Swyddog Enwebedig a Hyfforddi Amddiffyn Plant Ceredigion

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig ac ysgogol i weithredu fel Swyddog Amddiffyn Plant Enwebedig a Swyddog Hyfforddi Amddiffyn Plant.

Cyflogwr: Cyngor Sir Ceredigion

Cyflog: £38,767 - £42,321

Dyddiad Cau: 22/06/2018 (213 diwrnod)

Amser Cau: 12:55:00

Lleoliad

Canolfan Rheidol Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3UE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Meinir Ebbsworth

Ffôn: 01970 633673

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Lleoliad: Canolfan Rheidol, Aberystwyth

Cyflog: T00: Soulbury Pwynt 5-8 (£38,767 - £42,321)

Cytundeb: Parhaol

Oriau: Llawn amser 37

Swydd: Swyddog Enwebedig a Hyfforddi Amddiffyn Plant Ceredigion

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig ac ysgogol i weithredu fel Swyddog Amddiffyn Plant Enwebedig a Swyddog Hyfforddi Amddiffyn Plant.

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â'r Gwasanaeth Addysg sy'n cael ei barchu'n fawr am ei lwyddiant lle byddwch chi'n chwarae rôl allweddol, gan gynnig cyngor, arweiniad a hyfforddiant i staff ysgol a staff yr Adran ym meysydd allweddol amddiffyn plant a diogelu.

Lleolir y swydd hon yn Nhganolfan Rheidol,Aberystwyth, ond hefyd bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio .mewn gwahanol leoliadau ar draws Ceredigion.

Bydd y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol

Dyddiad cau: 22ain Fehefin 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad a manyleb person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)