Swyddog Gwasanaethau Cwsmer

Trosolwg

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n...

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Cyflog: £18,856 - £21,015

Dyddiad Cau: 25/10/2018 (52 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ty Coch, Llys y Dderwen Parc Menai Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 4BL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248 677115

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Fel Swyddog Gwasanaethau Cwsmer fe fyddwch yn delio gydag ystod eang o ymholiadau cwsmer dros y ffôn, trwy e-bost a chyfryngau cymdeithasol.

Mae’n hanfodol i ddeilydd y swydd yma gael Safon addysg dda (cyfatebol i 3 TGAU gradd C neu uwch) ac hefo profiad o weithio mewn sefydliad sy’n gwasanaethu cwsmeriaid. Mae’r gallu i siarad cymraeg yn hanfodol yn y swydd hon.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*