Swyddog Clwb Cwtsh Pen-y-bont, Y Barri a'r Bettws

Trosolwg

Prif gyfrifoldeb y swyddog ‘Clwb Cwtsh’ fydd cydlynu, hyrwyddo,marchnata a chynnal o leiaf dau set 8 wythnos o hyd o “gyrsiau carlam” Cymraeg ar lefel cyn-fynediad yn yr Hydref a’r flwyddyn newydd.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,819 - £23,111 pro rata

Dyddiad Cau: 19/08/2018 (214 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Cathryn Jones

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prif gyfrifoldeb y swyddog ‘Clwb Cwtsh’ fydd cydlynu, hyrwyddo,marchnata a chynnal o leiaf dau set 8 wythnos o hyd o “gyrsiau carlam” Cymraeg ar lefel cyn-fynediad yn yr Hydref a’r flwyddyn newydd. Cyn hynny, bydd gofyn cael hyfforddiant ac ymgyfarwyddo â chynnwys y sesiynau (fydd wedi’i baratoi eisoes). Bydd y swyddog yn mynd ati i drefnu lleoliadau ac i hyrwyddo a marchnata’r sesiynau’n lleol drwy gyfrwng taflenni a phosteri (fydd wedi eu darparu iddynt) a thrwy gyfrwng y cyfryngau cymdeithasol. Bydd cefnogaeth ganolog ar gael gan aelod penodol o staff gyda’r elfennau hyn o’r swydd a darperir rheolaeth linell gan reolwr prosiect. Y prif waith yn ystod yr 8 wythnos o sesiynau fydd sicrhau fod y grŵp yn mynychu’r sesiynau wythnosol drwy gynnal momentwm a threfnu ‘Parti Dathlu’ fel y sesiwn grŵp terfynol. Yn ddibynnol ar oriau, bydd y swyddog yn cynnal rhwng 2 ac 8 sesiwn wythnosol mewn gwahanol leoliadau daearyddol. Ar ddiwedd y sesiynau, bydd cyfle i werthuso cynnydd a llwyddiant drwy gasglu barn y sawl fu ynghlwm â’r cynllun. Ni ragwelir fod angen cymhwyster tiwtor iaith ond fe fydd hynny’n amlwg yn fanteisiol.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â

Cathryn Jones ar 01970639639 / Cathryn.jones@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Dyddiad Cau 19.08.2018 am 11:59yh

Bydd y cyfweliadau'n digwydd ddiwedd fis Awst.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)