Swyddog Cyfathrebu

Trosolwg

Cydlynu, cynhyrchu a chyflwyno cysylltiadau Awdurdod y Parc Cenedlaethol â’r wasg a’r cyfryngau. Mae hyn yn cynnwys cysylltiad â’r cyfryngau, datganiadau i’r wasg, cynadleddau i’r wasg, a...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Cyflog: £26,470 - £28,221 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/12/2018 (162 diwrnod)

Amser Cau: 11:00:00

Lleoliad

Plas y Ffynnon Ffordd Cambrian Aberhonddu, Powys, Cymru LD3 7HP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Amcan y Swydd:

Cydlynu, cynhyrchu a chyflwyno cysylltiadau Awdurdod y Parc Cenedlaethol â’r wasg a’r cyfryngau. Mae hyn yn cynnwys cysylltiad â’r cyfryngau, datganiadau i’r wasg, cynadleddau i’r wasg, a datganiadau, trefnu cyfweliadau a mynediad at y cyfryngau.Gweithio gydag aelodau eraill y Tim Ymgysylltu â’r Cyhoedd i hyrwyddo’r Awdurdod ac adrodd hanes y Parc Cenedlaethol.

Prif ddyletswyddau
1. Darparu cyngor a chyfarwyddyd a darparu cysylltiadau cyhoeddus a chysylltiadau â’r cyfryngau yn effeithiol ar gyfer yr Awdurdod.
2. Cynhyrchu deunydd ar gyfer y wasg a’r cyfryngau trwy ddewis y cyfryngau gorau (datganiadau i’r wasg / datganiadau / y cyfryngau cymdeithasol), gan sicrhau bod pobl yn manteisio ar yr ymdrechion hyn drwy nodi’r cynulleidfaoedd targed a darpariaeth wedi’i ganolbwyntio.
3. Ymateb i holl ymholiadau’r wasg a’r cyfryngau. Datblygu perthynas gyda chysylltiadau
cyfryngau lleol a Chenedlaethol. Cynnal a defnyddio cronfeydd data cysylltiadau â’r wasg a’r cyfryngau.
4. Cynllunio a chyflwyno cynllun rheoli argyfwng (cyfryngau) effeithiol.
5. Cyflwyno digwyddiadau / ymweliadau VIP yr Awdurdod, gan gynnwys lansiadau, seminarau, presenoldeb mewn sioeau a digwyddiadau’r Llywodraeth.
6. Cynnal perthynas waith dda gyda’r holl Fyrddau Cyfarwyddwyr a’r Adrannau o fewn yr Awdurdod er mwyn nodi a chefnogi’r cyfryngau/partneriaid i adrodd hanes y Parc Cenedlaethol.
7. Helpu gyda chydlynu a darparu hyfforddiant i staff a gwirfoddolwyr mewn gweithgareddau a chysylltiadau â’r cyfryngau.
8. Gweithio gyda phartneriaid yr Awdurdod i ddarparu cyfryngau cyrchfan effeithiol. Er enghraifft y Tim Datblygiad Cynaliadwy a’r Bartneriaeth Cyrchfan Cynaliadwy.
9. Ymchwilio, ysgrifennu a datblygu cynnwys (digidol) gyda thimau’r Parc Cenedlaethol er mwyn gwella effeithiolrwydd gwefan(nau)’r Awdurdod.
10. Gweithredu’n brif bwynt cyswllt yr holl ymholiadau sy’n ymwneud â ffilmio yn y Parc Cenedlaethol. Hyrwyddo ffilmio yn y Parc Cenedlaethol a chyfleoedd eraill yn y cyfryngau.
11. Gweithio gyda’r Rheolwr Ymrwymiadau Cyhoeddus i ddatblygu, cefnogi a chyflwyno prosiectau’r Parc Cenedlaethol.
12. Bod yn Swyddog Cyfathrebu ar brosiectau penodol i helpu swyddogion/ partneriaid i gyflwyno gweithrediadau cyfathrebu ac ymrwymo. Darparu cymorth wrth geisio am grantiau ar gyfer prosiectau o’r fath.
13. Cefnogi’r Tim Rheoli i ddatblygu perthynas dda gyda phartneriaid a gwneuthurwyr polisïau.
14. Gweithio gyda Swyddog yr Iaith Gymraeg i sicrhau bod yr Awdurdod yn cyflawni ei gofynion iaith Gymraeg.
15. Unrhyw ddyletswydd arall sy’n addas i raddfa neu natur y swydd yn ôl gofyn y Prif Swyddog Gweithredol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*