Swyddog Cynlluniau Chwarae

Trosolwg

Cyfle i fod yn rhan o dîm Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn trefnu a chydlynnu ein cynlluniau chwarae yn ystod gwyliau Pasg, 3 wythnos o'r gwyliau haf a hanner tymor yr Hydref

Cyflogwr: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £8402.04 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 18/12/2017 (306 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

9A Y Stryd Fawr Pontypridd Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, Cymru CF371QJ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Einir Sion

Ffôn: 01443407570

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a phrofiadol yn y maes gwasanaethau plant i drefnu a chynnal ein cynlluniau chwarae yn ystod gwyliau Pasg, 3 wythnos o'r gwyliau haf a hanner tymor yr Hydref.

Bydd angen trefnu 3 darpariaeth yn ystod y cyfnodau yma gan sicrhau eu bod yn cydymffurfio â gofynion a rheoliadau maes gofal plant ac AGCGC. Mae'r Fenter a'r gwasanaeth plant yn datblygu ac rydym eisiau sicrhau cyfleoedd chwarae hwyliog ac amrywiol i blant oed cynradd RhCT. Bydd cyfleoedd i gydweithio â gweddill y tîm yn ystod ein digwyddiadau a'n Clybiau Carco.

Mae'r oriau a'r cyflog sylfaenol yn seiliedig ar 16 awr yr wythnos ond bydd gofyn i'r sawl sy'n ymgeisio i weithio yn ystod amser agor y cynlluniau am gyflog ychwanegol. Mae croeso i chi gysylltu i drafod ymhellach.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)