Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Trosolwg

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol, gyda chefnogaeth cydweithwyr, am gydlynu a datblygu cangen newydd o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar draws Grŵp Llandrillo Menai

Cyflogwr: Grwp Llandrillo Menai

Cyflog: £22,149.43 - £24,035.60

Dyddiad Cau: 17/08/2018 (218 diwrnod)

Amser Cau: 15:00:00

Lleoliad

I'w gytuno

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Alan Jones

Ffôn: 01758 704611

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau

● Gweithredu fel pwynt cyswllt rhwng staff y Grŵp a swyddogion y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer dysgwyr a staff gan ofalu am amrywiol dasgau sy’n hwyluso’r berthynas honno, gan gynnwys sicrhau bod gan y Coleg Cymraeg bresenoldeb gweledol ar draws safleoedd y Grŵp.
● Cynorthwyo Grŵp Llandrillo Menai i sicrhau ansawdd uchel mewn darpariaeth Cymraeg ar draws y cwricwlwm
● Cydlynu’r gwaith o hyrwyddo darpariaeth cyfrwng Cymraeg y Grŵp, yn enwedig ymhlith dysgwyr a darpar dysgwyr.
● Cefnogi datblygu deunyddiau dwyieithog (rhyngweithiol) os gwelir angen
● Trefnu, hyrwyddo ac annog ymgysylltu â gweithgareddau a deunyddiau cwricwlaidd y Coleg Cymraeg
● Cefnogi ac annog dysgwyr i gyflawni gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg
● Cynrychioli’r Grwp a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn eisteddfodau a gwyliau cenedlaethol a digwyddiadau recriwtio.
● Meithrin a chynnal cysylltiadau gyda chyrff a sefydliadau allanol, gan gynnwys cyflogwyr, a gweithio i hyrwyddo agenda cyflogadwyedd myfyrwyr
● Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill sy’n gydnaws â’r swydd ar gais y rheolwr llinell

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)