Swyddog Cyswllt Cymunedol

Trosolwg

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiff

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Cyflog: £21,559 - £23,645 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/03/2019 (55 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Ty Coch, Llys y Dderwen Parc Menai Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 4BL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248 677221

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Fel Swyddog Cyswllt Cymunedol, prif bwrpas y swydd fydd i sicrhau bod y Gwasanaeth Cyswllt Cymunedol yn cael ei ddarparu yn llwyddiannus i gwsmeriaid CCG, ac i gyfrannu tuag at weithredu a darparu fframwaith gyfranogiad CCG yn llwyddiannus.
Mae’n hanfodol i ddeilydd y swydd yma fod hefo Safon addysg dda (cyfatebol i 5 TGAU Gradd C neu uwch). Mae’r gallu i siarad cymraeg yn hanfodol yn y swydd hon.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*