Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog Sir Ddinbych (rhan-amser, hyd ddiwedd 2019)

Trosolwg

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn chwilio am ddau Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog (rhan amser) i weithredu prosiect i sefydlu a chefnogi nifer o grwpiau cymunedol (Pwyllgorau Ardal) fydd yn...

Cyflogwr: Menter Iaith Sir Ddinbych

Cyflog: £21,910 (pro-rata) + pensiwn

Dyddiad Cau: 25/03/2019 (62 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

6 Heigad Dinbych, Sir Ddinbych, Cymru LL16 3LE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ruth Williams

Ffôn: 01745 812822

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn chwilio am ddau Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog (rhan amser) i weithredu prosiect i sefydlu a chefnogi nifer o grwpiau cymunedol (Pwyllgorau Ardal) fydd yn datblygu rhaglen o weithgareddau penodol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog er budd trigolion yr ardal. Mae’r gallu i ryngweithio a gweithio’n annibynnol yn bwysig. Mi fydd gan y person llwyddiannus brofiad o gyflwyno hyfforddiant a / neu cydlynu gwirfoddolwyr.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)