Cynorthwy-ydd Meithrin

Trosolwg

Mae Meithrinfa’r Gamfa Wen, Caerfyrddin, yn chwilio am Cynorthwy-ydd Meithrin cymwysedig â chymhwyster gofal plant i ymuno â’u tîm cyfeillgar.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £16,302 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 16/05/2018 (250 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Campws Caerfyrddin Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rheolwr y Feithrinfa, Nia Maynard

Ffôn: 01267 676645

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwy-ydd Meithrin

A ydych yn mwynhau gweithio gyda phlant?

A oes gennych gymhwyster gofal plant?

A allech gyfrannu at ddatblygiad plant ifanc?

Mae Meithrinfa’r Gamfa Wen, Caerfyrddin, yn chwilio am Cynorthwy-ydd Meithrin cymwysedig â chymhwyster gofal plant i ymuno â’u tîm cyfeillgar.

Rhan amser (24 awr yr wythnos, 48 wythnos y flwyddyn), Parhaol

Buddion yn cynnwys:
• Cyflog o £16,302 pro rata y flwyddyn (£8.45 yr awr)
• Hawl i 28 diwrnod o wyliau (pro rata) y flwyddyn, 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus a 4 diwrnod penodol pan fo’r Brifysgol ar gau (pro rata)
• Cynllun Pensiwn USS

Bydd angen:
• Cymhwyster Lefel 3 mewn gofal plant, a gydnabyddir gan ‘Gofal Cymdeithasol Cymru’
• Y gallu i siarad Cymraeg
• Hyblygrwydd a’r gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm

Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae swyddi achlysurol ar gael hefyd.

Mae rhagor o wybodaeth am y swydd ynghyd â ffurflen gais ar wefan y Brifysgol: http://www.pcydds.ac.uk/cy/swyddi-gwag/

Cyfeirnod Swydd: 00749

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Mae disgrifiad yr atodiad ar goll  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)