Swyddog Datblygu y Ganolfan

Trosolwg

Dyma gyfle gwych i weithio i fudiad trydydd sector sydd wedi’i sefydlu ers 20 mlynedd. Prif ddyletswyddau’r swydd yw datblygu canolfan newydd Menter Bro Dinefwr yn Llandeilo gan weithio gyda’r gymuned

Cyflogwr: Menter Bro Dinefwr

Cyflog: £20,000 - £25,000

Dyddiad Cau: 21/03/2019 (66 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Swyddfeydd y Cyngor Heol Cilgant Sir Gaerfyrddin, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Parry Williams

Ffôn: 01558 825336

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Yn dilyn cais llwyddiannus i’r Gronfa Loteri Fawr i ddatblygu adeilad y Neuadd Sirol, Llandeilo, yn ganolfan
gymunedol mae cyfle wedi codi i ymuno â thîm brwdfrydig Menter Bro Dinefwr i weithio‘n benodol ar brosiect
gyffrous y ganolfan fel Swyddog Datblygu. Cynigir telerau ffafriol a cheir manylion llawn yn y disgrifiad swydd isod.

Prif leoliad y swydd fydd swyddfa’r Fenter yn Llandeilo.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manylion a Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)