Swyddog Cyfathrebu

Trosolwg

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'n tîm eiddgar ac...

Cyflogwr: RSPB

Cyflog: £19,602 - £21,236

Dyddiad Cau: 29/05/2018 (237 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Caerdydd neu Bangor

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2035 3008

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'n tîm eiddgar ac ymrwymedig sy'n gweithio i godi proffil gwaith yr RSPB; elusen gadwraeth natur fwyaf Ewrop.

Byddwch yn gweithio'n frwd ar eich pen eich hun, a bydd gennych brofiad o weithio mewn cysylltiadau cyhoeddus, yn benodol gyda'r wasg a'r cyfryngau. Byddwch yn cynorthwyo i gynyddu ymwybyddiaeth a sbarduno ein gweithgarwch trwy sianeli cyfryngol amrywiol, yn barod i wneud cyfweliadau ar y cyfryngau ac yn ysgrifennu straeon a chopi sy'n hyrwyddo'n gwaith ac yn ysbrydoli.

Byddwch yn darparu straeon o fewn meysydd cadwraeth, codi arian a phrosiectau cymunedol proffil uchel megis Rhoi Cartref i Fyd Natur Caerdydd.

Bydd angen gwybodaeth drylwyr o'r cyfryngau yng Nghymru. Byddwch yn cyfrannu tuag at gynnwys ein platfformau cyfathrebu digidol RSPB Cymru, trwy Drydar a Facebook, tudalennau blog cymunedol a'n gwefan ddwyieithog.

Fel rhan o bolisi dwyieithrwydd yr RSPB, byddwch yn gweithio gyda chyfieithwyr allanol ac yn sicrhau fod cysondeb a gwerthoedd brandio yn cael eu hadlewyrchu wrth gyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol.

Os hoffech chi weithio i sefydliad ble gallwch wneud gwahaniaeth, cysylltwch i gael eich Pecyn Cais.

At sylw: Vera Vaughan
Castlebridge 3, 5 -9 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd, CF11 9AB

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais wedi'u cwblhau yw Dydd Mawrth, 29 Mai 2018.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*