Swyddog Cyfranogiad

Trosolwg

Byddwch chi’n cydweithio’n agos â holl aelodau tîm staff y Comisiynydd i gefnogi eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc. Byddwch chi’n chwarae rhan allweddol yn y gwaith o sicrhau bod cynllun a...

Cyflogwr: Comisiynydd Plant Cymru

Cyflog: £29,100 – £35,750

Dyddiad Cau: 06/01/2019 (140 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ty Ymstumllwynarth Ffordd Ffenics Llansamlet, Abertawe, Cymru SA7 9FS

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyflog: £29,100 – £35,750 y flwyddyn, amser llawn
Hyd at 1.5 swydd gyfwerth ag amser llawn
Croesewir ceisiadau ar gyfer contractau llawn a rhan amser

Byddwch chi’n cydweithio’n agos â holl aelodau tîm staff y Comisiynydd i gefnogi eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc. Byddwch chi’n chwarae rhan allweddol yn y gwaith o sicrhau bod cynllun a chyfeiriad Strategol y Comisiynydd yn dilyn syniadau a barn plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Pa sgiliau bydd eu hangen arnoch chi?

gwybodaeth a phrofiad blaenorol o weithio gyda phlant a phobl ifanc,

y gallu i ddangos gwybodaeth a phrofiad o ddulliau cyfathrebu a chyfranogi

digonedd o allu creadigol ac arloesedd, yn arbennig wrth ymateb i anghenion cyfathrebu plant a phobl ifanc.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Cyflwyno Cais - Cymraeg   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Swydd - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Gwybodaeth i Ymgeiswyr - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)