Swyddog Cyllid Cefnogol (Dros Dro)

Trosolwg

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo i sicrhau y cynhelir rheolaeth ariannol effeithiol ar draws y gwasanaeth a darparu gwybodaeth ariannol fanwl gywir, effeithiol ac amserol yn ôl yr angen.

Cyflogwr: GwE

Cyflog: £21,074-£23,111

Dyddiad Cau: 13/12/2018 (158 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

GwE, Penrallt Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 1BN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01286 679076

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cyllid Cefnogol

(dros dro – hyd at 31/08/19) (Swydd Llawn Amser ond ystyrir ceisiadau am wneud y swydd yn Rhan Amser)

CYFLOG: S1 (£21,074-£23,111) Lleoliad: Swyddfeydd GwE, Caernarfon

Mae’r gwasanaeth, a sefydlwyd ym mis Ebrill 2013, yn atebol i chwe Awdurdod Lleol Gogledd Cymru ac yn gyfrifol am gyflawni dyletswyddau monitro, herio a darparu gwasanaethau cefnogi i ysgolion. Yn ogystal, mae’n darparu gwasanaethau y gall ysgolion, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru eu comisiynu.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo i sicrhau y cynhelir rheolaeth ariannol effeithiol ar draws y gwasanaeth a darparu gwybodaeth ariannol fanwl gywir, effeithiol ac amserol yn ôl yr angen. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys sicrhau yr ymlynir wrth holl reoliadau ariannol a chaffael, a bod prosesau busnes y cytunwyd arnynt yn cael eu dilyn er sicrhau adrodd am wybodaeth reoli ystyrlon oddi mewn i GwE.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd Amodau a Thelerau Gwaith Llywodraeth Leol yn berthnasol i’r swydd.

DYDDIAD CAU: 10.00AM, DYDD IAU 13 RHAGFYR 2018

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Sion Wyn Evans, Rheolwr Busnes GwE (Dros Dro) ar 03005008087 neu e-bost SionWynEvans@GwEGogledd.Cymru

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*