Swyddog Canolfan a Chymuned

Trosolwg

Mae Menter Iaith Abertawe a Chanolfan Tŷ Tawe’n chwilio am Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned hyderus ac egnïol i farchnata gwaith y Fenter a’r Ganolfan

Cyflogwr: Menter Iaith Abertawe

Cyflog: £18,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/11/2018 (143 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Ty Tawe 9, Stryd Christina Abertawe, Abertawe, Cymru SA1 4EW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Pennaeth

Ffôn: 01792 460906

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Lleoliad y swydd: Lleolir y swydd yn Siop a Chanolfan Tŷ Tawe

Cytundeb:  Parhaol (tra bwriedir i’r swydd fod yn barhaol, mae cyfnod y swydd hon yn gwbl ddibynnol ar gyllid/ariannu. Ceir cyfnod prawf o 6 mis).

Cyflog:  Cyflog cychwynnol o £18,000 y flwyddyn (ystyrir codiad cyflog ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus)

Ystyrir gwahanol opsiynau cyflogaeth – llawn amser, rhan amser neu rannu swydd

Am fwy o fanylion ffoniwch 01792 460906 er mwyn siarad â’r Pennaeth neu e-bostiwch dean@menterabertawe.cymru am becyn cais.

Dyddiad cau: 12.00 ar 30.11.18

Mae Menter Iaith Abertawe yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*