Swyddog Datblygu Cynorthwyol Maldwyn

Trosolwg

Mae gennym gyfle cyffrous am Swyddog Datblygu Cynorthwyol i gefnogi’r Swyddog Datblygu gyda holl elfennau o waith Ieuenctid a Chymunedol yn Rhanbarth Maldwyn

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa 4: £17,129 pro-rata

Dyddiad Cau: 12/11/2018 (161 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Swyddfa'r Urdd, Ty Canol House, Ffordd Croesawady Y Drenewydd, Powys, Cymru SY16 1AL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sian Rogers

Ffôn: 07976 003320

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Mae gennym gyfle cyffrous am Swyddog Datblygu Cynorthwyol i gefnogi’r Swyddog Datblygu gyda holl elfennau o waith Ieuenctid a Chymunedol yn Rhanbarth Maldwyn. Prif ddiben gwaith ieuenctid yw “galluogi pobl ifanc i ddatblygu’n gyfrannol, gan weithio gyda nhw i hwyluso eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgiadol, er mwyn eu galluogi i ddatblygu eu llais, eu dylanwad a’u lle mewn cymdeithas a gwireddu eu llawn potensial.”

Am fwy o fanylion cysylltwch â Sian Rogers (Cyfarwyddwr Talaith y Gogledd) ar sianrogers@urdd.org neu 07976 003320.

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 12:00 Tachwedd 12fed
Dyddiad Cyfweld – Tachwedd 20fed

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)