Swyddog Datblygu Cynorthwyol Cymoedd Morgannwg

Trosolwg

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson brwdfrydig, trefnus, gyda sgiliau cyfathrebu da i ymuno ag adran Ieuenctid a Chymuned yr Urdd, Cymoedd Morgannwg fel Swyddog Datblygu Cynorthwyol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: £17,129 (pwynt 1) - £19,857 (pwynt 6)

Dyddiad Cau: 15/03/2019 (68 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Swyddfa'r Urdd Wind St Aberdar, Rhondda Cynon Taf, Cymru CF44 7ES

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dai Bryer

Ffôn: 01267 676642 / 07976003321

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Cynorthwyol, Cymoedd Morgannwg

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa 4: £17,129 (Pwynt 1) - £19,857 (Pwynt 6)

Lleoliad: Swyddfa'r Urdd, Aberdâr

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd
Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno ag adran Ieuenctid a Chymunedol yr Urdd, Cymoedd Morgannwg fel Swyddog Datblygu Cynorthwyol. Os y’ch chi’n berson brwdfrydig, trefnus, gyda sgiliau cyfathrebu da ac yn angerddol at helpu plant a phobl ifanc datblygu trwy gyfrwng y Gymraeg, yna efallai dyma’r swydd i chi!

Am fwy o fanylion cysylltwch â Dai Bryer (Cyfarwyddwr y De, Ieuenctid a Chymuned) ar 01267 676642 / 07976003321 neu daibryer@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 12:00 ar 15fed o Fawrth 2019
Dyddiad Cyfweld – 20fed o Fawrth 2019

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)