Swyddog Cydymffurfio Diogelwch Tân

Trosolwg

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiff

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Cyflog: £28,871 - £31,466

Dyddiad Cau: 25/10/2018 (52 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

TY Coch, Llys y Dderwen Parc Menai Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 4BL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248 677115

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Fel Swyddog Cydymffurfio Diogelwch Tân fe fydd disgwyl i chi reoli gwaith y contractwyr gan sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflawni yn unol â rheoliadau cyfredol, gan uchafu perfformiad a cheisio cael gwelliant parhaus yn unol â strategaethau a pholisïau CCG ac i ddarparu arbenigedd Diogelwch Tân a chyngor technegol i weithwyr a thenantiaid CCG.

Mae’n hanfodol i ddeilydd y swydd yma gael cymwysterau Diogelwch Tân h.y. Tystysgrif NEBOSH ‘in Fire Safety and Risk Management’ neu gyfatebol ac wedi derbyn hyfforddiant llawn i ddefnyddio Pecynnau T.G. fel Microsoft (yn arbennig Excel)

Mae’r gallu i siarad cymraeg yn hanfodol yn y swydd hon.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*