Swyddog Cyswllt y Gymraeg

Trosolwg

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion â'r cymwysterau a'r/neu'r profiad perthnasol i gyfrannu at y gwaith o ddarparu cymwysterau Cymraeg Ail Iaith. Yn y rôl hon, mae gofyn cynllunio, paratoi a...

Cyflogwr: CBAC

Cyflog: £31,023 - £32,541 yf

Dyddiad Cau: 18/05/2018 (248 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

CBAC 245 Rhodfa'r Gorllewin Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF5 2YX

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2026 5189

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cyswllt y Gymraeg

£31,023 - £32,541 yf

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion â'r cymwysterau a'r/neu'r profiad perthnasol i gyfrannu at y gwaith o ddarparu cymwysterau Cymraeg Ail Iaith. Yn y rôl hon, mae gofyn cynllunio, paratoi a chyflwyno DPP, rheoli cynadlaeddau arholwyr/safonwr, cynnig cyngor arbenigol o ran y pwnc i athrawon a chynorthwyo'r swyddog pwnc yn y meysydd gwaith hynny sy'n ymwneud â chyflwyno'r gyfres arholiadau. Byddai'n ddymunol cael profiad dysgu ond nid yw hyn yn hanfodol. Mae medru’r Gymraeg yn rhugl yn hanfodol i’r swydd hon.

Pecyn hael i gynnwys 33 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag 8 gŵyl banc, cynllun pensiwn cyfrannol CARE a pholisïau cyfeillgar i'r teulu.
.
Dyddiad cau: 18 Mai 2018
Dyddiad cyfweld: 23 Mai 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*