Darlithydd mewn Cymraeg Sylfaenol (Yr Iaith ar Waith)

Trosolwg

Mae angen darlithydd i ddarparu unedau'r Iaith ar Waith (Gofal Cwsmeriaid Cyfrwng Cymraeg) fel cyrsiau byrion mewn meysydd pwnc galwedigaethol. Cyflwynir yr unedau ar Lefel Mynediad 3, Lefel 1...

Cyflogwr: Coleg y Cymoedd

Cyflog: Cyflog ar sail cymwysterau a phrofiad

Dyddiad Cau: 22/08/2018 (213 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Addysgu ar draws sawl campws

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darlithydd mewn Cymraeg Sylfaenol (Yr Iaith ar Waith)

24 awr o addysgu

Cyfnod penodol tan fis Mai 2019 (yn y lle cyntaf)

Asesir y cyflog ar sail cymwysterau a phrofiad

Addysgu ar draws sawl campws

Mae angen darlithydd i ddarparu unedau'r Iaith ar Waith (Gofal Cwsmeriaid Cyfrwng Cymraeg) fel cyrsiau byrion mewn meysydd pwnc galwedigaethol. Cyflwynir yr unedau ar Lefel Mynediad 3, Lefel 1 a Lefel 2 a gwnânt dysgwyr yn ymwybodol o ba mor bwysig yw rhoi'r dewis i gwsmeriaid / cleientiaid ddefnyddio'r Gymraeg wrth gynnig gofal da i gwsmeriaid yng Nghymru. Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon gan mai galluogi dysgwyr i wella a defnyddio'u sgiliau Cymraeg yw ffocws y r
ôl hon.

Dyddiad Cau Dydd Mercher 22 Awst 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad / Job Description  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manyleb Person / Personal Specification  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)