Swyddog Cyfathrebu

Trosolwg

Rydym am benodi Swyddog Cyfathrebu hynod greadigol i ymuno â'n tîm arobryn. Mae angen rhywun arnom sy'n ysgrifennu'n wych, y mae ganddo ymdeimlad am stori, ac sy'n gwybod pa gynnwys a sianeli sy'n...

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Cyflog: £25,096 - £30,221

Dyddiad Cau: 20/11/2018 (152 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

24 Heol y Gadeirlan Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF11 9LJ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rachel Moss - Pennaeth Cyfathrebu

Ffôn: 029 20320521 neu 07813 821530

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cyfathrebu

Rydym am benodi Swyddog Cyfathrebu hynod greadigol i ymuno â'n tîm arobryn.

Mae angen rhywun arnom sy'n ysgrifennu'n wych, y mae ganddo ymdeimlad am stori, ac sy'n gwybod pa gynnwys a sianeli sy'n atyniadol i'n cynulleidfaoedd gwahanol.

A yw hyn yn canu cloch?

A ydych yn frwdfrydig ac yn drefnus ac a oes sgiliau digidol a fideo gennych? Oes gennych brofiad o gydlynu digwyddiadau a/neu weithio yn y cyfryngau?

Oes gennych ddawn ar gyfer ysgrifennu pyst blog, datganiadau i'r wasg a chynnwys gwe?

Os felly, hoffem glywed gennych.

Rydym am benodi unigolyn sy'n dalentog yn gyffredinol ac sydd â diddordeb mewn gweithio mewn amgylchedd prysur a gwobrwyol.

Cyflog:£25,096 – £30,221 Wrth benodi, bydd y cyflog ar waelod y raddfa.

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â'r Pennaeth Cyfathrebu, Rachel Moss, drwy ffonio 029 20320521 neu 07813 821530.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*