chleientiaid mewn ffordd ofalgar, gan ddangos empathi a chydymdeimlad a rhoi rhywfaint o wasanaeth cwnsela. Bydd angen addasu’r cymorth a ddarperir a’r atebion i broblemau yn ôl anghenion a gofynion y cwsmer.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad a manyleb person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)